ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa

Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa đề xuất đặt tên cho 109 đường, phố (gồm 01 đại lộ, 34 đường và 74 phố) và 04 công trình công cộng, tên danh từ có ý nghĩa tiêu biểu, tên danh nhân và địa danh có trong Ngân hàng tên của tỉnh.

17/06/2024 17:25
Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa - Ảnh 1.

Một góc thị trấn Thiệu Hóa

Thị trấn Thiệu Hóa có 73 đường, phố (gồm 01 đại lộ, 23 đường, 49 phố) và 04 công trình công cộng (01 Quảng trường, 02 Công viên và 01 cây cầu);

Thị trấn Hậu Hiền có 36 đường, phố (gồm 11 đường, 25 phố). 

Nội dung cụ thể như sau:

Đề xuất đặt tên 73 đường, phố và 04 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Thiệu Hóa

Đề xuất đặt tên 73 đường, phố

Đề xuất đặt tên 01 đại lộ. Tên danh nhân đề xuất đặt tên có trong Ngân hàng tên của tỉnh.

Đại lộ Lê Văn Hưu: Từ tiếp giáp xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đến hết địa phận thị trấn Thiệu Hóa, chiều dài 3.104m, chiều rộng 59,5m.

Đề xuất đặt tên 23 đường. Tên danh từ có ý nghĩa tiêu biểu, tên danh nhân đề xuất đặt tên có trong Ngân hàng tên của tỉnh

Đường Lê Đại Hành (Quốc lộ 45): Từ tiếp giáp xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa đến đại lộ Lê Văn Hưu, chiều dài 2.397m, chiều rộng 14,0m. 

Đường Ngô Quyền (Quốc lộ 45): Từ đại lộ Lê Văn Hưu đến cầu Vạn Hà, chiều dài 2.495m, chiều rộng 23,0m. 

Đường Quang Trung (Quốc lộ 45): Từ cầu Vạn Hà đến hết địa phận thị trấn Thiệu Hóa, chiều dài 2.294m, chiều rộng 23,0m.

Đường Lý Thái Tông: Từ đầu địa giới thị trấn Thiệu Hóa đến đại lộ Lê Văn Hưu, chiều dài 1.977m, chiều rộng 57,0m.

Đường Lý Thánh Tông: Từ đại lộ Lê Văn Hưu đến bờ đê sông Chu, chiều dài 1.907m, chiều rộng 57,0m.

Đường Tố Hữu: Từ đường Thống Nhất đến đường Nguyễn Doãn Chấp, chiều dài 1.804m, chiều rộng 28,0m.

Đường Nguyễn Du: Từ đường Nguyễn Quán Nho đến đường Nguyễn Doãn Chấp, chiều dài 1.100m, chiều rộng 7,5m.

Đường Trần Văn Thiện: Từ đường Dương Đình Nghệ đến đường Vương Xuân Cát, chiều dài 1.483m, chiều rộng 10,5m.

Đường Nguyễn Quang Minh: Từ đại lộ Lê Văn Hưu đến đường Vương Xuân Cát, chiều dài 1.673m, chiều rộng 10,5m.

Đường Dương Tam Kha: Từ tiếp giáp xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa đến đường Lê Đại Hành, chiều dài 2.000m, chiều rộng 10,5m.

Đường Đinh Tiên Hoàng: Từ đường Lê Đại Hành đến kênh Nam, chiều dài 1.900m, chiều rộng 10,5m.

Đường Thống Nhất (Tỉnh lộ 516C): Từ tiếp giáp xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa đến đường Lê Đại Hành, chiều dài 1.200m, chiều rộng 7,5m. 

Đường Đoàn Kết: Từ đường Lý Thái Tông đến đường Lê Đại Hành, chiều dài 1.250m, chiều rộng 23,5m.

Đường Nguyễn Quán Nho (Tỉnh lộ 506B): Từ tiếp giáp xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đến đường Ngô Quyền, chiều dài 1.600m, chiều rộng 7,5m.

Đường Lê Lương (Tỉnh lộ 506B): Từ đường Ngô Quyền đến tiếp giáp xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, chiều dài 1.500m, chiều rộng 7,5m.

Đường Đinh Lễ: Từ tiếp giáp xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đến tiếp giáp xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, chiều dài 1.880m, chiều rộng 10,5m.

Đường Nguyễn Doãn Chấp: Từ tiếp giáp xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đến đường Ngô Quyền, chiều dài 1.331m, chiều rộng 9,5m.

Đường Vương Xuân Cát: Từ đường Ngô Quyền đến tiếp giáp xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, chiều dài 1.450m, chiều rộng 9,5m.

Đường Ngô Thuyền: Từ tiếp giáp xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa đến hết địa phận thị trấn Thiệu Hóa, chiều dài 2.900m, chiều rộng 11,5m.

Đường Lê Như Kỳ: Từ tiếp giáp xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa đến tiếp giáp xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, chiều dài 2.800m, chiều rộng 7,5m.

Đường Cao Lỗ: Từ tiếp giáp xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa đến tiếp giáp xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, chiều dài 1.477m, chiều rộng 12,5m.

Đường Lê Văn Hiển: Từ đường Ngô Thuyền đến đường Quang Trung, chiều dài 1.705m, chiều rộng 7,5m.

Đường Dương Đình Nghệ: Từ đường Quang Trung đến hết địa phận thị trấn Thiệu Hóa, chiều dài 1.300m, chiều rộng 36,0m.

Đề xuất đặt tên 49 phố. Tên danh nhân đề xuất đặt tên có trong Ngân hàng tên của tỉnh

Phố Đào Cam Mộc: Từ đường Lê Đại Hành đến đường Lê Đại Hành, tổ dân phố Ngọc Tĩnh, chiều dài 560m, chiều rộng 5,5m.

Phố Phạm Sư Mạnh: Từ phố Đào Cam Mộc đến đường Dương Tam Kha, chiều dài 420m, chiều rộng 5,5m.

Phố Chu Văn An: Từ đường Lê Đại Hành đến đường Dương Tam Kha, chiều dài 600m, chiều rộng 7,5m.

Phố Trần Xuân Soạn: Từ đầu khu dân cư tổ dân phố Tra Thôn đến cuối khu dân cư tổ dân phố Tra Thôn, chiều dài 790m, chiều rộng 7,5m.

Phố Đinh Công Tráng: Từ đường Dương Tam Kha đến bờ sông Cầu Chày, chiều dài 300m, chiều rộng 5,5m.

Phố Tống Duy Tân: Từ nhà văn hóa tổ dân phố Tra Thôn đến đường Dương Tam Kha, chiều dài 584m, chiều rộng 5,5m.

Phố Hà Văn Mao: Từ đường Dương Tam Kha đến bến Đình, sông Cầu Chày, chiều dài 300m, chiều rộng 6,0m.

Phố Nguyễn Bặc: Từ đường Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố Đỉnh Tân đến đường Đinh Tiên Hoàng, chiều dài 750m, chiều rộng 5,5m.

Phố Ngô Chân Lưu: Từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Lương, chiều dài 592m, chiều rộng 5,5m.

Phố Hồ Viết Thắng: Từ đường Lý Thái Tông đến đường Tố Hữu, chiều dài 509m, chiều rộng 17,5m.

Phố Lê Phụng Hiểu: Từ đường Lý Thái Tông đến đường Thống Nhất, chiều dài 843m, chiều rộng 20,5m.

Phố Đào Tiêu: Từ đường Thống Nhất đến cuối khu dân cư tổ dân phố Vĩnh Điện, chiều dài 300m, chiều rộng 5,0m.

Phố Hồ Xuân Hương: Từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Doãn Chấp, chiều dài 930m, chiều rộng 7,5m. 

Phố Đoàn Thị Điểm: Từ phố Hoàng Văn Cài đến đường Nguyễn Doãn Chấp, chiều dài 910m, chiều rộng 7,5m.

Phố Phan Chu Trinh: Từ phố Đoàn Thị Điểm đến phố Lê Văn Sỹ, chiều dài 630m, chiều rộng 5,5m.

Phố Hoàng Văn Cài: Từ đường Nguyễn Quán Nho đến phố Lê Văn Sỹ, chiều dài 950m, chiều rộng 7,5m.

Phố Nguyễn Bá Ngọc: Từ phố Hoàng Văn Cải đến phố Ngô Ngọc Toản, chiều dài 590m, chiều rộng 7,5m.

Phố Hoàng Văn Quế: Từ đường Đinh Lễ đến phố Lê Văn Sỹ, chiều dài 300m, chiều rộng 6,5m.

Phố Lê Văn Sỹ: Từ đình làng Dương Hòa đến đường Ngô Quyền, chiều dài 380m, chiều rộng 5,5m.

Phố Trịnh Thị Tiết: Từ đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Quang Minh, chiều dài 350m, chiều rộng 10,5m.

Phố Nguyễn Văn Hiền: Từ đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Quang Minh, chiều dài 400m, chiều rộng 10,5m.

Phố Ngô Ngọc Vũ: Từ đại lộ Lê Văn Hưu đến đường Lê Lương, chiều dài 500m, chiều rộng 10,5m.

Phố Đào Duy Từ: Từ đường Ngô Quyền đến đường Lê Lương, chiều dài 450m, chiều rộng 7,5m.

Phố Nguyễn Bỉnh Khiêm: Từ đường Lê Lương đến trường trung học cơ sở thị trấn Vạn Hà, chiều dài 310m, chiều rộng 7,5m.

Phố Lương Thế Vinh: Từ đường Lê Lương đến nhà văn hóa tổ dân phố 2, chiều dài 300m, chiều rộng 7,5m.

Phố Trịnh Tuệ: Từ đường Lê Lương đến phố Ngô Ngọc Toản, chiều dài 300m, chiều rộng 6,5m.

Phố Mạc Đĩnh Chi: Từ đường Lê Lương đến giữa khu dân cư tổ dân phố 2, chiều dài 300m, chiều rộng 7,0m.

Phố Ngô Ngọc Toản: Từ hồ Dương Hòa đến đường Nguyễn Quang Minh, chiều dài 950m, chiều rộng 7,5m.

Phố Nguyễn Hiền: Từ đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Quang Minh, chiều dài 395m, chiều rộng 7,5m.

Phố Lương Đắc Bằng: Từ đường Vương Xuân Cát đến đường Nguyễn Quang Minh, chiều dài 321m, chiều rộng 7,5m.

Phố Vũ Đạo: Từ đường Ngô Thuyền đến đường Lê Như Kỳ, chiều dài 300m, chiều rộng 5,0m.

Phố Lý Quốc Sư: Từ đường Lê Như Kỳ đến đường Lê Văn Hiển, chiều dài 1.000m, chiều rộng 5,5m.

Phố Lê Văn Tiến: Từ phố Vũ Đạo đến đường Lê Như Kỳ, chiều dài 600m, chiều rộng 5,0m.

Phố Lê Khắc Tháo: Từ đường Ngô Thuyền đến Kênh B9, chiều dài 330m, chiều rộng 5,5m.

Phố Lê Xuân Mai: Từ đường Ngô Thuyền đến nhà văn hóa tổ dân phố 6, chiều dài 300m, chiều rộng 6,0m.

Phố Lê Giốc: Từ phố Lê Xuân Mai đến phố Lê Xuân Phủ, chiều dài 300m, chiều rộng 7,5m.

Phố Lê Xuân Phủ: Từ nhà văn hóa tổ dân phố 5 đến đường Lê Như Kỳ, chiều dài 325m, chiều rộng 5,5m.

Phố Lê Văn Thạc: Từ đường Ngô Thuyền đến kênh B9, chiều dài 330m, chiều rộng 5,5m.

Phố Nguyễn Dục: Từ đường Ngô Thuyền đến Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn chi nhánh cấp nước xã Thiệu Đô, chiều dài 364m, chiều rộng 5,5m.

Phố Lê Quát: Từ đường Ngô Thuyền đến đường Lê Như Kỳ, chiều dài 394m, chiều rộng 7,5m.

Phố Trần Quang Diệu: Từ phố Bùi Thị Xuân đến tiếp giáp xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, chiều dài 500m, chiều rộng 20,5m.

Phố Bùi Thị Xuân: Từ đường Cao Lỗ đến phố Trần Lựu, chiều dài 440m, chiều rộng 17,5m.

Phố Hải Thượng Lãn Ông: Từ đường Cao Lỗ đến đường Quang Trung, chiều dài 530m, chiều rộng 17,5m.

Phố Lê Ngọc Hân: Từ đường Quang Trung đến tiếp giáp xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, chiều dài 309m, chiều rộng 14,0m.

Phố Nguyễn Lệnh Tân: Từ đường Quang Trung đến phố Tôn Thất Tùng, chiều dài 659m, chiều rộng 5,5m.

Phố Trần Lựu: Từ đường Quang Trung đến đường Lê Văn Hiển, chiều dài 600m, chiều rộng 10,5m.

Phố Nguyễn Mộng Tuân: Từ phố Trần Lựu đến đường Quang Trung, chiều dài 634m, chiều rộng 7,5m.

Phố Tuệ Tĩnh: Từ đường Quang Trung đến Bệnh viện đa khoa Đại An, chiều dài 659m, chiều rộng 5,5m.

Phố Tôn Thất Tùng: Từ phố Lê Ngọc Hân đến hết địa phận thị trấn Thiệu Hóa, chiều dài 312m, chiều rộng 10,5m.

Đề xuất đặt tên 04 công trình công cộng (01 quảng trường, 02 công viên và 01 cây cầu). Tên địa danh đề xuất đặt tên có trong Ngân hàng tên của tỉnh

Quảng trường Hồng Đô: Là quảng trường thuộc khu đô thị Phú Hưng, thị trấn Thiệu Hóa; diện tích 22.175 m2.

Công viên Trà Đông: Là công viên công cộng thuộc khu đô thị Phú Hưng, thị trấn Thiệu Hóa; diện tích 40.357 m2.

Công viên Lương Giang: Là công viên công cộng trong khu đô thị thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Thiệu Hóa; diện tích 19.066 m2.

Cầu Vạn Hà: Là cây cầu nằm ở trung tâm thị trấn Thiệu Hóa, vượt qua sông Chu, nối đường Quang Trung và đường Ngô Quyền, chiều dài 300m, chiều rộng 12,0m.

Đề xuất đặt tên 36 đường, phố trên địa bàn thị trấn Hậu Hiền

Đề xuất đặt tên 11 đường. Tên danh nhân đề xuất đặt tên có trong Ngân hàng tên của tỉnh

Đường Lý Thường Kiệt: Từ tiếp giáp xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa đến đường Lê Huy Toán, chiều dài 3.092m, chiều rộng 9,0m.

Đường Lê Huy Toán: Từ đường Lý Thường Kiệt đến tiếp giáp xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, chiều dài 3.500m, chiều rộng 9,0m.

Đường Lê Chủ: Từ đường Lý Thường Kiệt đến cầu Trắng, chiều dài 1.087m, chiều rộng 20,5m.

Đường Lê Thế Sơn: Từ phố Hoàng Xung Phong đến Cầu Trắng, chiều dài 2.000m, chiều rộng 13,5m.

Đường Lê Hữu Lập: Từ cầu Sắt đến tiếp giáp xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, chiều dài 1.643m, chiều rộng 17,5m.

Đường Ngô Đức: Từ đường Lê Chủ đến kênh Bắc, chiều dài 2.600m, chiều rộng 10,5m.

Đường Lê Công Thanh: Từ đường Lê Chủ đến cuối khu dân cư tổ dân phố Thái Lai, chiều dài 1.800m, chiều rộng 7,5m.

Đường Lê Tất Đắc: Từ đường Lê Công Thanh đến cầu Thái Ninh, chiều dài 1.173m, chiều rộng 7,5m.

Đường Lê Thế Long: Từ tiếp giáp xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa đến hết địa phận thị trấn Hậu Hiền, chiều dài 1.500m, chiều rộng 7,5m.

Đường Bùi Đạt: Từ tiếp giáp xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa đến cầu Thái Ninh, chiều dài 1.190m, chiều rộng 7,5m.

Đường Trịnh Huy Quang: Từ tiếp giáp xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa đến trạm bơm tiêu Thái Ninh, chiều dài 1.198m, chiều rộng 7,5m.

Đề xuất đặt tên 25 phố. Tên danh nhân đề xuất đặt tên có trong Ngân hàng tên của tỉnh

Phố Định Chương Dương: Từ tiếp giáp xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa đến đường Lê Thế Sơn, chiều dài 330m, chiều rộng 5,5m.

Phố Hoàng Xung Phong: Từ phố Đinh Chương Dương đến đường Lê Thế Sơn, chiều dài 441m, chiều rộng 7,5m.

Phố Nguyễn Tạo: Từ đường Lê Huy Toán đến đường Lý Thường Kiệt, chiều dài 675m, chiều rộng 5,5m.

Phố Trịnh Hữu Thường: Từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Ngô Đức, chiều dài 815m, chiều rộng 5,5m.

Phố Hoàng Khắc Trung: Từ đầu khu dân cư tổ dân phố Đồng Chí đến đường Ngô Đức, chiều dài 720m, chiều rộng 5,5m.

Phố Chu Văn Lương: Từ đường Lê Huy Toán đến đường Ngô Đức, chiều dài 590m, chiều rộng 5,0m.

Phố Hoàng Tiến Trình: Từ đường Lê Huy Toán đến nhà văn hóa tổ dân phố Đồng Chí, chiều dài 980m, chiều rộng 5,5m.

Phố Lê Đình Kiên: Từ đường Lê Huy Toán đến đường Ngô Đức, chiều dài 300m, chiều rộng 6,0m.

Phố Tống Phước Trị: Từ đường Lê Huy Toán đến đường Ngô Đức, chiều dài 361m, chiều rộng 5,5m.

Phố Nguyễn Hữu Cảnh: Từ đường Lê Hữu Lập đến đường Lê Công Thanh, chiều dài 345m, chiều rộng 5,5m.

Phố Định Chương Lân: Từ đường Lê Hữu Lập đến phố Nguyễn Hữu Cảnh, chiều dài 305m, chiều rộng 6,0m.

Phố Nghiêm Qúy Ngãi: Từ tiếp giáp xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa đến Trạm y tế thị trấn Hậu Hiền, chiều dài 563m, chiều rộng 10,5m.

Phố Hồ Sỹ Nhân: Từ phố Nguyễn Xuân Thủy đến đường Lê Công Thanh, chiều dài 555m, chiều rộng 5,0m.

Phố Nguyễn Xuân Thủy: Từ phố Nghiêm Quý Ngãi đến phố Hồ Sỹ Nhân, chiều dài 406m, chiều rộng 5,5m.

Phố Võ Nguyên Lượng: Từ phố Nghiêm Quý Ngãi đến phố Hồ Sỹ Nhân, chiều dài 365m, chiều rộng 10,5m.

Phố Hoàng Văn Hiều: Từ nhà văn hóa tổ dân phố Đồng Tiến đến phố Hồ Sỹ Nhân, chiều dài 364m, chiều rộng 10,5m.

Phố Lê Văn Linh: Từ phố Nghiêm Quý Ngãi đến phố Hồ Sỹ Nhân, chiều dài 327m, chiều rộng 5,5m.

Phố Trịnh Khả: Từ phố Nghiêm Quý Ngãi đến phố Hồ Sỹ Nhân, chiều dài 350m, chiều rộng 7,5m.

Phố Đào Duy Anh: Từ đường Lê Tất Đắc đến trạm bơm tiêu Thái Ninh, chiều dài 420m, chiều rộng 5,5m.

Phố Hải Triều: Từ đường Lê Tất Đắc đến phố Đào Duy Anh, chiều dài 350m, chiều rộng 6,0m.

Phố Vũ Ngọc Phan: Từ nhà văn hóa tổ dân phố Thái Lai đến đường Lê Công Thanh, chiều dài 400m, chiều rộng 6,0m.

Phố Chế Lan Viên: Từ đường Trịnh Huy Quang đến phố Nguyễn Sơn, chiều dài 305m, chiều rộng 5,5m.

Phố Nguyễn Sơn: Từ đường Trịnh Huy Quang đến sân bóng tổ dân phố Thái Sơn, chiều dài 550m, chiều rộng 5,5m.

Phố Đặng Thai Mai: Từ phố Xuân Diệu đến cuối khu dân cư tổ dân phố Thái Bình, chiều dài 500m, chiều rộng 7,5m.

Phố Xuân Diệu: Từ đường Trịnh Huy Quang đến nhà văn hóa tổ dân phố Thái Bình, chiều dài 485m, chiều rộng 5,5m.
Nguồn: Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 25/7, ngày 26/7/2024

Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 25/7, ngày 26/7/2024

14:00 , 25/07/2024

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 25/7, ngày 26/7/2024, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thông báo về việc tiếp tục xả lũ hồ chứa thủy điện Bá Thước 2

Thông báo về việc tiếp tục xả lũ hồ chứa thủy điện Bá Thước 2

10:50 , 25/07/2024

Hiện nay, trên sông Mã nước đang về hồ thủy điện Bá Thước 2 với lưu lượng 1200m3/s; Lưu lượng xả về hạ du của thủy điện Trung Sơn và lượng mưa của lưu vực từ Trung Sơn về đến Bá Thước 2 nên dự báo lượng về hồ Bá Thước 2 từ 1200 m3/s đến 1850m3/s. Công ty Cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa thông báo tiếp tục xả lũ hồ chứa thủy điện Bá Thước 2, như sau:

Thông báo về việc tiếp tục xả lũ hồ chứa thủy điện Bá Thước 1

Thông báo về việc tiếp tục xả lũ hồ chứa thủy điện Bá Thước 1

10:43 , 25/07/2024

Hiện nay, trên sông Mã nước đang về hồ thủy điện Bá Thước 1 với lưu lượng 1168 m3/s; Lưu lượng xả về hạ du của thủy điện Trung Sơn và lượng mưa của lưu vực từ Trung Sơn về đến Bá Thước 1 nên dự báo lưu lượng về hồ Bá Thước 1 từ 1100 m3/s đến 1750 m3/s. Công ty Cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa thông báo tiếp tục xả lũ hồ chứa thủy điện Bá Thước 1, như sau:

Cuộc thi "Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy khối các phòng hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh"

Cuộc thi "Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy khối các phòng hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh"

09:00 , 25/07/2024

Chiều ngày 24/7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức cuộc thi "Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy khối các phòng hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh".

Vĩnh Lộc: Xe quá tải gây mất an toàn giao thông

Vĩnh Lộc: Xe quá tải gây mất an toàn giao thông

08:40 , 25/07/2024

Sau một thời gian kiểm soát tốt tải trọng phương tiện, hiện nay, các xe quá tải đang có dấu hiệu hoạt động trở lại trên nhiều tuyến đường của huyện Vĩnh Lộc. Tình trạng này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, mà còn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở

Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở

08:00 , 25/07/2024

Do ảnh hưởng của bão số 2, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to. Nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 25/7, thời tiết biển khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi

Ngày 25/7, thời tiết biển khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi

07:15 , 25/07/2024

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, ngày và đêm 25/7, thời tiết biển khu vực tỉnh Thanh Hóa mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây nam cấp 4 - 5. Sóng cao từ 1,0 - 2,0m.

Dự báo thời tiết 25/7: Thanh Hóa có mưa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Dự báo thời tiết 25/7: Thanh Hóa có mưa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

06:00 , 25/07/2024

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (25/7), Thanh Hóa có mưa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Công ty TNHH 1 thành viên thuỷ lợi Bắc Sông Mã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024

Công ty TNHH 1 thành viên thuỷ lợi Bắc Sông Mã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024

23:01 , 24/07/2024

Sáng ngày 24/7, Công ty TNHH 1 thành viên thuỷ lợi Bắc Sông Mã đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hoá phát động với chủ đề “Giọt máu hồng hè năm 2024”.

Các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ

21:41 , 24/07/2024

Do ảnh hưởng của áp thấp và cơn bão số 2, từ ngày 20 đến 23/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhiều nơi có mưa lớn, nước dâng cao gây lũ quét và sạt lở đất, làm thiệt hại một số tài sản của người dân, ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Hiện chính quyền các địa phương đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.