ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đảng vì hạnh phúc của nhân dân

Kể từ khi ra đời ngày 3/2/1930, trong suốt 94 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: Đảng ta không có một lợi ích nào khác ngoài lợi ích và hạnh phúc của Nhân dân. Do vậy, Đảng thường xuyên chăm lo, xây dựng mối quan hệ gắn bó với Nhân dân. Chính sự gắn bó ấy là cơ sở, cội nguồn sức mạnh của Đảng, sức mạnh của dân tộc; và cũng là nguyên nhân mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hữu Đại – Xuân Dần

03/02/2024 20:35

Từ một vùng đất được xem là nghèo nhất nhì của tỉnh Thanh Hoá, huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn đã trở thành 1 đô thị phát triển sôi động, Khu kinh tế Nghi Sơn là 1 trong 8 khu kinh tế trọng điểm của cả nước, là động lực quan trọng, một trong những cực tăng trưởng của Thanh Hoá. Nhớ lại những ngày đầu khi Khu kinh tế Nghi Sơn mới được thành lập, những dự án đầu tiên được triển khai, với bộn bề những khó khăn, trở ngại; phần vì khối lượng công việc quá lớn, phần vì động chạm đến cuộc sống và lợi ích của hàng nghìn hộ gia đình. Nhưng với sự quyết tâm, kiên trì, bền bỉ, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước làm cho người dân hiểu được: đây là con đường để địa phương phát triển, là cơ hội để người dân đổi đời, từ đó đồng lòng, chung sức vì những công việc chung.

Ông Hoàng Bá Bộ, Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia giai đoạn 1994 – 2004

Tháng 9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau 1 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 11 đã thổi một làn gió mới, từng bước góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống của người dân nơi đây; nhất là trong việc xây dựng ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Nhiều mô hình sản xuất mới, các loại cây trồng, vật nuôi mới được đưa vào địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Chỉ riêng tại xã Mường Chanh, trong năm 2023 đã có hơn 380 hộ thoát nghèo, trong đó có 99 hộ tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Đảng vì hạnh phúc của nhân dân- Ảnh 1.

Đảng vì hạnh phúc của nhân dân- Ảnh 2.

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện uỷ Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện uỷ Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá, cho biết: "Cái chuyển biến rõ nhất là làm cho tư tưởng của cán bộ đảng viên và bà con dân thay đổi căn bản trong việc xóa bỏ tư tưởng trông chờ vào chế độ chính sách của nhà nước. Từ đó, tư duy và chủ động trong việc tạo công ăn việc làm và bà con nhân dân đã tìm hướng sản xuất mới".

Tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, khi trình bày báo cáo văn kiện Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên 5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó nhấn mạnh: "Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân".

Đảng vì hạnh phúc của nhân dân- Ảnh 3.

Đây cũng là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, nhất là trong công tác hoạch định đường lối, xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thực tiễn. Đồng thời, đây cũng chính là cội nguồn sức mạnh của Đảng, là cơ sở tạo lập niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đảng vì hạnh phúc của nhân dân- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Quang Học, Phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cho biết: "Chúng tôi tin vào Đảng, tin vào Nhà nước là truyền thống, trước đây đã tin, giờ càng tin; càng tin càng phấn khởi trước những thành tựu phát triển".

Đảng vì hạnh phúc của nhân dân- Ảnh 5.

Bà Lê Thị Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Bà Lê Thị Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo  Huyện uỷ Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cho biết: "Quan niệm chủ trương thì đều được tuyên truyền đến với cán bộ đảng viên và người dân. Từ đó để cho nhân dân hiểu sâu, hiểu rõ, hiểu đúng về các chủ trương đường lối và khi mà cái mục tiêu cao cả nhất là phục vụ nhân dân thì nhân dân sẽ hưởng ứng nhiệt tình và đem hết các nguồn lực của mình để phục vụ các chủ trương, đường lối đó".

Có thể khẳng định: lợi ích của Đảng không gì khác hơn là mưu cầu hạnh phúc cho Nhân dân. Do vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam thường được Nhân dân gọi là Đảng ta. Đảng ta - danh xưng đó chứa đựng sự tự hào của Nhân dân về một Đảng của dân tộc. 94 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền và có những cơ sở vững chắc về đường lối, đội ngũ, trí tuệ và sức mạnh để tiếp tục dẫn dắt dân tộc đi đến những thành công của sự nghiệp cách mạng.

Đảng vì hạnh phúc của nhân dân- Ảnh 6.

 

Nguồn: Bản tin TS tối 3/2/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh

20:34 , 09/02/2024

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

20:27 , 09/02/2024

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024),Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Những Đảng viên trẻ làm theo lời Bác

Những Đảng viên trẻ làm theo lời Bác

22:24 , 03/02/2024

Đảng viên trẻ là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ, hun đúc ước mơ, hoài bão phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Ngày nay, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nơi đâu cũng có những tấm gương đảng viên trẻ gương mẫu, nỗ lực thực hiện lời Bác dạy: “Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, để đóng góp cho sự phát triển của Đảng, của quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Thườnng trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam, thành phố Thanh Hóa

Phó Bí thư Thườnng trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam, thành phố Thanh Hóa

19:48 , 02/02/2024

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), sáng 2/2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa đã dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Thanh Hóa.

Chương trình Chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca mùa xuân".

Chương trình Chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca mùa xuân".

15:31 , 31/01/2024

Chương trình Chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca mùa xuân", kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) sẽ được THTT trên kênh TTV, Livestream trực tiếp trên Fanpage- Kênh Youtube: Truyền hình Thanh Hóa, vào lúc 20h10, ngày 2/2/2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!

Cựu chiến binh Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới

Cựu chiến binh Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới

16:37 , 29/01/2024

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã tôn vinh quân đội nhân dân Việt Nam “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, không chỉ trong chiến tranh mà trong cuộc sống đời thường, đông đảo cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã đảm nhận và tham gia thực hiện nhiều công việc cụ thể, thiết thực để xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở tại địa phương. Đóng góp của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá trong xây dựng nông thôn mới là một ví dụ.

Phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024"

Phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024"

16:00 , 25/01/2024

Ban Chỉ đạo 35 Trung ương vừa phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024". Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương đến hết ngày 15/7/2024.

Huyện Như Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Như Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21:34 , 24/01/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò đặc biệt quan trọng của điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Người cho rằng, cần tích cực tuyên truyền nhằm “Bồi dưỡng và phát huy tác dụng của điển hình, rút kinh nghiệm của điển hình mà chỉ đạo phong trào chung để tiến bộ đều”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ huyện Như Xuân luôn kịp thời biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, qua đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Tuổi trẻ ngành y tế xung kích vì sức khoẻ cộng đồng

Tuổi trẻ ngành y tế xung kích vì sức khoẻ cộng đồng

22:26 , 14/01/2024

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên Việt Nam: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; thời gian qua, tuổi trẻ ngành y tế Thanh Hóa đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực đảm nhận, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, vì sức khỏe cộng đồng, đóng góp cho thành tích chung của ngành.

Đông Sơn xây dựng thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu

Đông Sơn xây dựng thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu

22:08 , 14/01/2024

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa vào ngày 20/2/1947 với mong muốn “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, trong suốt chặng đường vừa qua, cùng với Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn, luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày một phát triển.