ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Phấn đấu đưa Mường Lát thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2030

Ngày 14/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Hữu Đại – Hồng Thư

14/09/2022 19:50

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các sở ngành liên quan.

Cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng: Đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đã đánh giá khá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Mường Lát; đồng thời đề ra được các giải pháp khả thi để đưa huyện Mường Lát phát triển theo mục tiêu đã đề ra. Kể từ khi thành lập huyện vào năm 1997, nhất là trong 10 năm trở lại đây, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Mường Lát vẫn là huyện nghèo nhất của tỉnh và là một trong những huyện nghèo nhất cả nước; điều kiện kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn. Quy mô kinh tế nhỏ và siêu nhỏ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn thấp hơn nhiều so với bình quân chung của tỉnh và khu vực miền núi. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân dân trong huyện còn tư tưởng trông chờ ỷ lại; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền còn hạn chế.

Để huyện Mường Lát phát triển đạt được mục tiêu của Đề án, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng: một trong những điều quan trọng nhất là cán bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Mường Lát phải đổi mới tư duy, phải xây dựng được ý thức tự lực, tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần có một đột phá về công tác cán bộ đối với huyện Mường Lát, như tăng cường, điều động, luân chuyển cán bộ chủ chốt tới tận cấp xã; xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người địa phương trong các lĩnh vực giáo dục, y tế… Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào bằng việc xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả ngay tại địa phương theo hướng cầm tay chỉ việc, người thật việc thật. Lựa chọn được các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với phương châm: đầu tư trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, đầu tư dứt điểm, nhất là các công trình hạ tầng. Huyện Mường Lát cũng cần xác định phải thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn, từ đó tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Cùng với sự vào cuộc của tỉnh, của các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh, huyện Mường Lát cũng cần chủ động vận động, kêu gọi sự đồng hành, giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Phấn đấu đưa Mường Lát thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2030  - Ảnh 2.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất quan điểm sẽ ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời đề nghị: sau khi nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển huyện Mường Lát để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Tuy nhiên, cũng cần xác định rõ quan điểm: việc thực hiện Nghị quyết là trách nhiệm chính của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát, phấn đấu mục tiêu đến năm 2030, Mường Lát không còn là huyện nghèo.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ra Nghị quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau 25 năm thành lập huyện, Mường Lát luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương và các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Cùng với đó, là sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn của các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Do vậy, huyện Mường Lát đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, Mường Lát vẫn là huyện nghèo nhất của tỉnh và của cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân đang cản trở sự phát triển của Mường Lát, như: năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã còn hạn chế. Năng lực, trình độ một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, có mặt yếu kém. Một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Phấn đấu đưa Mường Lát thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2030  - Ảnh 3.

Là huyện miền núi cao, có đường biên giới dài, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh của tỉnh; nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Mông chiếm hơn 50%; do vậy, xây dựng và phát triển huyện Mường Lát nhanh, bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển so với bình quân khu vực miền núi của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không chỉ có ý nghĩa về kinh tế - xã hội, mà còn cả về quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ giúp khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở lấy nông nghiệp, lâm nghiệp làm nền tảng, gắn với cơ cấu lại sản xuất theo hướng lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, tập quán sản xuất của người dân, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật; thu hút và phát triển hợp lý các ngành công nghiệp giải quyết nhiều việc làm, công nghiệp chế biến, nông lâm sản; mở rộng dịch vụ, thương mại ở những nơi có điều kiện. Huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn ngân sách nhà nước, để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; coi trọng và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, các hệ sinh thái, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới; khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đề án sẽ đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tạo chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, am hiểu thực tiễn; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn; tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Để huyện Mường Lát có bước phát triển theo quan điểm, mục tiêu đã đặt ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: việc thực hiện Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trước hết cần xác định là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát; cần phải khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh, phấn đấu năm 2030 Mường Lát thoát ra khỏi huyện nghèo. Đồng thời, các sở ngành, các địa phương trong tỉnh cũng cần xác định trách nhiệm của mình trong việc đồng hành cùng huyện Mường Lát thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đề án đã xác định.  

Phấn đấu đưa Mường Lát thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2030  - Ảnh 4.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất sẽ thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời yêu cầu: Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; phân công công việc cụ thể cho các sở ngành thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao. Huyện Mường Lát tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn một cách sâu rộng, hiệu quả, tạo sự đồng thuận thống cao, tạo động lực mới để xây dựng và phát triển huyện Mường Lát theo các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Các ngành, các địa phương được giao trách nhiệm cần thống nhất quan điểm: giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành cùng huyện Mường Lát thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm đối với Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân huyện Mường Lát; cũng là trách nhiệm đối với sự phát triển chung của cả tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn: trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đóng góp, đồng hành cùng huyện Mường Lát đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân Mường Lát vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong chương trình hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa; Tờ trình của UBND tỉnh xin ý kiến về mẫu phác thảo bước hai tượng đài Bà Triệu thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc và Báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2045.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối ngày 14/9/2022

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Hành trình Về nguồn của Đoàn thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá

Hành trình Về nguồn của Đoàn thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá

20:43 , 02/02/2023

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 2/2, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hoạt động “Về nguồn” tại huyện Thọ Xuân.

Khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa thời kỳ 1967 – 1973

Khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa thời kỳ 1967 – 1973

20:37 , 02/02/2023

Sáng ngày 02/02, tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa thời kỳ 1967 - 1973. Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân xã Thiệu Viên.

Hôm nay (2/2), ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hôm nay (2/2), ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

10:08 , 02/02/2023

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1/2/2013 - 1/2/2023), hôm nay (2/2), Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, diễn ra tại Hà Nội.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1: Tích cực triển khai các công việc trọng điểm

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1: Tích cực triển khai các công việc trọng điểm

09:53 , 02/02/2023

Sáng 2/2, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Phiên họp được truyền trực tuyến tới các địa phương cả nước.

Thực hiện Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

Thực hiện Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

09:39 , 02/02/2023

UBND tỉnh nhận được Thông báo số 16 ngày 28/01/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023 tại huyện Quảng Xương

Khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023 tại huyện Quảng Xương

20:25 , 01/02/2023

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảmg Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), 77 năm thành lập Đảng bộ huyện Quảng Xương (26/2/1946-26/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023, sáng ngày 1/2, tại Trung tâm Hội nghị huyện Quảng Xương, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Thư viện tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức khai mạc Hội báo Xuân với chủ đề “Mừng đất nước đổi - Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Quý Mão 2023”.

Thành phố Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thành phố Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2023

20:24 , 01/02/2023

Sáng ngày 1/2, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra quân sản xuất, kinh doanh 
của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra quân sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn

20:18 , 01/02/2023

Sáng ngày 01/02, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ ra quân sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn. Cùng tham dự có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ ra quân sản xuất đầu Xuân tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ ra quân sản xuất đầu Xuân tại Khu kinh tế Nghi Sơn

20:13 , 01/02/2023

Sáng ngày 1/2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự Lễ ra quân sản xuất đầu Xuân tại công ty TNHH giầy Annora Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn, đứng chân trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hoá ra quân sản xuất đầu năm

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thanh Hoá ra quân sản xuất đầu năm

20:22 , 31/01/2023

Chiều ngày 31/1, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Thanh Hoá tổ chức ra quân sản xuất đầu năm xuân Quý Mão 2023. Đồng chí Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thành phố Thanh Hoá tới dự.