Banner

Huyện Yên Định tạo sự đồng thuận khi sáp nhập thôn

Thứ Ba, 14/08/2018, 19:49 [GMT+7]

(TTV)- Thực hiện Đề án 3507 của UBND tỉnh về sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố, huyện Yên Định đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải đáp những vướng mắc của nhân dân để tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cộng đồng dân cư về chủ trương giải thể, sáp nhập thôn. Kết quả bước đầu cho thấy cách làm này đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ngày 7/3/2018, thôn Thung Thôn 1 và Thung Thôn 2, xã Định Hòa đã tổ chức hội nghị sáp nhập thành thôn Thung Thôn.

Sau khi sáp nhập, thôn mới có 600 hộ, 2219 khẩu, diện tích tự nhiên hơn 240 ha.

Đây là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện đề án tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Ông Lê Văn Lợi - Bí thư kiêm Trưởng thôn Thung Thôn- xã Định Hòa, huyện Yên Định:
Ông Lê Văn Lợi - Bí thư kiêm Trưởng thôn Thung Thôn- xã Định Hòa, huyện Yên Định: "Sau tiếp thu ở xã về, chúng tôi tổ chức họp chi bộ, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội, tuyên truyền trên hệ thống loa TT, chúng tôi còn đưa cán bộ, Đảng viên tuyên truyền nhân dân thấu hiểu mô hình sáp nhập thôn, tư tưởng người dân cơ bản thống nhất, đồng thuận cao".

Xác định phương pháp tuyên truyền, giải đáp được những băn khoăn của cán bộ, Đảng viên và nhân dân khi thực hiện sáp nhập thôn như: địa hình rộng, dân số đông, số lượng người hoạt động không chuyên trách giảm, tạo ra những khó khăn, vất vả cho bộ máy cơ sở cấp thôn, nên các thôn, xã của huyện Yên Định đã có nhiều cách làm sáng tạo, được nhân dân đồng tình.

Ngay từ năm 2013, khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Định đã ban hành Kế hoạch sáp nhập thôn, tổ dân phố và chỉ đạo xã Định Tiến làm điểm sáp nhập từ 16 thôn xuống còn 6 thôn.

Từ hiệu quả của việc sáp nhập thôn thí điểm đến tháng 6 năm 2018, toàn huyện đã giảm được 110 thôn với 660 người hoạt động không chuyên trách và 660 tổ chức chi hội các đoàn thể thôn, mỗi năm tiết kiệm được 6 tỷ 886 triệu đồng.

Ông Lê Xuân Thành- PCT UBND huyện Yên Định:
Ông Lê Xuân Thành- PCT UBND huyện Yên Định: "Huyện ủy, UBND chỉ đạo các xã, bàn bạc với cán bộ, Đảng viên, nhân dân các thôn. Qua thảo luận nhân dân phấn khởi đồng thuận với chủ trương, trong điều kiện có thể thôn sẽ về làng truyền thống..Nơi nào có khó khăn, cán bộ huyện, xã tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ, hướng dẫn để nhân dân thực hiện"

Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố tại huyện Yên Định đã từng bước khắc phục được tình trạng thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đồng thời, tăng khả năng tập hợp quần chúng, thắt chặt truyền thống kết nối cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tại các làng truyền thống.

Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố tại huyện Yên Định đã từng bước khắc phục được tình trạng thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ
Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố tại huyện Yên Định đã từng bước khắc phục được tình trạng thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ.

Xuân Thu - Xuân Tuấn

.