ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Bài học kinh nghiệm

5 bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới tại Thanh Hóa

5 bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới tại Thanh Hóa

16:04 , 03/01/2024

"Thanh Hóa đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới" – Đây là nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ tại buổi làm việc với Ban Dân vận Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

20:16 , 13/12/2023

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm "Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay".

Huyện Nga Sơn với công tác điều động, luân chuyển cán bộ

Huyện Nga Sơn với công tác điều động, luân chuyển cán bộ

18:34 , 18/10/2022

Xác định công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý là một trong những khâu đột phá quan trọng, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn mới, trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, đặc biệt là điều động, luân chuyển một số chức danh lãnh đạo cấp cơ sở không phải người địa phương.