ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 775/KH-BTTTT ngày 07/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024; Văn bản số 2349/UBND-VX ngày 11/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, cụ thể như sau:

25/03/2024 10:42
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương đối với việc phát triển văn hóa đọc.

- Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; tôn vinh người đọc, người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại Thanh Hóa.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phải được triển khai với các hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn nhiều đối tượng tham gia. Các hoạt động được tổ chức bảo đảm mục đích, yêu cầu tại Quyết định 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

- Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các cơ quan, tổ chức xã hội tham gia vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

II. NỘI DUNG

- Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 bám sát nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch số 775/KH-BTTTT ngày 07/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Thông điệp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 gồm: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Thời gian: Các chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc tập trung tổ chức từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến ngày 01 tháng 5 năm 2024. 

Thành phần tham gia:

- Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh;

- Huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của các nền tảng công nghệ, chuyển đổi số như: Hội sách trực tiếp; Hội sách trực tuyến trên các nền tảng công nghệ; kết hợp truyền thông, quảng bá sách và văn hóa đọc trên các chuyên mục báo điện tử, mạng xã hội.

Nội dung thực hiện:

Các sở, ngành, tổ chức hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và yêu cầu thực tế.

- Hướng dẫn kết nối giới thiệu về các hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông và các ngành, đơn vị tổ chức.

- Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tới các đơn vị xuất bản, phát hành; các hoạt động quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

III. TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG CẤP TỈNH

Tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và trưng bày sách với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”.

1. Thời gian thực hiện: 02 ngày (dự kiến từ ngày 16 - 17/4/2024)

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch huyện Nông Cống.

3. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

4. Đơn vị phối hợp tham gia: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Thư viện tỉnh) - Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống - Nhà xuất bản Thanh Hóa, các cơ sở phát hành xuất bản phẩm trong và ngoài tỉnh.

Mời diễn giả nói chuyện về vai trò của sách trong cuộc sống; truyền cảm hứng đọc sách và văn hóa đọc đến học sinh dự buổi lễ.

5. Nội dung Lễ phát động:

- Chương trình văn nghệ chào mừng

- Phát biểu khai mạc

- Phát biểu hưởng ứng Lễ phát động

- Trao quà tặng cho trường học và học sinh trên địa bàn tỉnh.

- Diễn giả nói chuyện về vai trò của sách trong cuộc sống; truyền cảm hứng đọc sách và văn hóa đọc đến học sinh dự buổi lễ.

- Các đại biểu thăm các gian trưng bày các mô hình về sách, gian hàng về sách.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND huyện Nông Cống; Nhà xuất bản Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh và trao tặng sách cho học sinh nghèo vượt khó tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Nông Cống.

- Hướng các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử tăng cường công tác tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc.

- Hướng dẫn kết nối đến các ngành, đơn vị về các hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tới các đơn vị xuất bản, phát hành; các hoạt động quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống thư viện, nhà văn hóa xã, thôn, bản; tổ chức triển lãm sách báo; tổ chức mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc sách nhà văn hóa làng, bản, khu phố.

- Chỉ đạo Thư viện tỉnh tham gia tổ chức, trưng bày sách tại Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại huyện Nông Cống; thực hiện tổ chức lưu chuyển, đưa sách đến các trường học; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sách cho các thư viện trường học vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc trong hệ thống trường học gắn với các phong trào sinh hoạt ngoại khóa; phát động phong trào đọc sách trong các thư viện trường học.

- Thực hiện kết nối giới thiệu Hội sách online chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

4. Các sở, ban, ngành và đơn vị lực lượng vũ trang

- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam một cách phù hợp nhằm phát huy vai trò và tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ, hội viên...

- Thực hiện tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

5. Đề nghị Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Thanh Hóa - Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh.

- Lồng ghép vào các hoạt động của đoàn, đội, hội hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai và thực hiện các hình thức thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc một cách hiệu quả, phù hợp với các điều kiện thực tế của địa phương.

- UBND huyện Nông Cống phối hợp tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao & Du lịch huyện Nông Cống đảm bảo yêu cầu, mục đích.

7. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh

Xây dựng chuyên mục, phóng sự, tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc; giới thiệu, biểu dương các mô hình, tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân với Ngày Sách và Văn hóa đọc, góp phần đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

8. Các trường: Đại học Hồng Đức; Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Trường Chính trị tỉnh

- Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 gắn với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt văn hóa của cơ quan, đơn vị với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

- Thực hiện kết nối giới thiệu Hội sách online chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

9. Các cơ sở in, phát hành trên địa bàn tỉnh

- Chủ động tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024; tổ chức các tuần lễ sách, hội sách, tháng phát hành sách, tri ân khách hàng; treo băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 tại trụ sở, hệ thống cửa hàng, nhà sách;

- Tổ chức các kênh phát hành trực tuyến, kết hợp với các nền tảng công nghệ, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sách triển khai các chương trình tặng sách đến các đối tượng yếu thế; các chương trình khuyến mại hỗ trợ bạn đọc, phát triển văn hóa đọc;

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm giữa các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ với công chúng; kể truyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về sách.

10. Nhà xuất bản Thanh Hóa

- Lựa chọn các ấn phẩm tiêu biểu của đơn vị với các chủ đề về Đảng, Bác Hồ, Thanh Hóa - Điên Biên, lịch sử, văn hóa địa phương... trưng bày tại Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024;

- Treo băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại trụ sở.

Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Sau khi kết thúc tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 (trước ngày 10/5/2024) đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 24/4, ngày 25/4/2024

Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 24/4, ngày 25/4/2024

16:05 , 24/04/2024

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 24/4, ngày 25/4/2024, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào, dông rải rác.

Công đoàn ngành Công Thương phát động đợt thi đua cao điểm hưởng ứng Tháng Công nhân

Công đoàn ngành Công Thương phát động đợt thi đua cao điểm hưởng ứng Tháng Công nhân

15:11 , 24/04/2024

Sáng 24/4, Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024) và hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024.

Kết nối doanh nhân, lan tỏa giá trị

Kết nối doanh nhân, lan tỏa giá trị

11:27 , 24/04/2024

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình talk show Chuyện Doanh nhân với chủ đề “Kết nối doanh nhân, lan toả giá trị”.

Nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp đối với nguy cơ cháy nổ từ sự cố điện

Nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp đối với nguy cơ cháy nổ từ sự cố điện

10:20 , 24/04/2024

Kết quả điều tra nguyên nhân các vụ cháy trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2022 và 2023 cho thấy, có đến gần 70% số vụ xuất phát từ sự cố hệ thống thiết bị điện, có thể do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng thiết bị điện không an toàn hoặc do sự cố từ thiết bị điện, dây dẫn điện trên cột điện. Do đó, người dân, doanh nghiệp cần nêu cao cảnh giác, coi việc sử dụng điện an toàn là giải pháp ưu tiên hàng đầu trong phòng ngừa cháy nổ, nhất là trong thời gian cao điểm nắng nóng sắp tới.

Công an huyện Hà Trung xử lý người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy vi phạm giao thông

Công an huyện Hà Trung xử lý người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy vi phạm giao thông

10:12 , 24/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 162 của giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, Công an huyện Hà Trung đã bố trí lực lượng, triển khai phương án tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nghiêm cấm từ chối kiểm định phương tiện đã đặt lịch trực tuyến

Nghiêm cấm từ chối kiểm định phương tiện đã đặt lịch trực tuyến

09:52 , 24/04/2024

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên cả nước bố trí tăng ca, làm thêm giờ giai đoạn trước, sau và cả trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 trong trường hợp xảy ra tình trạng ùn tắc đăng kiểm.

Cẩm Thủy chủ động phòng chống nắng, nóng cho đàn vật nuôi

Cẩm Thủy chủ động phòng chống nắng, nóng cho đàn vật nuôi

09:42 , 24/04/2024

Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ môi trường tăng cao là yếu tố bất lợi trong chăn nuôi. Đây cũng chính là nguy cơ tiềm ẩn các dịch bệnh mùa hè. Để hạn chế những ảnh hưởng không thuận của thời tiết và phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi hiệu quả, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống nắng nóng, giúp đàn vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

09:39 , 24/04/2024

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024

09:37 , 24/04/2024

Ngày 22/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Tăng cường tuyên truyền phòng chống đuối nước trong dịp hè

Tăng cường tuyên truyền phòng chống đuối nước trong dịp hè

09:01 , 24/04/2024

Thống kê từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn đuối nước, làm 11 người chết, 2 người bị thương, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Hiện nay, thời tiết bắt đầu nắng nóng kéo dài, trẻ em nhiều nơi có thói quen đi tắm ở sông suối, ao hồ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra đuối nước.