ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Dân thụ hưởng

Để "dân thụ hưởng" không chỉ là khẩu hiệu

Để "dân thụ hưởng" không chỉ là khẩu hiệu

23:34 , 26/06/2023

Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bổ sung một nội dung mới quan trọng và vô cùng ý nghĩa, đó là "Dân thụ hưởng", nhằm hoàn thiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Đây là sự khẳng định nhất quán tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta: lấy dân làm gốc, người dân là chủ thể, là mục đích, là trung tâm của mọi quá trình phát triển. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, đặt người dân vào trung tâm các quyết sách hành động của mình với mục đích cuối cùng là người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.