ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Để tiếp tục triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng và hiệu quả trong Nhân dân, trong thời gian qua, Hội đồng Phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành, thượng tôn pháp luật cho người dân, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, khiếu nại, khiếu kiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lê Nụ - Việt Đức

15/02/2024 22:04

Trong năm 2023, đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã được củng cố, kiện toàn, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn theo định kỳ; chủ động tham mưu tuyên truyền các văn bản pháp luật, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng, đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc tham mưu giúp UBND các cấp chỉ đạo hướng dẫn toàn diện, thống nhất công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đa dạng, phong phú ngày càng được đổi mới; nội dung tuyên truyền ngày càng có trọng tâm, trọng điểm.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật- Ảnh 1.

Năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức 9.400 hội nghị cho hơn 1 triệu đại biểu; in, cấp phát hơn 1 triệu cuốn tài liệu, đăng tải 6.300 tài liệu, tin bài trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật- Ảnh 2.

Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đã được biên soạn phù hợp cho từng nhóm đối tượng, địa bàn, có hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, cụ thể, dễ đọc, dễ hiểu đã được đông đảo quần chúng nhân dân tiếp nhận đón đọc, tìm hiểu. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp, các ngành, quan tâm triển khai linh hoạt, đa dạng hình thức, đem lại những hiệu quả thiết thực.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật- Ảnh 3.

Ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa

Ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Các hình thức tuyên truyền pháp luật tiếp tục được đổi mới, ngoài việc tổ chức hội nghị còn tăng cường tuyên truyền, giới thiệu trên trang thông tin điện tử các ngành, trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, trên zalo, face book; nội dung ngắn gọn, dễ hiểu"

Trong năm 2023, công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật đã được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 4.183 tổ hòa giải ở cơ sở với 26.733 hòa giải viên. Mỗi tổ hoà giải có từ 4-7 hòa giải viên, đa số các tổ trưởng tổ hoà giải do Trưởng thôn, bản, khối phố đảm nhận, các thành viên khác gồm trưởng các đoàn thể như Mặt trận, Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân, Người cao tuổi… Trong năm đã tiếp nhận 3.214 vụ, hòa giải thành 2.750 vụ, đạt tỉ lệ 85%.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật- Ảnh 4.

Ông Bùi Đức Thuận, Tổ hòa giải thôn Đồng Thịnh, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ông Bùi Đức Thuận, Tổ hòa giải thôn Đồng Thịnh, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Để giữ gìn khối đại đoàn kết trong Nhân dân, công tác hòa giải cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi thường xuyên quan tâm đến đời sống tình cảm của các gia đình, trong thôn xóm, kịp thời phát hiện và giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong đời sống".

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành đầy đủ chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục duy trì nề nếp cũng như định hướng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố có trọng tâm, trọng điểm nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2024. 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật- Ảnh 5.

Phát huy tinh thần chủ động của các Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, các sở, ban, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương và các nhiệm vụ đã được phân công tại các chương trình, kế hoạch, đề án phổ biến giáo dục pháp luật.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật- Ảnh 6.

Ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Thanh Hóa

Ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo quán triệt kết luận 32 của Ban Bí thư, triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản khác để nâng cao nhậ thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật".

Năm 2024, các ngành, các cấp, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm hướng về cơ sở; tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ nòng cốt, trưởng các tổ chức chính trị xã hội, hòa giải viên ở cơ sở để lực lượng này thực sự phát huy vai trò là cầu nối chuyển tải pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân. 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật- Ảnh 7.

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng biển, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kịp thời khen thưởng, khuyến khích những mô hình, điển hình tiên tiến để nhân rộng; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2024 và nững năm tiếp theo.

Nguồn: Nhà nước và pháp luật 15/02/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Cảnh báo lừa đảo đăng ký học kỳ công an miễn phí cho trẻ

Cảnh báo lừa đảo đăng ký học kỳ công an miễn phí cho trẻ

09:28 , 15/04/2024

Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều trang đăng tin giới thiệu tổ chức chương trình trại hè cho học sinh trên địa bàn. Quy mô của tổ chức lừa đảo này đang có dấu hiệu lan rộng ra khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.

Thanh Hóa: Điều tra, làm rõ 97% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2023

Thanh Hóa: Điều tra, làm rõ 97% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2023

08:16 , 13/04/2024

Tổng hợp từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2023, cơ quan điều tra 2 cấp đã tổ chức điều tra, làm rõ 1.045 vụ với 2.085 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ hơn 75% tổng số vụ việc phát sinh. Tỷ lệ này ở án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là 97%.

Bắt đối tượng giả vờ mua xe máy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt đối tượng giả vờ mua xe máy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

11:04 , 11/04/2024

Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Trọng Quý, sinh năm 1983 ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản….

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

10:47 , 10/04/2024

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Quan Sơn đã tổ chức xét xử lưu động và rút kinh nghiệm đối với vụ án Lê Doãn Thành về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; vụ án Hà Đình Khởi và đồng phạm về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tạm giữ nhiều trang sức có dấu hiệu là hàng giả mạo thương hiệu

Tạm giữ nhiều trang sức có dấu hiệu là hàng giả mạo thương hiệu

16:19 , 09/04/2024

Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng bạc Ngọc Minh, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã tạm giữ 27 sản phẩm là trang sức màu vàng, bạc có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ

09:51 , 09/04/2024

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 8/4/2024 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ….

Bắt 3 đối tượng mua bán ma túy từ Điện Biên về Thanh Hóa tiêu thụ

Bắt 3 đối tượng mua bán ma túy từ Điện Biên về Thanh Hóa tiêu thụ

09:47 , 09/04/2024

Công an huyện Hoằng Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng mua bán ma túy tổng hợp từ tỉnh Điện Biên về Thanh Hóa tiêu thụ, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 616 viên nén hình tròn (nghi là hồng phiến) cùng nhiều tang vật khác có liên quan…

Mạnh tay với các hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản không đảm bảo quy định

Mạnh tay với các hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản không đảm bảo quy định

23:12 , 07/04/2024

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản không phép, vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, không đảm bảo quy định phòng cháy, chữa cháy... đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương.

Chuyển hoá thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá

Chuyển hoá thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá

11:55 , 07/04/2024

Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá là 1 trong 88 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội được Công an tỉnh xác định cần phải chuyển hóa. Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, đến nay – sau hơn 1 năm nỗ lực “chuyển hoá”, phường Quảng Thắng đã đạt được thành công trong việc chuyển hoá địa bàn, tội phạm và tệ nạn xã hội giảm rõ rệt.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

20:20 , 05/04/2024

Sáng nay 5/4, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.