ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng ngày 26/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh; Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 24.000 hội viên thuộc các hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá.

Hữu Đại - Hồng Thư

26/03/2024 19:45

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá đã làm tốt vai trò tập hợp, vận động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Liên hiệp hội đã đặc biệt coi trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đã chủ trì thực hiện 10 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh; cán bộ hội viên tham gia thực hiện 713 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh, cấp ngành và cấp cơ sở. 

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 1.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, trở thành kênh thông tin đáng tin cậy. Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tư vấn 685 nhiệm vụ (trong đó có 40 nhiệm vụ cấp bộ); được Chủ tịch UBND tỉnh giao phản biện 40 nhiệm vụ. Hoạt động khuyến khích, thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ; Thanh Hoá là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về các giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. Hầu hết các công trình, giải pháp đạt giải đều phát huy tốt tác dụng, được nhiều địa phương, doanh nghiệp áp dụng vào sản xuất và cuộc sống.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 2.

Các đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, với phương châm hành động "Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển", Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá xác định mục tiêu: phấn đấu xây dựng liên hiệp hội là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, cùng với các hội thành viên, các đơn vị liên kết giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa; đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội thành viên và hội viên hoạt động trong các hội; là nhân tố quan trọng góp phần đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là tỉnh giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 3.

Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng ghi nhận, đánh giá cao hoạt động và những kết quả Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, liên hiệp hội tiếp tục phát huy thành tích; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự phối hợp của các sở ngành, các địa phương; khơi dậy và không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp tích cực và hiệu quả cao hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá bền vững, giàu đẹp và văn minh.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của cán bộ, hội viên, đội ngũ trí thức tỉnh nhà vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: bối cảnh hiện nay đòi hỏi đội ngũ trí thức phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, lực lượng nòng cốt trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đội ngũ trí thức tỉnh Thanh Hoá cũng đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội để cùng cả tỉnh thực hiện thành công khát vọng thịnh vượng và mục tiêu "Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức vào sự phát triển của tỉnh" như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã xác định.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 5.

Các đại biểu dự đại hội

Để thực hiện thành công mục tiêu đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa và các hội thành viên cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng; nhận thức sâu sắc về sứ mệnh của trí thức đối với quê hương, đất nước; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trí thức Thanh Hóa, góp phần tích cực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Liên hiệp hội chủ động làm tốt vai trò cầu nối giữa đội ngũ trí thức với các cấp ủy Đảng, chính quyền; vừa giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện công tác vận động trí thức, vừa thường xuyên phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức với cấp ủy, chính quyền; thực hiện tốt nhiệm vụ vận động trí thức sát cánh cùng các đoàn thể để không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, trên cơ sở liên minh chiến lược giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng đề nghị liên hiệp hội bám sát các mục tiêu, định hướng lớn và tình hình thực tế của tỉnh để định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ; xây dựng các diễn đàn, tạo các "sân chơi khoa học", khuyến khích, động viên, cổ vũ, phát huy tinh thần dân chủ, tính năng động, sáng tạo, hoài bão của đội ngũ trí thức trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát thực tiễn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để thực sự là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành cần thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại trực tiếp với đội ngũ trí thức; động viên, khuyến khích, bố trí hợp lý nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức hăng say nghiên cứu, cống hiến trí tuệ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 7.

Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng trao bức trướng cho Đại hội.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ, hội viên và đội ngũ trí trức, khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hoá bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh".

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029- Ảnh 8.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá khoá VII gồm 44 thành viên. Ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp hội khoá VI, tái cử chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá khoá VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

10:06 , 22/04/2024

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Xuân Phú

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Xuân Phú

23:18 , 21/04/2024

Sáng 21/4, Đảng bộ xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (28/4/1954 – 28/4/2024).

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

16:32 , 21/04/2024

Đảng bộ xã Thành Yên, huyện Thạch Thành vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (20/4/1954 - 20/4/2024).

Tập huấn công tác dân vận tại huyện Thạch Thành

Tập huấn công tác dân vận tại huyện Thạch Thành

23:06 , 20/04/2024

Mới đây, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hoá đã phối hợp với Huyện ủy Thạch Thành tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận trong tình hình mới; trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc

20:02 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (20/4/1954 - 20/4/2024).

Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

19:53 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đã tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là một trong những xã đầu tiên của huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá.

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đông Sơn

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đông Sơn

19:47 , 20/04/2024

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), chiều nay, 20/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách có công trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại huyện Đông sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Sơn.

Quyết tâm hoàn thành dự án Đường dây 500 kV mạch 3 trong tháng 6/2024

Quyết tâm hoàn thành dự án Đường dây 500 kV mạch 3 trong tháng 6/2024

19:46 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và động viên cán bộ, công nhân thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại 2 huyện Nga Sơn và Hậu Lộc. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành cấp tỉnh và 2 huyện Nga Sơn, Hậu Lộc.

Thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Bá Thước

Thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Bá Thước

20:04 , 19/04/2024

Chiều ngày 19/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các đối tượng chính sách huyện Bá Thước tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Lao động,Thương binh và Xã hội; Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh và huyện Bá Thước.

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

20:01 , 19/04/2024

Ngày 19/4 (tức 11/03 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024.