Banner

Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Xương phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

Thứ Sáu, 08/11/2019, 07:55 [GMT+7]

(TTV) - Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Xương đã không ngừng mở rộng đối tượng tham gia theo lộ trình tiến tới Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân.

 

Nếu như năm 2011, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Quảng Xương đạt 52,8% dân số, thì đến nay đã đạt 86,4% dân số, vượt yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng dần qua các năm, đến nay đã có hơn 804.600 người tham gia. Công tác thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện đều hoàn thành vượt mức kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Công tác giám định Bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy trình, tổ chức quyết toán kịp thời kinh phí cho cơ sở, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, góp phần tích cực để Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thực sự là điểm tựa vững chắc cho mọi người dân, phục vụ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện./.

Bản tin Thanh Hóa ngày mới TTV

.