Banner

Tăng cường quản lý, bảo vệ đất đai và tài nguyên môi trường để phát triển bền vững

Thứ Năm, 16/01/2020, 20:58 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 16/1, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu ngành tài nguyên môi trường tăng cường quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường để đảm bảo ổn định xã hội và phát triển bền vững.

 

Năm 2020, Ngành tài nguyên môi trường Thanh Hóa đề ra 14 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường; khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên theo hướng bền vững; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khó hậu; xử lý dứt điểm hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trái phép; kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án vi phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường, tăng cường quản lý đất đai, đặc biệt là xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, cơ sở dữ liệu đất đai; tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên môi trường so với quy định của Trung ương, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các ngành và các địa phương đánh giá cao công tác cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên môi trường, công tác hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương xử lý vướng mắc, tồn đọng trong quản lý đất đai ở cơ sở. Các địa phương đề nghị ngành Tài nguyên Môi trường tiếp tục hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; hoàn thiện sớm cơ sở dữ liệu để tạo thuận lợi cho sở trong quản lý đất đai; Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý, công khai thông tin về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác của ngành tài nguyên môi trường trong năm 2019. Đặc biệt, chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò tham mưu và thực hiện nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường ở 4 lĩnh vực: hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; Xây dựng đề án và ban hành khung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chính sách hỗ trợ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thanh Hóa giai đoạn 2020- 2025; tăng cường quản lý, phối hợp cùng các lực lượng hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép; thành lập được Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xác định phương châm hành động của năm là Trách nhiệm- sáng tạo - kỷ cương- tăng tốc- về đích. Với vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, là lĩnh vực liên quan đến nhiều ngành, nhiều mặt của đời sống xã hội, của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường phải tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tài nguyên môi trường từ tỉnh đến cơ sở, tập trung rút ngắn thời gian giải quyết, đúng quy định các thủ tục hành chính trên lĩnh vực tài ngyên, môi trường, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu, ngành Tài nguyên, Môi trường tăng cường quản lý nhà nước về đất đai,  tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng các kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất và thu hút đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục về đất đai, nhất là thủ tục về chuyển đổi đất lúa, đất rừng để tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án đầu tư; rà soát, đánh giá việc xây cơ sở dữ liệu đất đai để tiếp tục có kế hoạch, giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai, đặc biệt là trong quản lý việc giao đất, cho thuê đất, đánh giá tình trạng sử dụng đất, xử lý vi phạm về đất đai; tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, rà soát, đánh giá tình hình khai thác tài nguyên khoảng sản, đặc biệt là tài nguyên đá, đề xuất các biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và hạn chế tác động đến cảnh quan môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên môi trường tăng cường hỗ trợ các huyện thị xã, thành phố tổ chức hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phối hợp với các cơ quan chức năng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư các công trình xử lý rác thải; kiểm tra, rà soát các dự án xử lý rác thải, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi các dự án chậm tiến độ; Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành giá xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm các dòng sông; Nghiên cứu, từng bước triển khai hệ thống quan trắc môi trường ở tất cả các cơ sở sản xuất để đảm bảo phát triển bền vững. Ngành tài nguyên môi trường phải triển khai đầy đủ các quy đinh, nhiệm vụ về bảo vệ biển, đảo; tập trung quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của văn phòng quản lý đất đai cấp huyện, ưu tiên tuyển dụng cán bộ hợp đồng có tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm để đảm bảo công bằng, chất lượng, hiệu quả công việc, phấn đấu trong tháng 2/2020 đưa các văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện vào hoạt động.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho đồng chí Đào Trọng Quy, Giám đốc Sở Tàu nguyên Môi trường Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, đóng góp thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Bản tin Thời sự tối/TTV

.