ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh làm việc tại Bá Thước

Sáng 24/5, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bá Thước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ.

Đình Hà - Xuân Trường

24/05/2024 19:47

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của Tỉnh uỷ, các sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh làm việc tại Bá Thước- Ảnh 1.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác đã đi thăm, nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở, việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở xã Ban Công. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã động viên bà con Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của huyện Bá Thước, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 3,85%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân trong 3 năm tăng 39,9% so với dự toán được giao; tổng huy động vốn đầu tư cho phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2023 là hơn 5.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao. Hoạt động thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn huyện có 10 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 4.273 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh làm việc tại Bá Thước- Ảnh 2.

Hoạt động văn hoá thể thao, thông tin truyền thông có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng từng bước đổi mới. Nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện được cấp uỷ, chính quyền các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đối với nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ, giai đoạn 2021 - 2023, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện. Các nội dung Nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến đã được cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả, thường xuyên nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp, phát sinh, góp phần đảm bảo ổn định tình hình cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh làm việc tại Bá Thước- Ảnh 3.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh nêu rõ kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bá Thước là đáng ghi nhận nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, một số chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra khó hoàn thành. Các ý kiến đã gợi mở những giải pháp để huyện Bá Thước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trọng tâm là tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững; chú trọng phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cụm, tuyến an toàn làm chủ, vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh làm việc tại Bá Thước- Ảnh 4.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Bá Thước đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời gian tới, huyện cần tập trung đánh giá tiềm năng thế mạnh, phân tích những tồn tại hạn chế, rà soát tổng thể các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu. Trên cơ sở đó, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành ở mức độ cao nhất những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Trên lĩnh vực kinh tế, huyện Bá Thước cần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, xác định nông lâm nghiệp là trọng tâm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế giá trị. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, theo chuỗi giá trị; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, phương pháp canh tác hữu cơ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chất lượng, giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh làm việc tại Bá Thước- Ảnh 5.

Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với những lĩnh vực huyện có thế mạnh như: chế biến lâm sản. Đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống, từ đó phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, từng bước kết nối các điểm du lịch để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Bá Thước. Quan tâm, chăm lo đời sống, sức khoẻ Nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện Bá Thước tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sớm thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội; xây dựng các chương trình, nội dung Nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế. Chăm lo công tác cán bộ, nhất là việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, trong các doanh nghiệp, trường học; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, mở rộng dân chủ và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh làm việc tại Bá Thước- Ảnh 6.

Về công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh đề nghị huyện Bá Thước tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, của Tỉnh về xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ. Quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ các cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; thực hiện tốt quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Nhân dân. Làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nguồn: Bản tin thời sự tối ngày 24/5/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Tập huấn bồi dưỡng, cập nhật các quy định mới về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội

Tập huấn bồi dưỡng, cập nhật các quy định mới về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội

16:00 , 14/06/2024

Sáng nay 14/6, Sở Lao động Thương binh và xã hội đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, cập nhật các quy định mới về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

20:37 , 13/06/2024

Ngày 13/6, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 đã kiểm tra công tác tổ chức thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

6 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt khá

6 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt khá

20:26 , 13/06/2024

Sáng ngày 13/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2024

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2024

20:06 , 13/06/2024

Chiều ngày 13/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và ông Trần Minh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Vòng Chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI, năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.

Thành phố  Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan báo chí

Thành phố Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan báo chí

20:01 , 13/06/2024

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), chiều ngày 13/6, thành phố Thanh Hóa tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa dự buổi gặp mặt.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XV

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào chương trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XV

20:00 , 13/06/2024

Sáng ngày 13/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào chương trình và văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ban của Tỉnh ủy.

Tôn vinh 52 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024

Tôn vinh 52 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024

11:01 , 13/06/2024

Tối ngày 12/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoành lao động Việt Nam; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và 52 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh.

Cẩm Thuỷ biểu dương người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Cẩm Thuỷ biểu dương người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

23:02 , 12/06/2024

Sáng ngày 12/6, Hội Người cao tuổi huyện Cẩm Thủy đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019 - 2024.

Cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật

Cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật

23:01 , 12/06/2024

Sáng 12/6, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm và tặng quà lực lượng thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm và tặng quà lực lượng thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

20:11 , 12/06/2024

Sáng ngày 12/6, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã đến thăm động viên và tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 qua các huyện Hà Trung và Hoằng Hóa.