ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Sáng ngày 4/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 31 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới và một số nội dung quan trọng khác.

Hữu Đại – Hồng Thư – Xuân Trường

04/07/2024 20:02

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Trung ương, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024, tỉnh Thanh Hoá gặp không ít khó khăn, thách thức. Song, với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế, một số vấn đề đang là những khó khăn, thách thức lớn, làm cản trở sự phát triển của tỉnh; có những hạn chế, yếu kém mới phát sinh, cũng có nhiều nội dung đã tồn tại kéo dài từ các năm trước để lại. Do vậy, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ các báo cáo, xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh, cũng như từ các ngành, lĩnh vực, địa bàn nơi công tác, để tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình 6 tháng đầu năm 2024; đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, nhất là những yếu tố tích cực, yếu tố mới xuất hiện; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân của những thành công, cũng như nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan và những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá- Ảnh 2.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành, địa phương cho rằng: mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn do những điều kiện chủ quan và khách quan đưa lại, nhưng kết quả tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất tích cực, có nhiều điểm sáng trên nhiều lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp với năng suất lúa vụ Đông Xuân cao nhất từ trước đến nay; tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,5%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 3 cả nước; thu ngân sách nhà nước bằng 76,9% dự toán năm và tăng 29,6% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đứng đầu 63 tỉnh thành; giải phóng mặt bằng đạt 73% kế hoạch năm. Đây là kỳ 6 tháng có thành tích tốt nhất, thành công nhất trong những năm gần đây. Những kết quả này cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng, chủ động và sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; cũng như sự đồng thuận, nhất trí của các tầng lớp Nhân dân.

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá- Ảnh 3.
Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các ý kiến thảo luận cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các ngành, lĩnh vực; dự báo những thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; từ đó đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, từng lĩnh vực.

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá- Ảnh 5.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh những thành tích, kết quả rất quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực mà tỉnh Thanh Hoá đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả đó thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Bí thư Tỉnh uỷ đã chỉ ra các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để đạt được các thành tích, kết quả đó.

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá- Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị

Theo đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rút ra 5 bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đó là:

(1) Phải gìn giữ và tiếp tục tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, đoàn kết trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị và đoàn kết trong toàn thể Nhân dân.

(2) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

(3) Các cấp, các ngành, các địa phương phải tích cực, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời phải nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm "Đúng vai, thuộc bài", không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đặt mục tiêu vì sự phát triển bền vững của tỉnh lên trên hết, trước hết.

(4) Bên cạnh việc phát huy nội lực, cần phải tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên.

(5) Phải làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền; tranh thủ được sự ủng hộ của Nhân dân; phải làm cho dân tin, từ đó tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phân tích rõ nguyên nhân; đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các lĩnh vực, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Về nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng nêu rõ:

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có chọn lọc, chú trọng thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giải phóng mặt bằng; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá- Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hoạt động của hệ thống chính trị; tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trước ngày 30/12/2024 và đảm bảo các điều kiện cần thiết để các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động ngay sau sắp xếp; tập trung triển khai thực hiện sâu rộng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025 và Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá- Ảnh 8.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung đã được quyết nghị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Phó chủ tịch UBND tỉnh viếng các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà người có công tại huyện Đông Sơn

Phó chủ tịch UBND tỉnh viếng các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà người có công tại huyện Đông Sơn

20:03 , 18/07/2024

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh – liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), chiều ngày 18/7, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đông Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm

Chủ tịch UBND tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm

19:55 , 18/07/2024

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 18/7, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bá Thước.

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

18:19 , 18/07/2024

Do yêu cầu cần phải tiếp tục ưu tiên dành thời gian để đồng chí Tổng Bí thư tập trung điều trị tích cực và để bảo đảm công tác điều hành chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII, trước mắt Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định.

Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18:02 , 18/07/2024

Hội đồng nhân dân huyện Bá Thước khóa XXII vừa tổ chức kỳ họp thứ 20, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Lát, khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Lát, khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

15:02 , 18/07/2024

Ngày 17/7, Hội đồng Nhân dân huyện Mường Lát khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 19 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Quảng Xương: tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo"

Quảng Xương: tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 09 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo"

14:55 , 18/07/2024

Sáng ngày 17/7, Ban chỉ đạo 138 huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09, ngày 19/8/2014 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo".

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng, liệt sỹ tại tỉnh Hà Giang

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng, liệt sỹ tại tỉnh Hà Giang

11:07 , 18/07/2024

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, trong 2 ngày 17 và 18/7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc tại tỉnh Hà Giang.

Vụ 4 du khách Việt tử vong ở Thái Lan: Thủ tướng chỉ đạo triển khai công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ người nhà nạn nhân

Vụ 4 du khách Việt tử vong ở Thái Lan: Thủ tướng chỉ đạo triển khai công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ người nhà nạn nhân

09:24 , 18/07/2024

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 17/7/2024 về vụ việc 4 du khách người Việt Nam tử vong ở Băng-cốc, Thái Lan.

Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

09:18 , 18/07/2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2024 - 2030

Ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2024 - 2030

23:02 , 17/07/2024

Chiều ngày 17/7, Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về việc tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2024 - 2030.