ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa

Sáng 19/01, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo, đánh giá kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa.

Hữu Đại – Hồng Thư

19/01/2024 20:00

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 được đẩy mạnh toàn diện, bài bản và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định, văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ. Công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả rõ nét tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa- Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp kiểm tra, làm rõ và xử lý một số trường hợp cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết 17 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực diện theo dõi, chỉ đạo; xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sức răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò tham mưu, điều hòa, hỗ trợ các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tổng hợp, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực; giúp Ban Chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định: năm 2023, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục đi vào nề nếp, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Những kết quả đó được dư luận, cán bộ đảng viên và Nhân dân đánh giá cao.

Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa- Ảnh 2.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận phiên họp.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt và cụ thể hoá để triển khai đồng bộ các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết, quy định mới ban hành và các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tổng Bí thư; và các kết luận, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh triển khai khẩn trương, kịp thời, hiệu quả chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; trọng tâm là các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong bộ máy nhà nước về cải cách hành chính, về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đẩy mạnh công tác giáo dục và thực hành văn hoá liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ gốc. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, kiên quyết khắc phục tệ tham nhũng vặt. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa- Ảnh 3.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thật sự gương mẫu, trong sạch, liêm chính, có bản lĩnh, có dũng khí để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn là công việc hết sức khó khăn, phức tạp. Do vậy, từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bộ máy ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo điều kiện, môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: Bản tin thời sự tối ngày 19/12/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

09:30 , 28/02/2024

Kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án luật; đặc biệt nhấn mạnh cần loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm; cắt giảm tối đa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, không gây phiền hà, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát; từ đó khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Tỉnh Thanh Hóa quán triệt, triển khai quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Thanh Hóa quán triệt, triển khai quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

08:57 , 28/02/2024

“Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” - đó là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021. Luận điểm này của người đứng đầu Đảng ta trở thành định hướng quan trọng đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện đường lối văn hóa của Đảng. Quán triệt, triển khai quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”, tỉnh Thanh Hóa luôn coi trọng bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của văn hóa xứ Thanh, đồng thời phát huy những tiềm năng, giá trị khác biệt, cơ hội và lợi thế cạnh tranh để sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc.

Bàn giao chức danh, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thiệu Hóa

Bàn giao chức danh, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thiệu Hóa

20:54 , 27/02/2024

Chiều ngày 27/2, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức danh, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tới dự.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

20:37 , 27/02/2024

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh Đầu Thanh Tùng đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế đang công tác tại Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương, Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Da liễu Thanh Hoá và Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Hoá.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa chúc mừng các cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa chúc mừng các cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

20:14 , 27/02/2024

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024), sáng ngày 27/2, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

19:37 , 27/02/2024

Sáng ngày 27/02, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024, đánh giá kết quả đã làm được; trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Khởi động tháng thanh niên 2024 và phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn bác Hồ”

Khởi động tháng thanh niên 2024 và phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn bác Hồ”

20:01 , 26/02/2024

Chiều 26/02, tại xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự lễ khởi động Tháng thanh niên 2024 và phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn bác Hồ” năm 2024 do Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân tại thành phố Thanh Hoá

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân tại thành phố Thanh Hoá

19:51 , 26/02/2024

Sáng 26/02, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa, đã dự lễ giao nhận quân tại thành phố Thanh Hoá. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các đơn vị nhận quân và đông đảo nhân dân thành phố Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên dự lễ giao nhận quân tại huyện Hoằng Hoá

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên dự lễ giao nhận quân tại huyện Hoằng Hoá

19:49 , 26/02/2024

Tại huyện Hoằng Hoá, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá đã dự lễ giao nhận quân, tiễn chân các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự lễ giao quân tại huyện Nông Cống

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự lễ giao quân tại huyện Nông Cống

19:48 , 26/02/2024

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Nông Cống.