ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ là một trong những khâu đột phá. Vì vậy, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa đã tập trung nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và từng bước ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhằm làm thay đổi, chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ các địa phương, đơn vị, từng bước xây dựng văn hóa ứng xử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đình Hà – Đức Anh

12/09/2023 21:15

Thành phố Thanh Hóa là trung tâm Chính trị, kinh tế của tỉnh với số lượng doanh nghiệp lớn, dân số đông, sẽ phát sinh nhiều giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân với nhà nước. Do đó, thành phố Thanh Hóa xác định tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng văn hóa công vụ từ huyện đến các xã, phường. 

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 2.

Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, phong cách, phẩm chất đạo đức, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 3.

Hiện tại, các thủ tục hành chính đã được thành phố Thanh Hóa công khai tại bộ phận 1 cửa, trên cổng thông tin điện tử của thành phố, các xã, phường để người dân được biết. Đồng thời, thường xuyên phân loại, rà soát các thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. 

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 4.

100% thủ tục hành chính được thụ lý, giải quyết và cập nhật kết quả trên không gian mạng, các thủ tục hành chính liên thông được thực hiện theo mức độ 3, mức độ 4, qua đó giảm chi phí thời gian của người dân, doanh nghiệp. Việc thu phí, lệ phí theo quy định và được công khai, từng bước thực hiện việc thu phí bằng chứng từ điện tử.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa cho biết: "Việc tăng cường kỷ cương công vụ được chúng tôi thực hiện. Trước hết, với người đứng đầu nâng cao vai trò nêu gương, đối với cán bộ công chức đặt ra những yêu cầu về cách hành xử, thái độ phục vụ, trình độ nghiệp vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo".

  Công tác xây dựng văn hóa công vụ cũng được các cấp chính quyền thành phố Thanh Hóa quan tâm thực hiện. Tất cả cán bộ, công chức khi làm việc phải đeo thẻ công chức, viên chức; giải quyết công việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đúng pháp luật, không đùn đẩy, tránh né công việc, nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 6.

Là đô thị loại 1, trong những năm gầy đây, thành phố Thanh Hóa luôn đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Sự phát triển về kinh tế, xã hội cũng đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Công tác quản lý trật tự đô thị là lĩnh vực nhạy cảm, do đặc thù những người làm nhiệm vụ này thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và dễ nảy sinh tiêu cực. Mặc dù thành ủy, UBND thành phố Thanh Hóa đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, tuy nhiên, tại nhiều phường xã vẫn để xảy ra những sai phạm dẫn đến hậu quả một số cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực trật tư đô thị đã bị kỷ luật.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 7.

Theo đó, trong tháng 8/2023, Ủy ban kiểm tra Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã ra thông báo số 158 về việc thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên bị kỷ luật vì sai phạm liên quan đến kỷ cương công vụ. Một người bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, 3 người bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Việc nhiều đảng viên bị kỷ luật cho thấy, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Thanh Hóa chưa nghiêm, vai trò nêu gương của một bộ phận lãnh đạo đơn vị, địa phương chưa được thể hiện. Đối với những địa phương, đơn vị có cán bộ, công chức bị kỷ luật, thành phố Thanh Hóa yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, đồng thời xây dựng phương án khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Đình Thênh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa

Ông Nguyễn Đình Thênh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa cho biết: "Sau khi một số cán bộ, công chức của phường bị kỷ luật liên quan đến công tác quản lý trật tự đô thị, phường Tân Sơn đã xây dựng phương án khắc phục khuyết điểm, qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác quản lý trật tự đô thị".

Việc thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên mắc khuyết điểm, sai phạm là biện pháp không thể thiếu nhằm thượng tôn pháp luật, nâng cao kỷ cương, kỷ luật công vụ. Đồng thời, cũng là dịp để giáo dục, tuyên truyền, cảnh báo đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Đối với các đơn vị, địa phương có cán bộ công chức bị thi hành kỷ luật còn là bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 9.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, vai trò lãnh đạo của cấp ủy cần phải được tăng cường thông qua việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện sai lệch kỷ cương, kỷ luật hành chính, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về văn hóa công vụ.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 10.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa cho biết: "Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật cán bộ, trong những năm qua, thành phố Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thông qua các biện pháp tuyên truyền, phổ  biến cho cán bộ, đồng thời kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý sai phạm".

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ đã góp phần làm thay đổi toàn diện từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, khuyến khích  các doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tiếp tục nỗ lực xây dựng thành phố Thanh Hóa văn minh, hiện đại xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị của cả tỉnh.

Thành phố Thanh Hóa tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ - Ảnh 11.

Nguồn: Phòng chống tham nhũng 12/09/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Đảng bộ huyện Hậu Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện

Đảng bộ huyện Hậu Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện

22:58 , 03/07/2024

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Vì thế, thời điểm này, Đảng bộ huyện đang tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, huyện tập trung thực hiện 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, phấn đấu được công nhận và giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng

Cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng

11:56 , 02/07/2024

Thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội rầm rộ đưa tin về một cá nhân lấy tên Thích Minh Tuệ đầu trần chân đất, khất thực dọc theo các tuyến đường từ Bắc vào Nam, thực hiện việc tu tập theo con đường khổ hạnh. Sự việc bị thổi phồng khi nhiều người quay hình, livestream đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, biến ông trở thành một "hiện tượng mạng". Không chỉ dừng lại ở đó, các tổ chức, phần tử phản động, tiêu cực đã lợi dụng sự việc này đăng các thông tin sai sự thật, nhằm xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng.

Luật Căn cước 2023 – công cụ pháp lý quan trọng hình thành công dân số, hội nhập quốc tế

Luật Căn cước 2023 – công cụ pháp lý quan trọng hình thành công dân số, hội nhập quốc tế

11:27 , 01/07/2024

Ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước năm 2023 với rất nhiều điểm mới, nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số Quốc gia, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ đối với công tác quản lý dân cư và bảo mật thông tin cá nhân của người dân. Tuy nhiên, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các quy định của bộ Luật này nhằm tạo dư luận xấu để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Dự án đường dây 500KV mạch 3: Nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giải phóng mặt bằng

Dự án đường dây 500KV mạch 3: Nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giải phóng mặt bằng

09:29 , 01/07/2024

Dư án đường dây 500KV mạch 3 từ Qảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có chiều dài hơn 500km, trong đó đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài trên 132km với 299 móng cột, 137 khoảng néo. Đây là dự án đặc biệt quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vì thế Thủ tướng Chính Phủ đã yêu cầu dồn lực để gấp rút thi công, hoàn thành công trình trong thời gian hơn nửa năm. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung cao, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó đặc biệt phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Tích cực hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tích cực hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

18:46 , 27/06/2024

Năm nay là năm thứ 4, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các đơn vị liên quan phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc. Trên cơ sở kinh nghiệm tham gia và kết quả đạt được từ những năm trước; các đơn vị, địa phương trong tỉnh Thanh Hoá đã sớm triển khai cuộc thi một cách bài bản, nghiêm túc và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn triển khai  chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tỉnh đoàn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20:33 , 26/06/2024

Trong khuôn khổ hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức vào sáng ngày 26/6, đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã được truyền đạt các chuyên đề về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đổi mới, sáng tạo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan Báo chí năm 2024

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan Báo chí năm 2024

20:28 , 26/06/2024

Ngày 26/6, Ban Tổ chức trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí năm 2024.

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

18:08 , 26/06/2024

Gia đình là tế bào của xã hội, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng gia đình và cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Huyện Quan Sơn xây dựng khu tái định cư cho đồng bào vùng thiên tai

Huyện Quan Sơn xây dựng khu tái định cư cho đồng bào vùng thiên tai

16:42 , 26/06/2024

Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, có chủ trương quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn các huyện miền núi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Tại huyện Quan Sơn, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, huyện đã nỗ lực tập trung triển khai xây dựng các khu tái định cư để di dời đồng bào có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn.

Chăm lo đời sống của Nhân dân để củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

Chăm lo đời sống của Nhân dân để củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

18:02 , 25/06/2024

Ngay từ những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quan điểm nhất quán là Đảng và Chính phủ phải quan tâm đến đời sống của Nhân dân. Nếu Đảng lãnh đạo mang lại lợi ích thiết thực cho dân, quan tâm chăm lo đời sống của dân, dân ấm no, hạnh phúc thì sẽ đặt trọn niềm tin vào Đảng, vào chế độ.