tin ảnh

Thanh Hóa với chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(TTV) - Phát triển nông nghiệp công nghệ cao được xem là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp, nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn, tăng năng suất, chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Thực tế, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, nhằm khuyến khích người dân, thu hút doanh nghiệp đầu tư ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

03/08/2022 07:45
Thanh Hóa với chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 1.

Trong những năm qua, nhiều huyện như Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Nông Cống… đã chỉ đạo thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng các vùng trọng điểm nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, quy hoạch các vùng sản xuất quy mô lớn.

Ngoài các chính sách của tỉnh như hỗ trợ 50 nghìn đồng cho 1m2 nhà màng, huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng các chính sách riêng như hỗ trợ công làm hệ thống tưới nhỏ giọt, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật miễn phí cho bà con nông dân. 

Đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã có gần 45.000 m2 nhà lưới và 1.200m2 nhà màng sản xuất rau, quả. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khâu tưới và bón phân đã nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất và góp phần bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng.

Thanh Hóa với chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 4.

Trong những năm qua, huyện Thạch Thành cũng đã chỉ đạo thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng các vùng trọng điểm nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, quy hoạch các vùng sản xuất quy mô lớn.

Huyện Thạch Thành chú trọng phát triển vùng cây ăn quả tập trung nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai. Đồng thời kêu gọi, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Thanh Hóa với chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 6.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dồn đổi và quy hoạch đất đai, tập huấn chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới, đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Huyện Nông Cống đã lồng ghép, huy động các nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa và kiên cố hóa kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn phục vụ việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tạo ra chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

Thanh Hóa với chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 8.

Đây là mô hình trồng dưa vàng kim Hoàng Hậu trong nhà lưới, nhà màng với diện tích 2000 m2 của gia đình Ông Đỗ Xuân Viên thôn Bái Xuân, xã Vĩnh Phúc huyện Vĩnh Lộc đã triển khai được 3 năm nay.

Năm 2020, gia đình ông Viên đã đầu tư 700 triệu đồng để xây dựng nhà lưới trồng dưa Kim Hoàng Hậu theo tiêu chuẩn VietGap. Trong 2 năm 2020 và 2021, bình quân mỗi năm, gia đình ông thu về trên 700 triệu đồng, sau khi trừ chi phí thu lãi trên 300 triệu đồng.

Còn đây là mô hình trang trại trồng dưa vàng kim Hoàng Hậu trong nhà lưới, nhà màng của gia đình Ông Bùi Văn Thuân thôn Hòa Lễ, xã Thành An, huyện Thạch Thành. Những quả dưa vàng tròn to trĩu nặng là cả một kỳ tích đối với ông Thuân, một nông dân lâu nay chỉ quen với trồng trọt theo phương thức truyền thống.

Thanh Hóa với chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 11.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu, việc Thanh Hóa ban hành nhiều cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển nông nghiệp nông thôn, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Nội dung: Thu Trang – Quang Phú

Trình bày: Minh Hương

Nguồn: Chuyên mục đưa nghị quyết vào cuộc sống ngày 2.8

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận