ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Thường trực Ban Bí thư giao ban với Bí thư các tỉnh, thành ủy

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác năm 2023 với các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương vừa tổ chức sáng ngày 17/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh, thành ủy tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ, đặc biệt là nhận diện đầy đủ những thách thức, đánh giá rõ tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ đạt kết quả cao nhất. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Thanh Hóa.

Đức Đồng - Hồng Thư

17/01/2024 19:45

Báo cáo tổng hợp do Văn phòng Trung ương Đảng trình bày tại hội nghị nêu rõ: năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các tỉnh uỷ, thành uỷ đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng toàn diện, trực tiếp, sâu sát và linh hoạt; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Nhiều địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023; có 7 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ở mức 2 con số; hầu hết các địa phương có xu hướng tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Đáng chú ý là cả 2 đầu tầu kinh tế của cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội đạt tốc độ tăng trưởng lần lượt là 5,8% và 6,27%, đều cao hơn so với mức trung bình 5,05% của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 tăng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển hướng tích cực. Tình hình kinh doanh và thu hút đầu tư có sự ổn định, riêng thu hút FDI sôi động. Lĩnh vực văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm, bảo đảm.

Tuy nhiên, nền kinh tế của đa số các địa phương vẫn gặp khó khăn, các chỉ tiêu phát triển cơ bản không đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách trên địa bàn hầu hết các tỉnh, thành phố đều gặp khó khăn, đa số hụt thu từ 10-20%; thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro; đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh chính trị ở một số địa phương còn phức tạp.

Thường trực Ban Bí thư giao ban với Bí thư các tỉnh, thành ủy- Ảnh 1.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo trình bày tại hội nghị; đồng thời cho rằng việc tổ chức hội nghị giao ban của đồng chí Thường trực Ban Bí thư với các đồng chí Bí thư các tỉnh, thành ủy là một việc làm mới, hết sức cần thiết và thiết thực, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Trung ương đối với các địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: năm 2023 là một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn và quan trọng. Điều này càng củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị và các quy hoạch quan trọng khác để Trung ương phê duyệt. Từ đó tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mở ra không gian và tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình sát với thực tế; làm rõ những thuận lợi, khó khăn ở từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp, nhất là những lĩnh vực doanh nghiệp lớn có đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách; từ đó linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội của Thanh Hóa năm 2023 vẫn đạt được những kết quả khả quan, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,01%, thu ngân sách nhà nước vượt 27,5% so với dự toán Trung ương giao. Song song với phát triển kinh tế, Thanh Hóa cũng làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, trong đó nổi bật là đã đưa 352 hộ nghèo sinh sống lâu đời trên sông nước lên bờ, cấp đất, hỗ trợ làm nhà và tạo sinh kế mới cho bà con ổn định cuộc sống. Cùng với đó, tỉnh và các địa phương đã thực hiện tái định cư cho các hộ sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong năm qua, tình hình chính trị xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững ổn định, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện bài bản, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Trong năm, bám sát các quyết định của Trung ương và Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã mạnh dạn phân cấp, ủy quyền cho UBND tỉnh, UBND cấp huyện triển khai một số công việc liên quan đến tính giá đất đến từng thửa đất, tạo thuận lợi cho các huyện triển khai nhiệm vụ. Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 73 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để áp dụng cho phạm vi cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: xác định năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá để về đích của cả nhiệm kỳ, với chủ đề "Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển", Thanh Hóa quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11% trở lên, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngoài những đề xuất, kiến nghị đã được Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp trong báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho rằng: để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đề nghị Trung ương nghiên cứu tăng thêm số lượng cấp ủy viên các cấp để đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng tăng và quy mô nhiều địa phương tăng lên sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Cùng với đó, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các ban của Trung ương nghiên cứu thể chế hóa, cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị trong công tác cán bộ và các lĩnh vực khác, bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm.

Thường trực Ban Bí thư giao ban với Bí thư các tỉnh, thành ủy- Ảnh 2.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các địa phương phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh rất nhiều khó khăn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng. Tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ, đặc biệt là làm rõ các tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp khắc phục. Các địa phương cần nhận diện, đánh giá đầy đủ những thách thức, nguy cơ trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; những tồn tại, hạn chế trong nội tại các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, cần tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: trước những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, sâu sát cơ sở, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và của cả nhiệm kỳ, với tinh thần phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối ngày 17/01/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

19:43 , 20/02/2024

Sáng ngày 20/02, kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá, (20/02/1947 – 20/02/2024), Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2024. Chuyên đề được Giáo sư – Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Truyền hình trực tiếp: Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2024"

Truyền hình trực tiếp: Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2024"

07:36 , 20/02/2024

GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng giới thiệu Chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra sản xuất tại Thọ Xuân và Lang Chánh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra sản xuất tại Thọ Xuân và Lang Chánh

19:48 , 19/02/2024

Ngày 19/2, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã đi thăm kiểm tra tình hình sản xuất trên địa bàn huyện Thọ Xuân và Lang Chánh. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lễ hội Mường Khô được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội Mường Khô được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

19:47 , 19/02/2024

Sáng 19/2, tại thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước đã long trọng tổ chức Lễ hội Mường Khô năm 2024 và đón nhận quyết dịnh công nhận Lễ hội Mường Khô là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Dự buổi lễ có các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hóa và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ ra quân sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ ra quân sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2

19:46 , 19/02/2024

Sáng 19/02, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ ra quân sản xuất đầu xuân Giáp Thìn tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và thị xã Nghi Sơn.

Khởi công tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn

Khởi công tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn

19:45 , 19/02/2024

Sáng 19/02, tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã khởi công dự án tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn. Dự lễ khởi công có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, địa phương, nhà thầu thi công và đông đảo nhân dân trong vùng dự án.

Khai hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Giáp Thìn 2024

Khai hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Giáp Thìn 2024

19:50 , 18/02/2024

Sáng ngày 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), tại linh từ Thái miếu nhà Hậu Lê, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Giáp Thìn 2024. Đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Thanh Hóa, đại diện các phường, xã trên địa bàn thành phố và Hội đồng dòng họ Lê dự lễ.

Đoàn thanh niên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá và Huyện đoàn Triệu Sơn ra quân hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Đoàn thanh niên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá và Huyện đoàn Triệu Sơn ra quân hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

20:04 , 17/02/2024

Sáng ngày 17/2, Đoàn thanh niên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá và Huyện đoàn Triệu Sơn đã tổ chức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024.

Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai năm 2024

Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai năm 2024

20:02 , 17/02/2024

Sáng ngày 17/2, (tức ngày mùng 8 tháng Giêng Âm lịch), tại Đền Tép, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức Lễ dâng hương Trung Túc Vương Lê Lai - Một trong những vị khai quốc công thần có công gây dựng nên Vương triều Hậu Lê.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam

19:51 , 17/02/2024

Sáng ngày 17/2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.