ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hình Bản đồ Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hình Bản đồ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

04/12/2023 11:03

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung súc, chung lòng thục hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và của Tỉnh. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng cờ và hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong trang trí, khánh tiết hội trường, phòng họp, trên đuờng phố, quảng trường và thực hiện nghi lễ khi tổ chức lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị, sinh hoạt Đảng, đoàn thể chưa đúng quy định; sử dụng hình bản đồ Việt Nam thể hiện sai lệch chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Để thực hiện thống nhất, đồng bộ việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung Quy định số 99-QÐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư "Về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng", Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung uơng về thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XIII); Điều lệ số 974-TTg ngày 21/7/1956 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc dùng Quốc kỳ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa", Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch "Về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh", những quy định trong việc sử dụng hình bản đồ Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan của Trung ương, của Tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng, của đất nước và của Tỉnh; tuyên truyền để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ quy cách, nguyên tắc sử dụng, các hành vi nghiêm cấm khi sử dụng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sử dụng cờ và hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam; vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trao tặng cờ Đảng, cờ Tổ quốc cho Nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Chỉ đạo rà soát, bố trí, lắp đặt cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; tại các di tích lịch sử, văn hóa, khu lưu niệm, nhà lưu niệm, khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các địa điểm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thanh Hóa; tại các khu vực, địa điểm lưu niệm nơi thành lập các chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh, nơi thành lập Đảng bộ tỉnh và của các địa phương; tại các nghĩa trang liệt sỹ, công trình tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng theo các quy định, hướng dẫn nêu trên.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở đưa nội dung treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ gia dình vào trong quy ước của các khối phố, khu dân cư, xem đây là một trong những nội dung đánh giá, bình xét gia đình văn hóa hằng năm.

Nguời đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sử dụng cờ và hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam ở cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc phạm vi chỉ đạo, quản lý, nhất là trong trang trí khánh tiết hội trường, phòng họp, phòng tiếp khách, phòng truyền thống; khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị; trên đường phố, nơi công cộng; trên các panô, áp phích, sách báo, phim ảnh tuyên truyền; giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng đảng viên mới, quyết định công nhận đảng viên chính thức, bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận, cờ thi đua, văn bằng, chứng chi, sổ ghi sinh hoạt chi bộ; thẻ cán bộ, the đảng viên, huy hiệu, biển tên, quà tặng; sử dụng trên các con dấu, biểu tượng, biểu trung của cơ quan, đơn vị; trên các phương tiện giao thông, biển kiểm soát giao thông (do người dân tự lắp đặt)….; kịp thời thu hồi, thay thế cờ Đảng, cờ Tổ quốc không đúng quy cách, bị hỏng, bạc màu, hình bản đồ Việt Nam thể hiện sai lệch chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, bóp méo, xúc phạm, hủy hoại cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đổ Việt Nam.

2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành, UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị thực hiện thống nhất, đồng bộ việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam theo đúng quy định; chỉ đạo triển khai thực hiện việc sử dụng cờ và hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam trong công tác thông tin, cổ động trực quan, các lễ hội, sự kiện, hoạt động đối ngoại, tại các cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, trên đường phố, quảng trường, khu trung tâm… bảo đảm thống nhất, đúng quy dịnh.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý các ấn phẩm truyền thống; chủ trì kiểm tra, giám sát, gỡ bỏ, xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, bóp méo, xúc phạm cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đưa sai lệch hình bản đồ Việt Nam trên Internet, mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo, hướng dẫn các nhà xuất bản rà soát, chỉnh sửa các hình ảnh, biểu tượng theo đúng quy định và tăng cường công tác quản lý các ấn phẩm thông tin tuyên truyền. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp kĩ thuật để ngăn chặn, gỡ bỏ và xử lý việc sử dụng không đúng màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam trên không gian mạng.

Chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, cổ động, quảng cáo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra mẫu cờ Đảng, cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam tại các cơ sở in ấn, quảng cáo, nhà sách,… trên địa bàn; kịp thời nhắc nhở, thu hồi, xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm theo dúng quy định.

Chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát việc cấp, quản lý, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; kịp thời thu hồi những loại mẫu dấu sử dụng biểu tượng Búa Liềm của Đảng Cộng sản Việt Nam, hình bản đồ Việt Nam không đúng quy định.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam theo đúng quy định; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình, góp phần xây dụng nếp sống văn minh, nét đẹp văn hóa tại cộng đồng, khu dân cư. Phối hợp với chính quyền cơ sở vận động Nhân dân xây dựng "tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc" vào dip kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nuớc, địa phương.

4. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, đánh giá đúng âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các đối tuợng lợi dụng việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ thông tin, hình ảnh xấu độc liên quan đến việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam; đấu tranh, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch có liên quan đến chủ quyền quốc gia.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Công văn này và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng cờ Đâng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam và thực hiện đúng quy định; kiểm duyệt kĩ các sản phẩm báo chí để việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam đúng theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tinh ủy kết quả thực hiện.

Nguồn: Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Huyện Vĩnh Lộc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai một số Nghị quyết

Huyện Vĩnh Lộc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai một số Nghị quyết

20:37 , 23/02/2024

Ngày 23/2, Huyện ủy Vĩnh Lộc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai một số Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động cụ thể để chỉ đạo triển khai trên địa bàn.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giáo viên, học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giáo viên, học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã

20:29 , 23/02/2024

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 23/2, Ban lãnh đạo, nhân viên, đội ngũ y, bác sĩ Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thạch Thành tổ chức Tọa đàm tiếp lửa truyền thống "Vinh quang người chiến sỹ"

Thạch Thành tổ chức Tọa đàm tiếp lửa truyền thống "Vinh quang người chiến sỹ"

20:22 , 23/02/2024

Sáng 23/2, tại trường THPT Thạch Thành 3, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm tiếp lửa truyền thống "Vinh quang người chiến sỹ" .

Cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý khai thác công trình hồ Cửa Đạt

Cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý khai thác công trình hồ Cửa Đạt

20:12 , 23/02/2024

Chiều 23/2, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về vận hành hồ Cửa Đạt, cấp nước cho sản xuất và cung ứng điện. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh triển khai chương trình phối hợp năm 2024

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh triển khai chương trình phối hợp năm 2024

20:09 , 23/02/2024

Chiều 23/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá công tác phối hợp thực thi pháp luật triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, ký kết chương trình phối hợp năm 2024. Đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn

20:00 , 23/02/2024

Chiều 23/2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 1887 đã kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn; công tác giải phóng mặt bằng cho một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn triển khai hiệu quả Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn triển khai hiệu quả Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội

19:48 , 22/02/2024

Sáng ngày 22/2, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành có liên quan và đại diện một số doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2024

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2024

19:47 , 22/02/2024

Sáng ngày 22/2, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, đánh giá tình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa.

Duyệt nội dung chương trình Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá lần thứ VII

Duyệt nội dung chương trình Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá lần thứ VII

19:46 , 22/02/2024

Sáng ngày 22/2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã chủ trì Hội nghị duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ: Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Khoa học và Công nghệ.

Tạo sự đột phá mạnh mẽ, sớm đưa Như Thanh trở thành huyện khá của tỉnh

Tạo sự đột phá mạnh mẽ, sớm đưa Như Thanh trở thành huyện khá của tỉnh

20:30 , 21/02/2024

Sáng ngày 21/2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Như Thanh, kiểm tra tình hình, kết quả sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.