ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Công an thành phố Thanh Hóa thông báo kết quả phát hiện “Xử phạt nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 11/4/2024 đến 20/4/2024

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về triển khai “Xử phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công an thành phố Thanh Hóa

25/04/2024 10:27

Công an thành phố Thanh Hóa thông báo các phương tiện có hành vi, vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố từ ngày 11/4/2024 đến 20/4/2024, cụ thể như sau:

STT

LOẠI
PHƯƠNG TIỆN

BIỂN SỐ

THỜI GIAN VI PHẠM

ĐỊA ĐIỂM VI PHẠM

HÀNH VI VI PHẠM

1

Ô tô

36K08892

12-04-2024 07:10:12

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

2

Ô tô

36A75341

12-04-2024 07:44:23

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

3

Ô tô

36A13425

12-04-2024 11:47:25

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

4

Ô tô

36A44436

12-04-2024 17:24:19

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

5

Ô tô

36A25610

13-04-2024 06:22:03

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

6

Ô tô

36A01636

13-04-2024 07:32:18

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

7

Ô tô

36A49631

13-04-2024 17:09:24

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

8

Ô tô

36A27727

14-04-2024 15:59:27

Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

9

Ô tô

36A73777

14-04-2024 16:34:56

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

10

Ô tô

36A58940

14-04-2024 16:552:27

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

11

Ô tô

36A12061

15-04-2024 06:41:39

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

12

Ô tô

36A99002

15-04-2024 08:45:45

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

13

Ô tô

36A89737

15-04-2024 09:32:01

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

14

Ô tô

36A23890

15-04-2024 09:50:05

Ngã tư Bưu Điện, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

15

Ô tô

36A26672

15-04-2024 10:27:10

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

16

Ô tô

36N2025

15-04-2024 15:29:45

Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

17

Ô tô

36A79137

15-04-2024 15:50:42

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

18

Ô tô

36A23491

15-04-2024 15:53:55

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

19

Ô tô

36A06206

15-04-2024 16:09:40

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

20

Ô tô

36A54709

15-04-2024 16:23:03

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

21

Ô tô

36C28758

15-04-2024 17:06:14

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

22

Ô tô

30E21331

15-04-2024 17:07:27

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

23

Ô tô

36A51486

16-04-2024 06:39:53

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

24

Ô tô

36K08849

16-04-2024 17:17:26

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

25

Ô tô

36D00930

16-04-2024 17:23:36

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

26

Ô tô

36A06841

17-04-2024 07:26:45

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

27

Ô tô

30G68055

17-04-2024 07:40:51

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

28

Ô tô

36C24615

17-04-2024 07:46:14

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

29

Ô tô

36A13579

17-04-2024 07:56:19

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

30

Ô tô

36C10581

17-04-2024 08:00:01

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

31

Ô tô

36A88266

17-04-2024 09:51:54

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

32

Ô tô

36A70418

17-04-2024 10:25:31

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

34

Ô tô

36A76105

18-04-2024 10:17:13

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

35

Ô tô

36A56419

18-04-2024 11:32:16

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

36

Ô tô

36D01317

18-04-2024 13:58:20

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

37

Ô tô

36A09657

18-04-2024 15:47:38

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

38

Ô tô

36A21385

18-04-2024 16:56:46

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

39

Ô tô

36C15278

20-04-2024 05:55:50

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

40

Ô tô

36C24084

20-04-2024 07:10:45

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

41

Ô tô

36A69743

20-04-2024 08:25:57

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

42

Ô tô

37A54615

20-04-2024 10:02:24

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

43

Ô tô

36A65264

20-04-2024 14:25:16

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

44

Ô tô

36A04089

20-04-2024 14:25:28

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

45

Ô tô

30E44879

20-04-2024 15:24:37

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến Đội CSGT-TT, Công an thành phố Thanh Hóa (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an cấp huyện (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Công an thành phố Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

https://conganthanhhoa.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/cong-an-thanh-pho-thanh-hoa-thong-bao-ket-qua-phat-hien-xu-phat-nguoi-qua-he-thong-camera-giam-sat-giao-thong-tu-ngay-112.html

Nguồn: conganthanhhoa.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Xã Hoằng Đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Hoằng Đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

15:41 , 28/05/2024

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, với quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng vào cuộc để hiện thực hóa mục tiêu này. Đến nay, Hoằng Đồng đã hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, lĩnh vực nổi trội là chuyển đổi số.

Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 28/5, ngày 29/5/2024

Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 28/5, ngày 29/5/2024

14:46 , 28/05/2024

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 28/5, ngày 29/5/2024, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền đi thực tế tại Thanh Hóa

Sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền đi thực tế tại Thanh Hóa

11:25 , 28/05/2024

Ngày 27/5, sinh viên lớp Kinh tế và quản lý chất lượng cao K41, Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội đã có chuyến đi thực tế tìm hiểu kinh tế - xã hội tại tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo chiêu sinh đợt 2 chương trình "Học kỳ trong quân đội" Thanh Hóa 2024

Thông báo chiêu sinh đợt 2 chương trình "Học kỳ trong quân đội" Thanh Hóa 2024

09:36 , 28/05/2024

Thực hiện văn bản chỉ đạo nhất trí của Tư lệnh Quân khu 4 giao Tỉnh đoàn Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Sư đoàn 341 tổ chức Chương trình “Học kỳ trong quân đội” Thanh Hóa 2024.

Thị xã Nghi Sơn xử lý "điểm đen", điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Thị xã Nghi Sơn xử lý "điểm đen", điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

09:14 , 28/05/2024

Nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung triển khai nhiều giải pháp khắc phục, xử lý những vị trí tiềm ẩn và điểm đen tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

08:55 , 28/05/2024

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các thông tin về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt, các yếu tố có nguy cơ uy hiếp an toàn chạy tàu do các cá nhân, tổ chức cung cấp.

Nắng nóng ở khu vực Thanh Hoá có khả năng kéo dài đến ngày 30/5

Nắng nóng ở khu vực Thanh Hoá có khả năng kéo dài đến ngày 30/5

08:19 , 28/05/2024

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, ngày 28 và 29/5 ở khu vực Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Huyện Quan Hoá tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng

Huyện Quan Hoá tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng

23:11 , 27/05/2024

Ngày 27/5, huyện Quan Hoá đã tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019- 2024.

Cần có giải pháp thu hồi đất ngoài mốc giải phóng mặt bằng

Cần có giải pháp thu hồi đất ngoài mốc giải phóng mặt bằng

18:05 , 27/05/2024

Theo phản ánh của người dân xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, thời gian qua huyện đã tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ và dự án đường giao thông nối Quốc lộ 45 với đường Vạn Thiện - Bến En, huyện Như Thanh. Tuy nhiên, có một số diện tích đất nông nghiệp ngoài mốc giải phóng mặt bằng không nằm trong diện thu hồi nhưng bị xen kẹt giữa hai dự án, không thể tưới tiêu, sản xuất.

Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tập huấn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tập huấn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

18:03 , 27/05/2024

Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho con em cán bộ, nhân viên đang công tác tại Tổng công ty.