Banner

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 3/2020

Thứ Năm, 26/03/2020, 20:41 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 26/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp phiên thường kỳ tháng 3 nghe đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 và bàn nhiều nội dung quan trọng khác.  

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo văn phòng Tỉnh uỷ các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Sau 2 lần xây dựng dự thảo Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổ chức các hội nghị thảo luận kỹ lưỡng và xin ý kiến rộng rãi các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các trí thức, các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp lớn đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoàn chỉnh dự thảo lần 3 đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét gồm 4 phần: 

Phần 1 – Sự cần thiết để ban hành đề án khẳng định: Thanh Hoá là tỉnh có vị trí, vai trò chiến lược quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của đất nước; tỉnh có đầy đủ các yếu tố để trở thành cực tăng trưởng mới về kinh tế, một trong những trung tâm văn hoá, y tế, thể thao, du lịch của khu vực và cả nước; những năm gần đây Thanh Hoá đã có bước phát triển mạnh về kinh tế - xã hội nhưng vẫn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Phần II – Thực trạng 10 năm xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá bám sát Đề cương của Ban Chỉ đạo 218 Trung ương đánh giá kỹ tình hình thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng trên địa bàn tỉnh; thực hiện các kết luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi về thăm, làm việc với Thanh Hoá; những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2011 – 2020, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.

Phần III - Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự báo tình hình quốc tế và trong nước thời gian tới, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn, trên cơ sở đó, đề xuất quan điểm, mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến, là tỉnh phát triển toàn diện, tỉnh “ kiểu mẫu” của cả nước.

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án đề xuất 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phần IV -  Kiến nghị, đề xuất các nội dung lớn chung và các nội dung cụ thể, trong đó có 5 đề nghị chung: Một là đề nghị Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hai là đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật cho phép tỉnh Thanh Hoá thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết; Ba là đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phỉ chỉ đạo ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hoá; Bốn là đề nghị các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Thanh Hoá phát triển theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị; năm là Tỉnh uỷ các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung bộ, Nam đồng bằng và ven biển Bắc bộ, các tỉnh Tây Bắc phối hợp chặt chẽ và tiếp tục củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác với tỉnh Thanh Hoá, tạo không gian kinh tế thống nhất để cùng nhau thúc đẩy phát triển; trên cơ sở đó cùng thống nhất đề xuất với Trung ương ban hành quy định hoặc quy chế hợp tác liên kết vùng giữa các tỉnh để đảm bảo tính thống nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung đóng góp ý kiến vào từng phần của đề án để hoàn chỉnh nội dung. Các đại biểu Trung ương đánh giá cao chất lượng đề án và cho rằng đề án của Thanh Hoá có những điểm vượt trội so với các đề án khác từng trình Bộ Chính trị. Thanh Hoá đã đưa ra quan điểm, mục tiêu phát triển khá rõ, kiến nghị những vấn đề lớn nhưng các kiến nghị cụ thể cần rõ hơn nữa làm căn cứ để Bộ Chính trị kết luận.

Hoan nghênh và đánh giá cao sự cố gắng của Tổ công tác của Ban thường vụ Tỉnh uỷ trong việc xây dựng đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm cung cấp đầy đủ nguyên liệu để Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành nghiên cứu, xem xét hoàn chỉnh để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc ban hành Nghị quyết riêng cho tỉnh Thanh Hoá. Vì vậy, Thanh Hoá làm thật kỹ lưỡng và khoa học để đảm bảo chất lượng đề án. Cho ý kiến cụ thể vào từng phần trong dự thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Trong phần 1 - Sự cần thiết để xây dựng đề án, bổ sung thêm đánh giá về vai trò, vị trí của Thanh Hoá trong quá trình hình thành và đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc để thấy tầm quan trọng đặc biệt của tỉnh Thanh Hoá đối với đất nước về mọi mặt. Khẳng định sự phát triển của Thanh Hoá, những lĩnh vực nổi bật mà tỉnh đóng góp cho sự phát triển chung của Việt Nam; truyền thống lịch sử, văn hoá và khát vọng thịnh vượng của Thanh Hoá. Khẳng định những năm gần đây Thanh Hoá phát triển vượt bậc nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng cần phải viết rõ, sắc nét hơn và bổ sung thêm ý: Nếu được Bộ Chính trị quan tâm, hỗ trợ, có cơ chế đặc biệt thì Thanh Hoá sẽ phát triển như thế nào, đóng góp cho đất nước ra sao để Trung ương thấy rõ sự cần thiết ban hành Nghị quyết riêng cho Thanh Hoá phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đồng tình với nội dung Phần II của đề án và yêu cầu Tổ công tác tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện đề án. Riêng phần III, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng nên đặt mục tiêu phát triển lên trước và viết rõ để đạt được mục tiêu đó thì cần phải làm gì. Bổ sung quan điểm cụ thể: Thanh Hoá phấn trở thành trung tâm dầu khí của cả nước và đưa vào phần này hướng phát triển 4 trung tâm động lực, 5 trụ cột phát triển, 6 hành lang kinh tế và 6 vùng liên huyện của tỉnh. Phần IV – đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất kiến nghị chung nhưng kiến nghị cụ thể thì phải luận giải vì sao phải kiến nghị, cơ chế ưu đãi đặc biệt là những gì làm cơ sở để Trung ương quyết định.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu hoàn thiện đề án trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2020. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống...nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự chủ động vào cuộc tích cực của Thanh Hoá trong công tác phòng chống dịch và khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2020 của Thanh Hóa vẫn đạt kết quả tích cực. Các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế đều tăng khá. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I ước đạt 7,52%, thấp hơn quý I/2019, nhưng là mức tăng tương đương so với nhiều năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,4% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng 15,4% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tăng 8,3%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 3,4% so với cùng kỳ; Thu ngân sách tăng 13% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt trên 26.800 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Các đại biểu dự phiên họp đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn về những tác động của dịch Covid-19 đến thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Dù mới bắt đầu từ tháng 2/2020 nhưng dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội của Việt Nam trong đó có Thanh Hóa. Đại dịch Covid-19 đã gây khó khăn cho một số ngành, lĩnh vực. Trong đó dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quý I/2020, lượt khách du lịch đến Thanh Hóa giảm 68,3%, doanh thu giảm 57,8%. Dịch vụ vận tải trầm lắng hơn so với cùng kỳ năm trước. Ngành giáo dục phải cho học sinh nghỉ dài ngày. Dự báo trong thời gian tới sẽ khó khăn hơn khi hầu hết các doanh nghiệp đã hết nguyên liệu dự trữ, tồn kho hàng hóa tăng cao do tiêu thụ khó khăn trên toàn cầu, số lao động mất việc làm tăng đột biến.

Mặc dù Thanh Hoá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả nên đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhưng do dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp nên các đại biểu cho rằng: cần chủ động, quyết liệt áp dụng các biện pháp mạnh trong phòng, chống dịch, đồng thời, tích cực trong chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh thực hiện những giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển. Đặc biệt là cần đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư công và các dự án của doanh nghiệp; triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp liên quan đến giãn nợ, khoanh nợ, giảm lãi suất, giãn thời gian nộp thuế, các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm cho doanh nghiệp; hỗ trợ và khuyến khích đẩy mạnh các lĩnh vực sản xuất phục vụ nhu cầu trong tỉnh, trong nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng: Kết quả tăng trưởng quý I năm 2020 dù không thể so với mức tăng trưởng năm 2019 nhưng trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp thì mức tăng trưởng trên là khá tốt. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tình hình kinh tế - xã hội đã rơi vào cảnh cực kỳ khó khăn và bài sách để giải quyết bài toán này là việc rất khó đối với toàn thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam hay Thanh Hoá.

Trên lĩnh vực văn hoá xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ biểu dương UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tổ chức thực hiện tất cả các chỉ đạo của Trung ương của Tỉnh rất tốt, một số việc, thực hiện quyết liệt hơn cả Trung ương nên Thanh Hoá đang kiểm soát khá tốt tình hình dịch bệnh. Biểu dương lực lượng vũ trang nhân dân không quản khó khăn tích cực, chủ động thực hiện nghiêm, đạt hiệu quả tốt tất cả các nhiệm vụ phòng chống dịch được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ ra một số hạn chế cần phải khắc phục ngay trong công tác phòng chống dịch Covid -19 đó là: Vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là trong dân về phòng chống dịch; việc kiểm soát của cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thực sự nghiêm.

Theo dự báo của các cơ quan chức năng, hiện nay nguồn lây bệnh từ nước ngoài về tỉnh là rất lớn, khả năng gây bệnh còn nhiều tiềm ẩn. Trước tình hình đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu nhiệm vụ quan trọng số một hiện nay là các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với phương châm “chống dịch như chống giặc”.

Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình để chủ động thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời xây dựng các phương án, kịch bản, chuẩn bị cho khả năng xấu nhất để có phương án tốt nhất, quyết tâm phòng, chống và kiểm soát đại dịch Covid-19 thành công. Các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện phòng chống dịch và làm tốt tất cả khuyến cáo của cơ quan chức năng để bảo vệ mình, bảo vệ  gia đình và cộng đồng.

Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu các cơ quan chức năng  rà soát lại và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác phòng chống dịch như: các cơ sở cách ly, bệnh viện dã chiến, các loại thuốc men, trang thiết bị để phòng chống dịch. Bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả khống chế dịch bệnh trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 lây lan rộng; tăng cường đôn đốc các địa phương, các cơ sở y tế tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt quan tâm, hỗ trợ lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch nhất là đội ngũ y, bác sỹ trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân và cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh chủ động rà soát, nắm bắt các sản phẩm, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ đó đánh giá cụ thể nhu cầu nguyên liệu đầu vào và thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cấp ủy, chính quyền, các ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả tất cả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 14 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 224 của HĐND tỉnh về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng để khôi phục và phát triển ngành dịch vụ, thương mại. Tập trung theo dõi sát diễn biến thị trường để triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ, đảm bảo đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các đơn vị, trường học chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh đi học trở lại khi có chỉ đạo mới của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình đào tạo theo quy định; tăng cường tổ chức cho học sinh học qua mạng, nhất là học sinh cuối các cấp trong trường hợp tiếp tục phải nghỉ học thời gian dài.

Các lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình tuyến biên giới, trên biển và các địa bàn trọng điểm, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là lực lượng Biên phòng phải tập trung cao nhất để kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Lực lượng Công an tiếp tục kiểm soát tình hình, phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để kiểm soát nguồn lây. Lực lượng quân đội tập trung thực hiện tốt công tác tại các khu cách ly tập trung và những nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy Đảng tích cực thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định tại Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục  huy động cả hệ thống chính trị, động viên, kêu gọi toàn thể nhân dân vào cuộc phòng chống dịch theo tinh thần của Thủ tướng “ mỗi người dân một chiến sỹ, mỗi gia đình là pháo đài chống dịch Covid - 19”.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Quy định mức đống góp và chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh; Đề án đổi tên thôn (bản), tổ dân phố (tiểu khu) tại xã, phường, thị trấn thuộc TP Thanh Hóa và các huyện Nga Sơn, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Như Thanh, Quan Sơn; Đề án thành lập các phường TP Thanh Hóa; Tờ trình đề nghị tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày mai, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục làm việc ngày thứ 2 để cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo Bản tin Thời sự tối/TTV

.