ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ là một trong những khâu đột phá. Vì vậy, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa đã tập trung nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và từng bước ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhằm làm thay đổi, chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ các địa phương, đơn vị, từng bước xây dựng văn hóa ứng xử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đình Hà – Đức Anh

12/09/2023 21:15

Thành phố Thanh Hóa là trung tâm Chính trị, kinh tế của tỉnh với số lượng doanh nghiệp lớn, dân số đông, sẽ phát sinh nhiều giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân với nhà nước. Do đó, thành phố Thanh Hóa xác định tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công vụ từ huyện đến các xã, phường. 

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 2.

Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, phong cách, phẩm chất đạo đức, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 3.

Hiện tại, các thủ tục hành chính đã được thành phố Thanh Hóa công khai tại bộ phận 1 cửa, trên cổng thông tin điện tử của thành phố, các xã, phường để người dân được biết. Đồng thời, thường xuyên phân loại, rà soát các thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. 

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 4.

100% thủ tục hành chính được thụ lý, giải quyết và cập nhật kết quả trên không gian mạng, các thủ tục hành chính liên thông được thực hiện theo mức độ 3, mức độ 4, qua đó giảm chi phí thời gian của người dân, doanh nghiệp. Việc thu phí, lệ phí theo quy định và được công khai, từng bước thực hiện việc thu phí bằng chứng từ điện tử.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa cho biết: "Việc tăng cường kỷ cương công vụ được chúng tôi thực hiện. Trước hết, với người đứng đầu nâng cao vai trò nêu gương, đối với cán bộ công chức đặt ra những yêu cầu về cách hành xử, thái độ phục vụ, trình độ nghiệp vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo".

  Công tác xây dựng văn hóa công vụ cũng được các cấp chính quyền thành phố Thanh Hóa quan tâm thực hiện. Tất cả cán bộ, công chức khi làm việc phải đeo thẻ công chức, viên chức; giải quyết công việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đúng pháp luật, không đùn đẩy, tránh né công việc, nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 6.

Là đô thị loại 1, trong những năm gầy đây, thành phố Thanh Hóa luôn đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Sự phát triển về kinh tế, xã hội cũng đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Công tác quản lý trật tự đô thị là lĩnh vực nhạy cảm, do đặc thù những người làm nhiệm vụ này thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và dễ nảy sinh tiêu cực. Mặc dù thành ủy, UBND thành phố Thanh Hóa đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, tuy nhiên, tại nhiều phường xã vẫn để xảy ra những sai phạm dẫn đến hậu quả một số cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực trật tư đô thị đã bị kỷ luật.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 7.

Theo đó, trong tháng 8/2023, Ủy ban kiểm tra Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã ra thông báo số 158 về việc thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên bị kỷ luật vì sai phạm liên quan đến kỷ cương công vụ. Một người bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, 3 người bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Việc nhiều đảng viên bị kỷ luật cho thấy, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Thanh Hóa chưa nghiêm, vai trò nêu gương của một bộ phận lãnh đạo đơn vị, địa phương chưa được thể hiện. Đối với những địa phương, đơn vị có cán bộ, công chức bị kỷ luật, thành phố Thanh Hóa yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, đồng thời xây dựng phương án khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Đình Thênh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa

Ông Nguyễn Đình Thênh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa cho biết: "Sau khi một số cán bộ, công chức của phường bị kỷ luật liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, phường Tân Sơn đã xây dựng phương án khắc phục khuyết điểm, qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác quản lý trật tự đô thị".

Việc thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên mắc khuyết điểm, sai phạm là biện pháp không thể thiếu nhằm thượng tôn pháp luật, nâng cao kỷ cương, kỷ luật công vụ. Đồng thời, cũng là dịp để giáo dục, tuyên truyền, cảnh báo đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Đối với các đơn vị, địa phương có cán bộ công chức bị thi hành kỷ luật còn là bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 9.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, vai trò lãnh đạo của cấp ủy cần phải được tăng cường thông qua việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện sai lệch kỷ cương, kỷ luật hành chính, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về văn hóa công vụ.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 10.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa cho biết: "Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật cán bộ, trong những năm qua, thành phố Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thông qua các biện pháp tuyên truyền, phổ  biến cho cán bộ, đồng thời kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý sai phạm".

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ đã góp phần làm thay đổi toàn diện từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, khuyến khích  các doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tiếp tục nỗ lực xây dựng thành phố Thanh Hóa văn minh, hiện đại xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị của cả tỉnh.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 11.

Nguồn: Phòng chống tham nhũng 12/09/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Trao thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trao thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

22:38 , 11/09/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 1 (giai đoạn 2021 - 2023).

Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân

Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân

06:12 , 11/09/2023

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, người uy tín có vai trò đặc biệt quan trọng, họ được ví như những “nhịp cầu” nối ý Đảng với lòng dân, là trung tâm của khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Từ đó, nhiều thôn, bản đã không ngừng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các già làng, người có uy tín trong việc thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần xây dựng các bản làng ngày càng phát triển. Ở huyện Lang Chánh, những người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày đêm chung sức đồng lòng xây dựng bản làng, quê hương no ấm, hạnh phúc.

Khởi sắc trên vùng đất chiến khu Ngọc Trạo

Khởi sắc trên vùng đất chiến khu Ngọc Trạo

08:49 , 03/09/2023

"Chiến khu du kích Ngọc Trạo", huyện Thạch Thành năm xưa là nơi khởi nguồn cho sự phát triển của lực Lượng vũ trang Thanh Hóa, góp phần vào thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tự hào với truyền thống cách mạng và anh hùng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Trạo đã đoàn kết, khắc phục mọi gian khó, nỗ lực phấn đấu xây dựng vùng đất chiến khu xưa từng bước phát triển và có nhiều khởi sắc.

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945

10:54 , 30/08/2023

Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã đi vào lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ lịch sử mới, có ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam; là mốc son chói lọi nhất, thành quả 15 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 78 năm đã trôi qua, nhưng thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 vẫn vẹn nguyên giá trị, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, không thể nào bị xuyên tạc hay phủ nhận.

Xây dựng niềm tin của Nhân dân để tạo thành sức mạnh của Đảng

Xây dựng niềm tin của Nhân dân để tạo thành sức mạnh của Đảng

11:11 , 23/08/2023

Từ thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhận thức rõ sự thành bại của mọi phong trào, hoạt động luôn gắn liền với niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Niềm tin của Nhân dân sẽ là sức mạnh to lớn để Đảng dẫn dắt cách mạng Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ được điều đó, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc luôn xác định: giữ vững niềm tin của Nhân dân vừa là mục tiêu vừa làm nhiệm vụ phải thực hiện.

Công an Thanh Hóa nỗ lực xứng danh "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa

Công an Thanh Hóa nỗ lực xứng danh "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa

15:25 , 16/08/2023

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vấn đề giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, lực lượng Công an Thanh Hóa nói riêng đứng trước nhiều thách thức mới với hàng loạt các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trước nay chưa từng có tiền lệ. Bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, phương châm hành động "chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm", các chiến sỹ Công an đang từng ngày, từng giờ bám sát trận tuyến mới, quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, xứng danh là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Khai trương Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet

Khai trương Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet

11:17 , 15/08/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet.

Cảnh giác trước chiêu trò xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

Cảnh giác trước chiêu trò xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

11:11 , 15/08/2023

Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012 – 2022, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.740 tổ chức Đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên. Bất chấp sự thật công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam đang đi vào chiều sâu, mở rộng cả diện và chất, các thế lực phản động và cơ hội chính trị tiếp tục giở mọi chiêu trò nhằm phủ nhận nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc chống "giặc nội xâm" này.

Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII

Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII

18:27 , 09/08/2023

Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ

Tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ

21:02 , 04/08/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 148 thực hiện Kết luận số 54 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.