Banner

Triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

Thứ Tư, 19/02/2020, 19:36 [GMT+7]

(TTV)- Chiều 19/2, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị  tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì hội nghị.  

Trong năm 2019, các cơ quan thành viên và Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp của Thanh Hóa đã luôn bám sát chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật  của Chính phủ, Bộ Tư pháp và tình hình thực tế của tỉnh để triển khai thực hiện. Trong năm 2019, các Sở, ban, ngành là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã tổ chức trên 6.500 hội nghị phổ biến pháp luật cho 480 ngìn lượt cán bộ, công chức, trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân; các huyện, thị thành phố đã tổ chức 3.900 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 533 nghìn lượt người tham gia.

Các cơ quan thành viên của Hội đồng  phối hợp phố biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh đã  biên soạn cấp miễn phí gần 584 nghìn tài liệu, tờ gấp tuyên truyền pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã mang lại những hiệu quả thiết thực; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp trên cơ sở kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của UBND tỉnh, tiếp tục lựa chọn các nội dung tuyên truyền pháp luật phù hợp; tập trung tuyên truyền những vấn đề xã hội quan tâm, còn nhiều vướng mắc như: Các quy định liên quan đến Luật đất đai, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an toàn vệ sinh thực phẩm vv…  Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm hướng về cơ sở; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật; tăng cường thanh, kiểm tra, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Theo Thời sự tối 19/2/2020

.