Banner

Bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng

Thứ Tư, 01/04/2020, 08:45 [GMT+7]

Theo Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/4/2020, sẽ bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản. Cụ thể:

Tại Điều 2 của Nghị định này, Chính phủ đã bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực nêu trên, cụ thể như:

Từ 01/4/2020, bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt lĩnh vực xây dựng (Ảnh minh họa)
Từ 01/4/2020, bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt lĩnh vực xây dựng (Ảnh minh họa)

- Bỏ quy định xử phạt với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tham gia hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng; Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (trước đây bị phạt 30 - 40 triệu đồng);

- Bỏ quy định xử phạt đối với tổ chức hoạt động xây dựng Không có hợp đồng lao động với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt; Những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định (trước đây bị phạt 20 - 30 triệu đồng);

- Bỏ quy định xử phạt nhà thầu nước ngoài không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng (trước đây bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng);

- Bỏ quy định xử phạt với tổ chức lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng hoặc quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đảm bảo điều kiện năng lực quy định (trước đây bị phạt 20 - 40 triệu đồng);

- Bỏ quy định xử phạt đơn vị đào tạo hành nghề môi giới bất động sản sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn (trước đây bị xử phạt từ 02 - 05 triệu đồng)…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020. 

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

.