ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Ngành y

Những sáng kiến tiêu biểu của ngành y Thanh Hóa

Những sáng kiến tiêu biểu của ngành y Thanh Hóa

13:35 , 01/06/2024

Những năm qua, nhiều cán bộ, y, bác sĩ công tác trong ngành y Thanh Hóa đã nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng cường hiệu quả chăm sóc, điều trị, nâng cao vị thế của từng đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân.