ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng

Ngày 15/6, đoàn công tác Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy, khảo sát về kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tại tỉnh Thanh Hóa.

Đức Đồng - Minh Tuyết- Hồng Thư

15/06/2024 20:17

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và các thành viên của Tiểu ban văn kiện.

Làm việc với đoàn, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đến nay, cùng với cả nước, Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức; tranh thủ tối đa những điều kiện thuận lợi; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trong gần 40 năm qua đạt trên 10%; giai đoạn 2021 - 2023 đạt 9,69%, đứng thứ 5 cả nước; 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2023 đạt trên 272.000 tỉ đồng, đứng thứ 8 cả nước, gấp 27,4 lần năm 2000. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 3.067 USD.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 1.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có tốc độ tăng trưởng cao và khá toàn diện, giữ vai trò nền tảng cho sự ổn định kinh tế xã hội; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2023 đạt 3,85%, cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2023 đạt 13,68%, cao hơn mục tiêu Nghị quyết. Các ngành dịch vụ phát triển nhanh cả về quy mô và loại hình dịch vụ, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm giai đoạn 2021 - 2023 đạt 7,95%.Thu ngân sách nhà nước hàng năm luôn vượt dự toán; tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2023 đạt 132.418 tỷ đồng, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 11,3%.Huy động vốn đầu tư phát triển luôn duy trì ở mức cao. Riêng trong giai đoạn 2021 – 2023, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 409 nghìn tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; nhiều công trình hạ tầng quan trọng đã được đầu tư, đưa vào sử dụng,đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tăng cường tính kết nối giữa các tỉnh trong khu vực, giữa khu vực Bắc Trung Bộ với các tỉnh phía Bắc, khu vực Tây Bắc và cả nước.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 2.

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội. Tỉ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm trên 1,5%,; chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên rõ rệt; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm; an sinh xã hội, thực hiện chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo; đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được cải thiện.Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quan hệ đối ngoại được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ. Đảng bộ tỉnh hiện có 31 đảng bộ trực thuộc, 1.397 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 240 nghìn Đảng viên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng lên qua từng năm; năm 2023, có 97,6% tổ chức cơ sở đảng và 93,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thanh Hóa cũng là địa phương dẫn đầu trong cả nước trong việc sắp xếp tại tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Công tác tổ chức cán bộ và công tác cải cách hành chính có nhiều điểm sáng. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh thực hiện. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, khắc phục "tính hành chính" trong hoạt động.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 3.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong chặng đường vừa qua. Đồng thời, từ thực tiễn 40 năm đổi mới, tỉnh Thanh Hóa đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, đó là: bài học về đổi mới tư duy và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bài học về giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chăm lo đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, từ đó củng cố đại đoàn kết toàn dân; bài học về bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, chú trọng tổng kết thực tiễn và nhân rộng các mô hình hay; bài học về phát huy nội lực bên trong, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững; bài học về xây dựng đội ngũ cán bộ và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 4.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, tỉnh Thanh Hóa cũng đã chia sẻ về sự vận dụng, đổi mới sáng tạo của tỉnh trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là trong xây dựng Nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, cải cách hành chính và công tác đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó có những cách làm đổi mới sáng tạo của tỉnh đã được Trung ương ghi nhận, cụ thể hóa để hướng dẫn thực hiện trong cả nước.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 5.

Từ thực tiễn 40 năm đổi mới và trước bối cảnh, tình hình mới, tỉnh Thanh Hóa xác định có 4 vấn đề lớn cần giải quyết để tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Đó là, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức, quan điểm, chủ trương, định hướng về sự nghiệp đổi mới, trọng tâm là đổi mới tư duy kinh tế nhằm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh tế mới. Giải quyết, tháo gỡ có hiệu quả những nút thắt, "điểm nghẽn" tồn đọng kéo dài nhiều năm; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo đủ sức chống chịu với những thay đổi của bên ngoài, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Thứ 2, bảo đảm hài hòa, cân đối giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, tiến bộ, công bằng xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi, giữa nông thôn và thành thị, nhằm đạt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện và "không ai bị bỏ lại phía sau".Thứ ba, tăng cường củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Thứ tư, phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xác định rõ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nền tảng, động lực để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 6.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác Trung ương bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu, kết quả quan trọng mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là những kết quả sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh Thanh Hóa làm rõ những vấn đề mới của tỉnh so với các địa phương trong cả nước; những vấn đề mới của nhiệm kỳ 2020- 2025 so với các nhiệm kỳ trước; phân tích, làm sáng tỏ đường hướng phát triển, mô hình tăng trưởng, làm rõ những dư địa cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới đây, những giải pháp để đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới trong tứ giác kinh tế phía Bắc của Tổ quốc như Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 7.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và cầu thị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao đổi, cung cấp thêm thông tin về tình hình, kết quả mà tỉnh đã đạt được; những khó khăn, thách thức và hạn chế cần khắc phục; những định hướng lớn của tỉnh trong giai đoạn tới; đồng thời làm rõ những vấn đề mà các thành viên đoàn công tác quan tâm.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề xuất với Trung ương nhiều nội dung quan trọng; trong đó đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một cách thực chất, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc, chồng chéo trong hệ thống chính sách pháp luật, đang là điểm nghẽn, là yếu tố gây cản trở đối với sự phát triển hiện nay. Các ý kiến cũng phân tích sâu hơn về kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 37 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; làm rõ mô hình tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới; đồng thời đề nghị Trung ương nghiên cứu tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ, đặc biệt là việc tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp huyện cho giai đoạn tới trong điều kiện tinh giảm biên chế như hiện nay.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 8.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hoá đạt được qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương. Đồng chí khẳng định: Thanh Hóa đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt lên khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; bày tỏ ấn tượng sâu sắc với kết quả tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 10% trong suốt 2 thập niên, từ 2000 – 2020, đồng thời khẳng định đây là kết quả mà ít tỉnh, thành phố nào trong cả nước đạt được.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 9.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa; sự chủ động, tích cực phát huy vai trò, vị thế của một tỉnh lớn có vị trí chiến lược trên nhiều lĩnh vực của cả nước. Đồng thời, đánh giá cao những bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã rút ra trong 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cũng như những cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả mà tỉnh đã chia sẻ. Đây sẽ là nguồn chất liệu quý giá từ thực tiễn để đoàn tham mưu cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị xây dựng báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 10.

Qua nghiên cứu thực tiễn, báo cáo của tỉnh và các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trưởng đoàn công tác đã nêu lên 9 nhóm vấn đề mà tỉnh Thanh Hóa cần đặc biệt quan tâm trong thời gian tới; trong đó yêu cầu tỉnh cần phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh khó khăn, thách thức, thời cơ, xác định rõ động lực phát triển, các mục tiêu trọng tâm trước mắt cũng như vấn đề căn bản lâu dài. Nhấn mạnh mối quan hệ giữa ổn định và phát triển, quan hệ giữa phát triển chiều rộng và chiều sâu; giữa mục tiêu chiến lược lâu dài và các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước mắt; giữa phát huy cơ chế, chính sách đặc thù và các quy định chung của cả nước; giữa phát triển và bảo đảm môi trường, văn hóa, an sinh, xã hội…, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù; truyền thống, văn hóa, con người Xứ Thanh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, phù với đặc điểm của tỉnh Thanh Hóa; nỗ lực phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới phía Bắc Tổ quốc.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác sẽ tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 11.

Chiều nay 15/6, đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã khảo sát thực tế quá trình xây dựng Nông thôn mới tại xã Hoằng Lộc, và tìm hiểu tình hình đầu tư, phát triển du lịch tại khu du lịch Flamingo Ibiza Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa. Xây dựng Nông thôn mới và phát triển du lịch được đánh giá là 2 trong số 5 lĩnh vực mà tỉnh Thanh Hóa đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trong thời gian qua.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng- Ảnh 12.

 

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

18:14 , 20/07/2024

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Những hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Những hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

13:07 , 20/07/2024

(Baothanhhoa.vn) - Trong quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm và dành tình cảm với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trong khoảng 15 năm, từ khi giữ chức Chủ tịch Quốc hội và sau là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã 3 lần về thăm Đảng bộ chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu những hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một con người có nhân cách lớn"

Thủ tướng: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một con người có nhân cách lớn"

12:32 , 20/07/2024

VOV.VN - Là người có hơn 8 năm được vinh dự làm việc với trên các cương vị khác nhau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ với phóng viên VOV về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một con người có nhân cách lớn, coi trọng danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, nhân ái nhân nghĩa, nhân tình.

Một số hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào Mường Lát ở Thanh Hóa

Một số hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào Mường Lát ở Thanh Hóa

11:28 , 20/07/2024

GD&TĐ - Cách đây 13 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về huyện Mường Lát (Thanh Hóa) thăm đồng bào các dân tộc ở vùng biên giới xa xôi, khó khăn này.

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG - NHÀ LÃNH ĐẠO LỖI LẠC, TRỌN ĐỜI VÌ NƯỚC, VÌ DÂN

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG - NHÀ LÃNH ĐẠO LỖI LẠC, TRỌN ĐỜI VÌ NƯỚC, VÌ DÂN

11:21 , 20/07/2024

(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết: "TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG - NHÀ LÃNH ĐẠO LỖI LẠC, TRỌN ĐỜI VÌ NƯỚC, VÌ DÂN" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam:

Một số hình ảnh nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một số hình ảnh nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

10:58 , 20/07/2024

(Chinhphu.vn) - Cùng nhìn lại một số hình ảnh nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

Hội đồng Nhân dân huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 20

Hội đồng Nhân dân huyện Hoằng Hóa nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 20

09:12 , 20/07/2024

Hôm qua, 19/7, Hội đồng Nhân dân huyện Hoằng Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 20, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

22:13 , 19/07/2024

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19-7-2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Hội nghị triển xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước 2025

Hội nghị triển xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước 2025

21:59 , 19/07/2024

Chiều ngày 19/7, đồng chí Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác triển khai xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2025. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thúc đẩy chuyển đổi số với quyết tâm cao nhất

Thúc đẩy chuyển đổi số với quyết tâm cao nhất

21:47 , 19/07/2024

Sáng ngày 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về chuyển đổi số. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.