ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị đã khẳng định: "Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt". Để phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, thời gian qua, cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tỉnh Thanh Hóa đã thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo.

03/04/2024 16:09

Cuối tháng 3 vừa qua, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 500 đại biểu là thành viên, lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt nhiều thông tin mới, quan trọng về tình hình an ninh chính trị trong nước và quốc tế; đồng thời trao đổi, chia sẻ kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các tin giả, thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho các thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh hết sức có ý nghĩa. Thứ nhất là chúng tôi được cung cấp những thủ đoạn, những âm mưu của các thế lực thù địch trong chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, đồng thời cũng được các đồng chí giảng viên cung cấp các mục tiêu, các nguyên tắc cũng như các phương thức để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đó".

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng- Ảnh 1.

Sau hội nghị tập huấn của tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố sẽ chỉ đạo Ban Tuyên giáo, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35, xây dựng kế hoạch tập huấn cho các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và cấp xã, cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong toàn Đảng bộ.

Bà Quách Thị Tươi, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Sau đợt tập huấn, chúng tôi sẽ lựa chọn những nội dung phù hợp, cụ thể với cán bộ cấp cơ sở để tiến hành tập huấn cho cán bộ cấp cơ sở, các đội ngũ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo, cộng tác viên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng ở trên địa bàn huyện, từ đó tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng". Ông Trịnh Việt Đoàn, Chuyên viên Ban Tuyên Giáo huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết: "Bản thân là người trực tiếp tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tôi luôn cập nhật những kiến thức đang nóng trong từng thời điểm nhất định để kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện ra những văn bản chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, các thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện để kịp thời truyền tải những chủ trương chính sách, những quan điểm góp phần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch".

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng- Ảnh 2.

Có thể nói, thời gian qua, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo ở Thanh Hóa được quan tâm thực hiện một cách bài bản, thường xuyên và hiệu quả. Cấp ủy và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng, xử lý khủng hoảng truyền thông và kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Qua đó, giúp cán bộ Tuyên giáo nâng cao kỹ năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, các hoạt động này đã góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ ngành Tuyên giáo nói riêng, cán bộ, đảng viên nói chung đối với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Ông Lê Văn Khánh, Trưởng thôn Thanh Sơn, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa: "Về những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì tôi liên tục được cập nhật, nên khi đã cập nhật được thông tin mà không may có những cái trường hợp xảy ra mà trái chiều thì đều vận động và tuyên truyền Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là mình tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng". Ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Trước hết phải tổ chức tốt việc quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là các chủ trương về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và cùng với việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, cần tiếp tục thực hiện việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên các cấp, nhất là đối với cán bộ ở cấp cơ sở, cán bộ ở những thôn bản và ở các khu phố để chúng ta có kiến thức, có kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nhất là trên các trang mạng, không gian mạng, để chúng ta tuyên truyền lan tỏa những cái gương người tốt việc tốt để chúng ta thực hiện tốt các chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước".

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng- Ảnh 3.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực vẫn tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những vấn đề về an ninh phi truyền thống, sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo tác động sâu sắc vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong nước và trong tỉnh, mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, song khó khăn thách thức vẫn còn không ít. Các thế lực phản động, thù địch và những kẻ cơ hội chính trị chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Bối cảnh và thực trạng đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ phải kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Với vai trò nòng cốt của mình, lực lượng Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng viên

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng viên

07:33 , 27/03/2024

Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá luôn quan phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng; góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Thanh Hóa xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Thanh Hóa xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

21:55 , 24/03/2024

Tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn dài 213,6 km. Xác định biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Do vậy, những năm qua, 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn luôn chú trọng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Vĩnh Lộc tổng kết 2 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Vĩnh Lộc tổng kết 2 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

23:15 , 23/03/2024

Ngày 23/3, tại Di tích Chùa Xuân Áng, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc đã bế giảng 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 79 học viên là các quần chúng ưu tú thuộc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trong huyện và học sinh trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Hà Trung tích cực hưởng ứng cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hà Trung tích cực hưởng ứng cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

22:03 , 18/03/2024

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc thi, huyện Hà Trung đã tích cực tuyên truyền, có nhiều cách làm sáng tạo để đông đảo cán bộ, nhân dân biết đến và tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Kiên định đường lối đổi mới của Đảng

Kiên định đường lối đổi mới của Đảng

22:01 , 18/03/2024

Để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, một trong những yêu cầu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi xây dựng Văn kiện Đại hội XIV đó là phải nắm vững và xử lý tốt "4 kiên định", nhất là kiên định đường lối đổi mới của Đảng.

Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh

Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh

21:57 , 18/03/2024

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách điện tử "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên trang https://sachquocgia.vn.

Sẽ tổ chức gặp mặt nhân chứng chiến dịch Điện Biên Phủ các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng tại Thanh Hoá

Sẽ tổ chức gặp mặt nhân chứng chiến dịch Điện Biên Phủ các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng tại Thanh Hoá

22:47 , 13/03/2024

Trong cuộc làm việc mới đây với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin sẽ phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức cuộc gặp mặt nhân chứng trong chiến dịch Điện Biên Phủ các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng. Cuộc gặp mặt sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, thời gian dự kiến vào ngày 10/4/2024.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

21:58 , 13/03/2024

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là nguyên tắc căn bản, là điều kiện tiên quyết trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh của quân đội. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị của người lính cụ Hồ trong tình hình mới, đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

21:55 , 13/03/2024

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Đảng bộ xã Quảng Trung – 70 năm thành lập và phát triển

Đảng bộ xã Quảng Trung – 70 năm thành lập và phát triển

22:40 , 11/03/2024

Cách đây 70 năm, vào ngày 3/3/1954, Chi bộ xã Quảng Trung, thuộc huyện Quảng Xương được thành lập, tiền thân của Đảng bộ xã Quảng Trung ngày nay. Suốt chặng đường 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân xã Quảng Trung luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, lập nên nhiều thành tích vẻ vang trong các giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, trong giai đoạn gần đây, Đảng bộ xã Quảng Trung đã và đang khẳng định sức vươn mạnh mẽ, lãnh đạo thực hiện công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp,văn minh, xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu.