ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 29/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đức Đồng - Hồng Thư

29/06/2024 20:08

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và nguồn tiết kiệm chi năm 2024, đợt 1; phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3); phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 4).

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương, nguyên tắc đối với các phương án phân bổ ngân sách và đầu tư theo nội dung các tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; đồng thời đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh phân công cho các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 20 sắp được tổ chức. Đối với các công trình hạ tầng được đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành được giao làm chủ đầu tư phải tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật của công trình, phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn và có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Hội nghị  Ban thường vụ Tỉnh ủy- Ảnh 1.

Cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc vận động hiến đất để cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng, trọng tâm là làm đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy bày tỏ thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Chỉ thị, cũng như các nội dung cơ bản của dự thảo.

Hội nghị  Ban thường vụ Tỉnh ủy- Ảnh 2.

Theo đó, trong những năm qua, công tác vận động hiến đất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng, mở rộng đường giao thông trên địa bàn tỉnh đã được các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều địa phương đã chủ động ban hành nghị quyết, đề án, kế hoạch, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức thiết thực, tạo được sự hưởng ứng, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân. Từ năm 2020 đến tháng 5/2024, toàn tỉnh có trên 52.000 hộ gia đình, cá nhân hiến hơn 266 ha đất, trong đó có 88 ha đất ở, với giá trị khoảng 2.700 tỷ đồng để đầu tư xây dựng gần 2.000 km đường giao thông và nhiều công trình hạ tầng công cộng khác.

Hội nghị  Ban thường vụ Tỉnh ủy- Ảnh 3.

Tuy nhiên, kết quả hiến đất còn hạn chế và không đồng đều giữa các địa phương; chưa đáp ứng yêu cầu về mặt bằng phục vụ thi công công trình; việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng sau khi hiến đất ở một số nơi còn chậm, thiếu đồng bộ; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thoát nước tại một số khu vực còn bất cập; nguồn lực của Nhà nước, của địa phương cho đầu tư xây dựng còn ít; việc đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau khi hiến đất còn chậm.

Hội nghị  Ban thường vụ Tỉnh ủy- Ảnh 4.

Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế, tồn tại nêu trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất ở một số địa phương còn thiếu chủ động, chưa huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và chưa trở thành phong trào sâu rộng, chưa khuyến khích được đông đảo người dân tự nguyện hiến đất; nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền chưa cao...

Hội nghị  Ban thường vụ Tỉnh ủy- Ảnh 5.

Để phát huy những kết quả đạt được và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với việc đầu tư hạ tầng giao thông, theo dự thảo Chỉ thị, trong thời gian tới, toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh vận động Nhân dân hiến đất để cải tạo, nâng cấp, mở rộng thêm đường giao thông cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội nghị  Ban thường vụ Tỉnh ủy- Ảnh 6.

Bên cạnh đồng tình với những nội dung của dự thảo Chỉ thị, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đóng góp nhiều ý kiến về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; về huy động các nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng sau khi Nhân dân hiến đất; về việc hỗ trợ cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tham gia hiến đất... Trong đó, đề nghị cần xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong từng công việc cụ thể để động viên, khuyến khích Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình hạ tầng trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị  Ban thường vụ Tỉnh ủy- Ảnh 7.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: việc ban hành chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc vận động hiến đất để cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng, trọng tâm là làm đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết, nhằm huy động sức mạnh của Nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh và ngành chức năng tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị trước đây để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị, cơ bản đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Hội nghị  Ban thường vụ Tỉnh ủy- Ảnh 8.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất tiêu đề: "Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại". Về nội dung cụ thể, Chỉ thị cần phải nêu được vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành, quản lý của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện cuộc vận động. Đặc biệt, phải nêu được vai trò, ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn của việc hiến đất. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng cho ý kiến về việc sắp xếp, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị cho phù hợp, súc tích, dễ hiểu, dễ thực hiện; nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, vận động để Chỉ thị nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự lan tỏa và trở thành phong trào rộng rãi, với sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, các huyện, thị, thành ủy phải cụ thể hóa bằng Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo và Ban vận động các cấp, tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, sở Tài nguyên môi trường phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến để ban hành Chỉ thị trong đầu tháng 7/2024.

Hội nghị  Ban thường vụ Tỉnh ủy- Ảnh 9.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến đối với đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 trong dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới; dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.


Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Tổ chức trọng thể Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổ chức trọng thể Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

11:33 , 25/07/2024

Sáng nay (ngày 25/7), tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Truyền hình trực tiếp: Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Truyền hình trực tiếp: Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

06:49 , 25/07/2024

Đài PTTH Thanh Hóa tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Thanh Hoá

Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Thanh Hoá

21:36 , 24/07/2024

Sáng ngày 24/7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn tuyến qua tỉnh Thanh Hoá.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

21:32 , 24/07/2024

Sáng ngày 24/7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tỉnh đoàn Thanh Hoá thăm, tặng quà các gia đình chính sách thị xã Nghi Sơn

Tỉnh đoàn Thanh Hoá thăm, tặng quà các gia đình chính sách thị xã Nghi Sơn

21:17 , 24/07/2024

Sáng ngày 24/7, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà và tổ chức "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu 95 tuổi, ở tổ dân phố Nổ Giáp 2, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, có chồng và con trai là liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách

Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách

21:14 , 24/07/2024

Sáng ngày 24/7, Thiếu tướng Trần Phú Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Thanh Hóa và huyện Hậu Lộc.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm và tặng quà các gia đình chính sách

Đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm và tặng quà các gia đình chính sách

21:11 , 24/07/2024

Ngày 24/7, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn và Nông Cống.

Tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở

Tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở

21:08 , 24/07/2024

Chiều ngày 24/7, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, do trường Đại học Hồng Đức trao.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

21:03 , 24/07/2024

Chiều ngày 24/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Mai Xuâm Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tình cảm của bạn bè quốc tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tình cảm của bạn bè quốc tế

20:55 , 24/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi không chỉ là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, mà còn để lại niềm tiếc thương của bạn bè quốc tế. Những ngày qua, các cơ quan thông tấn, báo chí đã đăng tải nhiều bài viết ghi nhận những tình cảm, sự tôn trọng của các chính trị gia thế giới đối với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và phát triển quan hệ hữu nghị với các nước.