ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Thông báo ngừng cung cấp điện ngày 7/6 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Thực hiện kế hoạch tiết giảm phụ tải của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ngày 7/6 Công ty điện lực Thanh Hoá dự kiến ngừng cung cấp điện tại các khu vực sau:

TTV

06/06/2023 21:19

I. Từ 0h00 - 07h00, ngày 07/06/2023

Điện lực Nghi Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 471 E9.37, đường dây 477 E9.37. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là: một phần của phường Hải Hòa, Bình Minh, Hải Thanh, Phường Xuân Lâm, Trúc Lâm, Xã Tùng Lâm thị xã Nghi Sơn.

Điện lực khu vực Như Xuân - Như Thanh tạm ngừng cung cấp điện đường dây 375 E9.37. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện xã Phú Lâm, Phú Sơn, Xã Thanh Kỳ, Thanh Tân, huyện Như Thanh.

Điện lực Vĩnh Lộc tạm ngừng cung cấp điện đường dây 471 E9.18. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là xã Vĩnh an và xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc.

Điện lực Hậu Lộc tạm ngừng cung cấp điện đường dây 476 E9.18. Khu vực dự kiến là xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc; xã Hoằng Xuân, Hoằng Giang,Hoằng Phượng, Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa.

Điện lực Nông Cống tạm ngừng cung cấp điện đường dây 473 E9.8, đường dây 472 E9.8. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là xã Vạn Thắng, Minh Nghĩa,Trường Sơn, Trường Minh, Minh Khôi, Tượng Văn huyện Nông Cống; xã Yên Thọ, huyện Như Thanh

Điện lực Ngọc Lặc tạm ngừng cung cấp điện đường dây 372 E9.2, đường dây 373 E9.21, đường dây 373 E9.3. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là xã Cao Ngọc, Vân Am, Phùng Minh, Phùng Giáo, Nguyệt Ấn, Thị trấn Ngọc Lặc, Thúy Sơn, Mỹ Tân, Ngọc Liên, Ngọc Trung, Minh Tiến, Lam Sơn, một phần xã Cao Thịnh, xã Kiên Thọ; xã Xuân Thiên, Thuận Minh, Thọ Lập, huyện Thọ Xuân; thị trấn Lang Chánh, Giao An, Giao Thiện, Đồng Lương, Trí Nang, Yên Thắng, Yên Khương, huyện Lang Chánh.

Điện lực Bá Thước, Mường Lát tạm ngừng cung cấp điện đường dây 374 E9.12, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là xã Thiết Kế, huyện Bá Thước; thị trấn Mường Lát, xã Tam Chung, xã Mường Lý, xã Pù Nhi, Xã Nhi Sơn, xã Trung Lý, xã Quang Chiểu, xã Mường Chanh (huyện Mường Lát).

Điện lực Nga Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 475 E9.47. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là một phần các xã Nga Yên, Nga Giáp, Nga Hải.

Điện lực Đông Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 372 E9.1. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là các xã Đông Xuân, Đông Tiến, Đông Thanh, Đông Anh, thị trấn Rừng Thông, Đông Tân.

Điện lực Yên Định tạm ngừng cung cấp điện đường dây 477 E9.26. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là một phần thị trấn Quán Lào, một phần xã Định Tăng, một phần xã Định Bình, huyện Yên Định.

Điện lực Cẩm Thủy tạm ngừng cung cấp điện đường dây 371 E9.38, đường dây 473 E9.38, đường dây 475 E9.38, đường dây 477 E9.38. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là thị trấn Phong Sơn, xã Cẩm Châu, xã Cẩm Tâm, xã Cẩm Ngọc, xã Cẩm Long, xã Cẩm Tú, xã Cẩm Quý, xã Cẩm Bình, xã Cẩm Thạch, xã Cẩm Lương, xã Cẩm Thạch, xã Cẩm Thành, xã Cẩm Liên.

Điện lực Triệu Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 475 E9.48 là khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Dân Quyền, Dân Lý, Tiến Nông, thị Trấn triệu Sơn.

Điện lực Thiệu Hóa tạm ngừng cung cấp điện đường dây 477 E9.48, đường dây 471 E9.48. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là xã Thiệu Lý, Đông Hoàng, Thiệu Vận, Thiệu Đô, xã Đông Thanh, Thiệu Trung.

Thông báo ngừng cung cấp điện ngày 7/6 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

II. Từ 0h00 - 20h00, ngày 07/06/2023

Điện lực Thọ Xuân,Yên Định, Ngọc Lặc tạm ngừng cung cấp điện đường dây 371 E9.5, đường dây 372 E9.5. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Thọ Xuân gồm: Xã Trường Xuân, Xuân Minh, Xuân Lai, Phú Xuân, Xuân Lập, Xuân Tín, Quảng Phú, Thọ Lập; một phần xã Yên Phong, một phần xã Yên Trường, xã Yên Ninh, xã Yên Hùng, một phần xã Yên Thịnh, xã Yên Thọ, Quý Lộc, một phần xã Yên Trường,Yên Trung, Yên Tâm, Yên Phú, Yên Thịnh, thị trấn Thống Nhất huyện Yên; các xã Cao Thịnh, Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc.

Điện lực Cẩm Thủy tạm ngừng cung cấp điện đường dây 374 E9.5, đường dây 375 E9.5. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là thị Trấn Yên Lâm, các công ty Làng Nghề đá Yên Lâm, làng nghề đá cao Thịnh Lộc Thịnh,  xã Cẩm Vân, xã Cẩm Yên, xã Cẩm Tân, xã Cẩm Phú, xã Cẩm Ngọc, khu vực doanh nghiệp làng nghề đá yên Lâm, TDP Đông Sơn, TDP Diệu Sơn, TDP Quan Trì, thị Trấn Yên Lâm, Làng nghề đá Quý lộc.

III. Từ 07h00 - 24h00, ngày 07/06/2023

Điện lực khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung tạm ngừng cung cấp điện đường dây 471E9.18, MCPĐ 473/03 Tam Đa lộ 473E9.23 đường dây 471E9.4, MC 474/01 Thái Lai Châu CDPĐ 474-7/45 đường trục lộ 474 E9.4, ĐZ 476 E9.4, MCPĐ 475/02 NR Hà Long lộ 475 E9.23. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là:  một phần xã Hà Sơn, một phần xã Vĩnh An, Minh Tân, một phần xã Hà Ninh, một phần thị Trấn Hà Trung, một phần xã Hà Sơn, một phần xã Hà Đông, một phần xã Hà Lĩnh, phường Ngọc Trạo, xã Quang Trung, Phường Phú Sơn, Phường Ba Đình, Phường Lam Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; xã Hà Lan, xã Hà Thanh, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, toàn bộ xã Ba Đình, Nga Vịnh, một phần xã Hà Ninh, một phần thị trấn Hà Trung, một phần xã Hà Bình, một phần xã Hà Yên, xã Hà Dương, Hà Vân, Hà Thái, Hà Lai, Hà Châu, một phần thị trấn Hà Trung, một phần các xã Hà Yên, Hà Bắc và Hà Tân, xã Hà Giang, xã Hà Tiến, xã Hà Long.

Điện lực Đông Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 477 E9.1, đường dây 377 E9.1, đường dây 475 E9.1, ĐZ 473 E9.48. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là các xã Thiệu Giao, Thiệu Vân, Thiệu Tân, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Đông Lĩnh, Đông Tân, Đông Yên, Đồng Thắng, Đông Tiến, xã Đông Văn, Đông Tân, Đông Thịnh, Đông Hòa, Đông Yên, Đông Tiến, Đông Anh, Đông Xuân.

Điện lực Khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh tạm ngừng cung cấp điện MCPĐ 373/33A + 373/3B Ngọc Liên lộ 373 E9.21, đường dây 372 E9.12, ĐZ 371 E9.21 khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Huyện Ngọc Lặc: Thị trấn Ngọc Lặc, xã Thúy Sơn, Mỹ Tân, Ngọc Liên, Ngọc Trung, Minh Tiến, Lam Sơn. Huyện Lang Chánh: Thị trấn Lang Chánh, Giao An, Giao Thiện, Đồng Lương, Trí Nang, Yên Thắng, Yên Khương, Thị trấn Lang Chánh, xã Tân Phúc, Tam Văn, Đồng Lương (huyện Lang Chánh). Huyện Bá Thước: Xã Thiết Ống, Điền Thượng, Điền Hạ. Huyện Ngọc Lặc: thị trấn Ngọc Lặc, xã Minh Sơn, Minh Tiến, Kiên Thọ, Phúc Thịnh, Nguyệt Ấn, Lam Sơn, Thúy Sơn, Quang Trung, Đồng Thịnh, Thạch Lập.

Điện lực Nông Cống tạm ngừng cung cấp điện đường dây 474 E9.8, đường dây 373 E9.8, MCPĐ 475/01 Vức thuộc 475E9.27, đường dây 476 E9.8, ĐZ 379 E9.27, ĐZ 472 E9.27 khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Tế Lợi, Tế Thắng, Trung Thành, Trung Chính, Trung Ý cũ, Tân Khang, Xã Tế Nông, Tế Tân, Minh Khôi, Hoàng Giang (huyện Nông Cống), Khu làng nghề xẻ đá Vức (xã Đông Vinh - thành phố Thanh Hóa), xã Tế Nông, thôn Ngọc Lẫm xã Trường Giang huyện Nông Cống, xã Quảng Phúc, Quảng Vọng huyện Quảng Xương, phường Quảng Thịnh, xã Đông Vinh, xã Đông Quang, Đông Nam huyện Đông Sơn, xã Quảng Trạch, Quảng Yên huyện Quảng Xương, xã Hoàng Giang, Hoàng Sơn, Tân Phúc huyện Nông Cống. Các xã: Đông Quang, Đông Nam, Đông Phú, Đông Văn.

Điện lực Triệu Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 471 E9.17, đường dây 372 E9.17, đường dây 373 E9.17, đường dây 375 E9.17, đường dây 472 E9.17, đường dây 473 E9.17, đường dây 474 E9.17. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là xã Vân Sơn, Xuân Du, Triệu Thành, Hợp Thành, Hợp Tiến, Khê huyện Triệu Sơn, Thị trấn Nưa, Tân Ninh, Tân Thọ, Tân Khang, Tân Phúc, Đồng Lợi, Đồng Thắng, Đồng Tiến, Khuyến Nông, Tiến Nông, Công ty cổ phần Cromit Nam Việt, Vân Sơn, Thái Hòa, Khuyến Nông, Tân Ninh, Thị trấn Nưa, Nông Trường, Minh Sơn, Dân Lực, Thọ Phú, Thọ Vực, Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn, Dân Quyền, Xuân Du, Hợp Thắng, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý, Minh Sơn, Thọ Tân.

Điện lực Yên Định tạm ngừng cung cấp điện đường dây 472 E9.26, ĐZ 378 E9.5. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là xã Định Long, một phần xã Định Liên, xã Yên Phong, Yên Thái, một phần xã Yên Trường.

Điện lực Quan Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 371 E9.12. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện xã Thiết Ống, Thiết Kế, Văn Nho, Kỳ Tân, Lâm Phú, Trung Hạ, Trung Xuân, Trung Tiến, Trung Thượng, Thị Trấn Sơn Lư, Sơn Hà, Tam Thanh, Tam Lư, Sơn Điện, Mường Mìn, Sơn Thuỷ, Na Mèo.

Điện lực Nghi Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 373 E9.13, đường dây 473 E9.13, đường dây 475 E9.37, đường dây 474 E9.37, đường dây MCPĐ 371/255 lộ 371 E9.37, ĐZ 371 E9.8, ĐZ 472 E9.37. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là phường Mai Lâm, xã Tùng Lâm, phường Hải Thượng, Hải Hà, phường Hải Bình, phường Hải Bình, Tĩnh Hải, phường Ninh Hải, Hải Lĩnh, Tân Dân, Hải An, Anh Sơn, Các Sơn, Hùng Sơn, Triêu Dương, Ngọc Lĩnh; xã Trường Trung, Trường Giang, Tượng Sơn, Tượng Văn, Tượng Lĩnh (huyện Nông Cống); phường Tân Dân, Hải An, Hải Lĩnh, Xã Ngọc Lĩnh, xã Thanh Sơn, Thanh Thủy, phường Hải Ninh, Hải Châu, xã Trường Lâm; 01 trạm xã Tùng Lâm, 01 trạm phường Trúc Lâm.

Điện lực Hậu Lộc tạm ngừng cung cấp điện đường dây 372 E9.18, MC 373/106 lộ 373 E9.18. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là xã Thành Lộc, xã Đồng Lộc, xã Đại lộc, xã Triệu Lộc, xã Châu Lộc, xã Hoa Lộc, Liên Lộc, Phú Lộc, Đa Lộc, Hưng Lộc.

Điện lực Quảng Xương tạm ngừng cung cấp điện đường dây 373 E9.29, MCPĐ 476/123 lộ 476 E9.27, đường dây 471 E9.29, MCPĐ 371/06A lộ 371 E9.27, ĐZ 373 E9.27, ĐZ 377 E9.27, ĐZ 473 E9.27 , ĐZ 473 E9.29, ĐZ 477 E9.29. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là xã Tiên Trang, xã Quảng Khê, thị trấn Tân Phong, Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Hòa, Quảng Thịnh, Quảng Thạch, Quảng Tân, xã Quảng Nham, xã Quảng Thạch. Phường Quảng Thành, Quảng Đông, Quảng Thịnh, Phường Quảng Thịnh; Quảng Tân, Quảng Phong, Quảng Ninh, thị trấn Tân Phong; một phần phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa; xã Quảng Định, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Giao, Quảng Nhân, Quảng Hải, Quảng Đại, Khu nghỉ dưỡng Hùng Sơn, xã Quảng Chính, Quảng Trung, Quảng Khê, Quảng Thạch, xã Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Ngọc, Quảng Hợp.

Điện lực Nga Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 477 E9.47, đường dây 371 E9.47, ĐZ sau MCPĐ 374/195 (MCPĐ 373/73MV cũ) lộ 374 E9.23, ĐZ 373 E9.47. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là một phần thị Trấn Nga Sơn và một phần xã Nga Yên, Nga Thanh, Nga Tân, Nga Thắng, Nga Văn, Nga Phượng; toàn bộ các xã Nga Trung, Nga Thuỷ; một phần các xã Nga Giáp, Nga An, Nga Văn, thị trấn. Toàn bộ xã Nga Thiện, Nga Trường; một phần các xã Nga Giáp, Nga Thanh, Nga Tân, Nga An, Nga Hải. Toàn bộ các xã Nga Thành,  Nga Phú, Nga Điền, Nga Tiến, Nga Thái.

Điện lực Cẩm Thủy tạm ngừng cung cấp điện đường dây 373 E9.38, đường dây ĐZ 471 E9.38. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là Thị Trấn Phong Sơn, Xã Cẩm Tú, sau PĐ Thạch Thành gồm: xã thạch Quảng, xã Thạch Lâm, xã Thạch Cẩm, xã Thành Yên, xã Thành Mỹ, xã Thạch Tượng, xã Cẩm Giang.

Điện lực Hoằng Hóa tạm ngừng cung cấp điện đường dây 473 E9.39, đường dây 472 E9.14, đường dây 371 E9.18, đường dây 372 E9.14, đường dây 471 E9.14, đường dây 474 E9.18, đường dây 472 E9.18, đường dây 473 E9.18. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là thị trấn Bút Sơn, xã Hoằng Thắng; Hoằng Phong; Hoằng Lưu; Hoằng Châu; Hoằng Thanh; Hoằng Phụ; Hoằng Đông; Hoằng Thái, xã Hoằng Phú; Hoằng Quý; Hoằng Kim; Hoằng Quỳ; Phường Tào Xuyên; xã Châu Lộc, xã Hoằng Đức; Phường Long Anh, xã Hoằng Thái; Hoằng Lộc; Hoằng Thành; Hoằng Trạch; Hoằng Tân; Hoằng Đại, xã Hoằng Trung, Hoằng Trinh, Hoằng Sơn, Hoằng Xuyên, Hoằng Kim; xã Triệu Lộc (Hậu Lộc), Xã Hoằng Trung, Hoằng Xuân, Hoằng Kim, một phần xã Hà Sơn, huyện Hà Trung.

Điện lực Thọ Xuân tạm ngừng cung cấp điện đường dây 375 E9.3, MCPĐ 377/01 Sao Vàng lộ 377E9.3. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện thị Trấn Lam Sơn, thị Trấn Thọ Xuân; xã: Thọ Lâm, Thọ Diên, Xuân Hưng, Xuân Giang, Xuân Sinh, Tây Hồ, Xuân Trường, Xuân Hòa, Thọ Hải, Bắc Lương, Xuân Hồng, Thị Trấn Sao Vàng, xã Xuân Sinh, xã Xuân Phú.

Điện lực Vĩnh Lộc tạm ngừng cung cấp điện MCPĐ 371/100 lộ 371 E9.26. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là các Xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Hòa, Ninh khang, Minh Tân, Vĩnh Thịnh.

Điện lực thành phố Sầm Sơn tạm ngừng cung cấp điện đường dây 477 E9.9. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là Phường Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Thành, Quảng Cát, Quảng Tâm.

Điện lực Thường Xuân tạm ngừng cung cấp điện đường dây ĐZ 374 E9.3. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là toàn bộ huyện Thường Xuân gồm 16 xã và 01 thị trấn, Phụ tải công nghiệp thị trấn Mục Sơn, 02 TBA cấp điện ASSH khu vực Thị trấn Mục Sơn, Thọ Xương thuộc huyện Thọ Xuân; thôn Chu, Phùng Minh (Ngọc Lặc).

Điện lực Thiệu Hóa tạm ngừng cung cấp điện MCPĐ 377/79 lộ 377 E9.26, đường dây ĐZ 475 E9.26, ĐZ 371 E9.48, ĐZ 373 E9.48. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là: Thiệu Phú 7, 8, Thiệu Duy, Thiệu Thinh, Thiệu Giang, Thiệu Hợp, Thiệu Long 3,6,9. Huyện Yên Định gồm: Xã Định Hoà, ĐịnhThành, Định Công, một phần xã Định Bình. Huyện Thiệu Hoá: Xã Thiệu Quang, một phần xã Thiệu Giang, Thiệu Tâm, Thiệu Minh, Thiệu Hòa, Thiệu Toán, Nam Giang, Xuân Khánh, Thọ lộc, Xuân Phong, Thiệu Chính, Thiệu Viên, Đông Thanh (Đông Sơn), Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu Châu, Thiệu Phúc, Thiệu Vũ, Thiệu Tiến, Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Long, Thiệu Phú, Thiệu Nguyên.

Điện lực khu vực Như Xuân – Như Thanh tạm ngừng cung cấp điện đường dây 375 E9.8. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện: Xã Mậu Lâm, Phú Nhuận, Phượng Nghi, một phần thị trấn Bến Sung (huyện Như Thanh); một phần thị trấn Nông Cống, xã Vạn Hòa, Vạn Thiện, Vạn Thắng, Thăng Long, Thăng Bình, Thăng Thọ, Công Liêm, Công Chính, Yên Mỹ, Phúc Đường cũ nay là xã Xuân Phúc, Yên Lạc (huyện Như Thanh).

Điện lực thành phố Thanh Hóa tạm ngừng cung cấp điện đường dây 471 E9.39. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là Xã Hoằng Đức; Hoằng Cát; Hoằng Hợp; Hoằng Quỳ; Hoằng Xuyên; Phường Tào Xuyên.

IV. Từ 13h00 - 24h00, ngày 07/06/2023

Điện lực Thạch Thành tạm ngừng cung cấp điện đường dây 374 E9.4, đường dây 377 E9.23, đường dây 376 E9.5. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện là các xã Thành Tâm, Ngọc Trạo, Thành An, Thành Tiến, Thành Long, Thành Thọ, Kim Tân. Xã Thành Tâm, Vân Du, Thành Tân, Thành Công, Thành Minh, Thành Trực, Thành Vinh, Thành Thọ, Thành Hưng, Kim Tân, Thạch Định, Thạch Đồng, Thạch Sơn, Thạch Bình. Các xã Ninh Khang, Thị trấn Vĩnh Lộc, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Thành Long, Thạch Long, Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, Vĩnh Yên, Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc. Các xã Thạch Long, Thành Hưng, Thạch Đồng, thị trấn Kim Tân thuộc Thạch Thành.

Điện lực khu vực Như Thanh – Như Xuân tạm ngừng cung cấp điện đường dây 375 E9.41, đường dây 371 E9.4. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện gồm: xã Thanh Hoà, Thanh Phong, Thanh Lâm và một phần xã Hoá Quỳ, Thị trấn Yên Cát, Hoá Quỳ, Bình lương, Tân Bình, Thượng Ninh, Cát Tân, Cát Vân, Thanh Xuân, Thanh Sơn, Thanh Quân.

Điện lực khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung tạm ngừng cung cấp điện CDPT 471-7A/ RMU 7 lộ 471 E9.23, khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện: Phường Ngọc Trạo, xã Quang Trung, phường Phú Sơn; Phường Ba Đình, Phường Lam Sơn, Phường Đông Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn.

Điện lực Hậu Lộc tạm ngừng cung cấp điện đường dây 373 E9.14. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Xã Phú Lộc, Hòa Lộc, Quang Lộc, Liên Lộc, Tuy Lộc, Phong Lộc, Cầu Lộc, Xuân Lộc, Mỹ Lộc, Thị trấn, Thuần Lộc, Văn Lộc.

Điện lực Quảng Xương tạm ngừng cung cấp điện đường dây 371 E9.29, đường dây 475 E9.29, đường dây  479 E9.29. Khu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Xã Quảng Bình, Quảng Ninh, Xã Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Lĩnh, Tiền Trang, Quảng Lưu, Quảng Hải, Xã Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Hợp, Quảng Đức.

Điện lực Nông Cống tạm ngừng cung cấp điện đường dây 3 ĐZ 471 E9.8. Kkhu vực dự kiến ngừng cung cấp điện Thị trấn Nông Cống, xã Vạn Thiện, Vạn Hòa, Thăng Long, Tế Lợi huyện Nông Cống.

Nguồn: Công ty Điện lực Thanh Hoá

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Tăng cường kiểm tra, xử lí vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà trọ

Tăng cường kiểm tra, xử lí vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà trọ

18:39 , 02/10/2023

Trong chương trình thời sự trước chúng tôi đã phản ánh về nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trước thực trạng trên, các cơ quan, đơn vị chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý phòng cháy tại các địa điểm này. Trong đó, việc kiểm tra, xử lí các vi phạm về phòng cháy chữa cháy được tập trung thực hiện với phương châm: Kiên quyết xử lý không để lọt vi phạm.

Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 2/10, ngày 3/10/2023

Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 2/10, ngày 3/10/2023

14:35 , 02/10/2023

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 2/10, ngày 3/10/2023, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa: Nhiều phương tiện thủy nội địa chưa có đăng kiểm

Thanh Hóa: Nhiều phương tiện thủy nội địa chưa có đăng kiểm

11:27 , 02/10/2023

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có khoảng 170 tàu thuyền hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng và bơm hút cát, nhưng chỉ có 18 phương tiện còn hạn đăng kiểm, còn lại 152 tàu, thuyền đã hết hạn đăng kiểm.

Cần sớm hoàn trả cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh 522B và 523 qua địa bàn huyện Hà Trung

Cần sớm hoàn trả cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh 522B và 523 qua địa bàn huyện Hà Trung

11:20 , 02/10/2023

Để phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị thi công đã sử dụng nhiều tuyến đường do địa phương quản lý để vận chuyển vật liệu thi công, với cam kết sau khi hoàn thành thi công sẽ sửa chửa hoàn trả nguyên trạng tuyến đường. Tuy nhiên, đã nhiều tháng qua kể từ khi tuyến đường cao tốc hoàn thành đưa vào khai thác, nhưng một số tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công tuyến đường cao tốc vẫn chưa được thi công hoàn trả, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, trong đó có các tuyến Đường tỉnh 522B và 523, đoạn qua xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.

Chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

11:15 , 02/10/2023

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh vừa phối hợp với trường Đại học Hồng Đức tổ chức “Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số” và tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Trao quà cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hoá

Trao quà cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hoá

11:02 , 02/10/2023

Sáng ngày 1/10, tại trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hoá, Công đoàn Bộ Tư pháp và các đơn vị tài trợ phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tất trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hoá đã trao qua quà cho người khuyết tật trong địa bàn tỉnh.

Gửi thông báo vi phạm nồng độ cồn về cơ quan, đơn vị để tiếp tục xử lý

Gửi thông báo vi phạm nồng độ cồn về cơ quan, đơn vị để tiếp tục xử lý

10:51 , 02/10/2023

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, ngoài việc xử lý vi phạm hành chính về nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về người vi phạm tới các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xử lý về mặt chính quyền.

Rà soát hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Rà soát hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

10:08 , 02/10/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu rà soát các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển bảo hiểm y tế ở các xã ven biển

Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển bảo hiểm y tế ở các xã ven biển

09:58 , 02/10/2023

Giai đoạn 2016-2020, Thanh Hóa có 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển song đến nay chỉ còn 3 xã nằm trong diện này. Không trông chờ, ỉ lại các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các xã bãi ngang ven biển của Thanh Hóa đã chủ động đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ ngày càng cao.

Thị xã Nghi Sơn tăng cường quản lý nguồn vật liệu xây dựng

Thị xã Nghi Sơn tăng cường quản lý nguồn vật liệu xây dựng

09:24 , 02/10/2023

Những năm gần đây, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nguồn cung vật liệu xây dựng chưa đáp ứng được nhu cầu của các công trình, nhất là cát, đất phục vụ cho xây dựng các công trình giao thông. Bên cạnh đó, giá các loại vật liệu xây dựng chưa được quản lý chặt chẽ, các doanh nghiệp còn lúng túng trong việc kê khai yếu tố cấu thành giá…từ đó gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận tại thị xã Nghi Sơn.