ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của tỉnh

Ngày 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh uỷ, kết nối đến hơn 700 điểm cầu các huyện, thị, thành uỷ, các Đảng uỷ trực thuộc, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các xã, phường, thị trấn với 43 nghìn đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh.

Minh Tuyết - Hồng Thư

18/04/2023 19:21

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII được quán triệt tại hội nghị này đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng và có tác động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, ngay sau khi tiếp thu các văn bản của Trung ương và từ thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, đồng thời giao Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch thực hiện trong toàn tỉnh.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của tỉnh - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu khai mạc hội nghị

Trên tinh thần nghiêm túc đưa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng đi vào cuộc sống, nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là phải tổ chức thật tốt việc học tập, quán triệt, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. 

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của tỉnh - Ảnh 3.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung được quán triệt, đặc biệt là những quan điểm, nhiệm vụ mới về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm… Từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của tỉnh - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi quán triệt các Chỉ thị, kế hoạch tại hội nghị

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày, quán triệt Chỉ thị số 14 ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội luật gia Việt Nam trong tình hình  mới"; Kế hoạch số 131 ngày 4/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ chính trị; Chỉ thị số 15 ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư "Về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030", Kế hoạch số 128 ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 15.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của tỉnh - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng quán triệt các Kết luận, kế hoạch tại hội nghị.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, quán triệt Kết luận số 48 ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030"; Kế hoạch số 130 ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 48; Chỉ thị số 17 ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư "Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới"; Kế hoạch số 122 ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 17; Chỉ thị số 20 ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới" và Kế hoạch số 118 ngày 8/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 20.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của tỉnh - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang quán triệt các nội dung Nghị quyết, kết luận, Kế hoạch tại hội nghị.

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, quán triệt Nghị quyết số 36 ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị "Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới", Kế hoạch số 121 ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36; Kết luận số 36 ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị "Về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 114 ngày 2/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 36.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của tỉnh - Ảnh 7.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy quán triệt các nội dung Chỉ thị, kết luận, kế hoạch tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình bày, quán triệt Chỉ thị số 18, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư "Về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội"; Kế hoạch số 125 ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 18; Kết luận số 44 ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới"; Kế hoạch số 108 ngày 16/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 44.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của tỉnh - Ảnh 8.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng quán triệt nội dung Quy định 96 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trình bày, quán triệt Quy định số 96 ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị "Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị".

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: sau 1 buổi làm việc nghiêm túc với trách nhiệm cao, hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các cấp uỷ, các tổ chức Đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, bố trí thời gian, thành phần dự hội nghị đông đủ; nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung học tập, quán triệt và bày tỏ sự thống nhất cao đối với kế hoạch thực hiện các văn bản của Trung ương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của tỉnh - Ảnh 9.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: các văn bản của Bộ chính trị, Ban Bí thư được quán triệt tại hội nghị có tầm quan trọng, hữu ích, cần thiết và ảnh hưởng sâu rộng trong toàn Đảng. Do vậy, căn cứ vào điều kiên cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, đơn vị để xây dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện, tổ chức quán triệt sâu sắc, cụ thể hơn từng nội dung sát với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình.  

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của tỉnh - Ảnh 10.

Các đại biểu dự tại điển cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa

Cùng với đó, các cấp uỷ Đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh thành tích. Các địa phương, đơn vị phải khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập và quán triệt Nghị quyết, trong đó, tập thể Thường trực, Thường vụ mà cụ thể là người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, phân công cho đồng chí mình, tham dự đầy đủ và quán triệt những nội dung cốt lõi.  Việc tuyên truyền Nghị quyết phải lựa chọn nội dung và đối tượng phù hợp. Xây dựng kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết phải xác định được các việc cần thực hiện, người thực hiện, thời gian và điều kiện đảm bảo để thực hiện. Công tác tuyên truyền, phố biến phải đi trước mở đường, đi cùng để uốn nắn và giải quyết những vấn đề phát sinh.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng cầng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết, trong đó đề cao tinh thần tự kiểm tra, giám sát. Đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp uỷ, tổ chức Đảng và các sở, ban, ngành phải phân công các đồng chí có trách nhiệm phụ trách địa bàn để theo dõi thực hiện nhiệm vụ này.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương và của tỉnh - Ảnh 11.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, đến nay đã đi qua hơn 1/4 thời gian của năm, tình hình năm 2023 với thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, trong đó khó khăn, thách thức là rất lớn. Vì vậy các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu phải bám Nghị quyết số 12 của Tỉnh uỷ, Kết luận số  2341 cua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng còn lại, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ quý 2, đạt kết quả cao nhất.

Từ nay đến cuối tháng 4, trên địa bàn Thanh Hóa diễn ra nhiều sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hoá, nếu tổ chức tốt các hoạt động này sẽ là điểm nhấn trong phát triển kinh tế -  xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực du lịch. Do vậy, các ngành, các địa phương liên quan cần tập trung cao, tổ chức thành công các sự kiện của tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự cho các ngày lễ lớn, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch COVID – 19.

Với kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hoá đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn những tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tuyền thống đoàn kết, nêu cao tính tiền phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ và Nghị quyết số 58 của Bộ chính trị.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối, ngày 18/4/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân phường Nam Ngạn nhiệm kỳ 2024 - 2028

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân phường Nam Ngạn nhiệm kỳ 2024 - 2028

23:13 , 23/06/2024

Sáng ngày 23/6, Hội Cựu Công an Nhân dân phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội thành lập Chi hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Đại hội Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Thiệu Hoá, nhiệm kỳ 2024 – 2028

Đại hội Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Thiệu Hoá, nhiệm kỳ 2024 – 2028

23:02 , 23/06/2024

Hội cựu Công an Nhân dân huyện Thiệu Hoá vừa tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

19:47 , 22/06/2024

Chiều ngày 22/6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đã đi kiểm tra tình hình, tiến độ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi có lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương, Văn phòng Chính phủ, tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN và các đơn vị liên quan. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 giai đoạn 2019 - 2024

Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 giai đoạn 2019 - 2024

16:46 , 22/06/2024

Hội cựu chiến binh huyện Thường Xuân vừa tổ chức Đại hôi thi đua Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VII giai đoạn 2019 - 2024.

Đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2024 - 2029

23:09 , 21/06/2024

Chiều 21/6, Công an huyện Vĩnh Lộc phối hợp với Ban vận động thành lập Hội cựu Công an Nhân dân huyện tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong cụm

Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong cụm

21:52 , 21/06/2024

Chiều 21/6, Cụm thi đua số 3 gồm Sở Ngoại vụ 9 tỉnh, thành phố: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

21:49 , 21/06/2024

Trong 2 ngày 20 và 21/6, tại huyện Hoằng Hóa, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thọ Xuân lần thứ IV

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thọ Xuân lần thứ IV

20:26 , 21/06/2024

Ngày 21/6, huyện Thọ Xuân tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, giai đoạn 2024 - 2029. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 11 (mở rộng) khóa VIII

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 11 (mở rộng) khóa VIII

20:20 , 21/06/2024

Sáng 21/6, tại Thành phố Sầm Sơn đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 11 (mở rộng), khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Nga Sơn

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Nga Sơn

20:16 , 21/06/2024

Sáng 21/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Nga Sơn.