ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ thành phố Thanh Hoá

(TTV) - Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh uỷ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ thành phố Thanh Hoá về tình hình triển khai, quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hoá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; và tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020.

17/09/2020 21:13

 

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hoá; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở ngành và thành phố Thanh Hoá.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hoá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hoá đã đề ra nguyên tắc, phương châm, lộ trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết. Theo đó, trong năm 2020, Thành uỷ thành phố tập trung hoàn chỉnh và ban hành 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội; đôn đốc thực hiện việc quán triệt, xây dựng các đề án ban hành kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Từ năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Ngày 30/7/2020, Thành uỷ thành phố đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hoá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình đã đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kèm theo đó là danh mục các đề án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ. Bên cạnh đó, đến nay, đã có 42/71 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Thanh Hoá tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến đảng viên.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng kinh tế của thành phố Thanh Hoá vẫn tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 8,5%; thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 2.240 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 24.947 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đến hết tháng 8/2020 có hơn 17.200 lao động được tạo việc làm mới. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình hình phát triển của thành phố Thanh Hoá vẫn còn những hạn chế, yếu kém, như: kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu còn chậm. Vai trò trung tâm, động lực và sức lan toả của thành phố đối với sự phát triển của tỉnh chưa rõ nét. Huy động nguồn lực cho phát triển còn hạn chế; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng cho yêu cầu phát triển, nhất là ở các xã vừa sáp nhập về thành phố…

Để xây dựng thành phố Thanh Hoá xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hoá – xã hội của tỉnh, Thành uỷ thành phố Thanh Hoá đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương cho thành phố xây dựng Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho thành phố huy động nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở ngành đã phát biểu ý kiến, tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, vướng mắc trong quá trình phát triển của thành phố Thanh Hoá; từ đó đề xuất các giải pháp, cơ chế tháo gỡ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của thành phố Thanh Hoá, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành Thành uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ thành phố Thanh Hoá trong việc khẩn trương triển khai các công việc, nhiệm vụ để cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hoá lần thứ XXI. Bên cạnh đó, dù 9 tháng năm 2020 vừa qua rất khó khăn do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng thành phố Thanh Hoá vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế, góp phần cùng cả tỉnh đảm bảo được tốc độ tăng trưởng.

Khẳng định vị trí của thành phố Thanh Hoá là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo thành phố phải làm sâu sắc hơn nhận thức của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân thành phố Thanh Hoá về vị trí và vai trò đặc biệt của thành phố trong chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hoá; phải tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và người dân về truyền thống lịch sử - văn hoá của thành phố; thấy được những thành quả phát triển đáng tự hào của tỉnh, của thành phố để thêm động lực phấn đấu. Bởi chỉ khi chúng ta hiểu quá khứ, hiểu lịch sử, hiểu văn hoá, chúng ta mới đủ tự tin và niềm cảm hứng để học, để nghiên cứu, từ đó biến thành nhiệt huyết, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: các điều kiện để Thanh Hoá phát triển nhanh, mạnh và bền vững đã hội tụ; nguồn lực về vật chất và con người cũng đã được chuẩn bị. Vấn đề cốt lõi, quan trong trọng nhất trong lúc này là lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để đạt được mục tiêu tăng trưởng chung. Đường hướng phát triển của Thanh Hoá trong nhiệm kỳ tới đã được xác định rõ. Đó là tập trung cao để củng cố nền, đà tăng trưởng đã có cho thật vững chắc; trên cơ sở đó, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Năm 2021, tập trung cho nhiệm vụ hoàn chỉnh cơ bản về thể chế. Từ năm 2022 trở đi, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án gắn với kiểm tra, giám sát; để đến năm 2025 thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết. Thành phố Thanh Hoá phải bám vào tinh thần chỉ đạo và lộ trình thực hiện đó; nắm tình hình chủ trương, công việc chung của tỉnh, cập nhật vào chương trình công tác của thành phố, để có chương trình làm việc đạt hiệu quả và kết quả cao nhất. Vì vậy lãnh đạo thành phố Thanh Hoá phải xác định và quán triệt tinh thần làm việc với tốc độ cao hơn, nhanh hơn so với yêu cầu chung của tỉnh; phải xác định phương châm hành động: quy hoạch tốt, dự án lớn, lãnh đạo năng động; tập trung cao độ để làm thì không có gì là không thể làm được.

Thành phố Thanh Hoá phải tập trung rà soát lại các công việc đã triển khai, từ đó cập nhật, bổ sung theo hướng cụ thể và rõ ràng hơn; làm rõ nội dung trong từng công việc, dự kiến nguồn lực triển khai, phân công trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện, xác định rõ tiến độ và dự báo kết quả theo tiến độ; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết các vấn đề về thể chế theo thẩm quyền; quan trọng nhất đó là tạo sự thân thiện, gần gũi giữa cán bộ công chức thành phố Thanh Hoá với doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. Đánh giá cao việc Thành uỷ thành phố Thanh Hoá lựa chọn việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là một trong hai khâu đột phá của nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Do vậy, khâu đột phá này phải làm sao cho thực sự là đột phá, phải quyết tâm thực hiện cho bằng được; bởi nó sẽ tạo ra lực đẩy không chỉ cho nhiệm kỳ này, mà còn cho các các nhiệm kỳ sau. Do vậy, Thành uỷ thành phố Thanh Hoá phải quan tâm, lựa chọn được đội ngũ cán bộ; từ đó có kế hoạch, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến yêu cầu thành phố Thanh Hoá tiếp tục tập trung hoàn thiện và tổ chức thật tốt công tác quản lý quy hoạch, nhất là Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá đến năm 2040. Đối với các quy hoạch tỷ lệ 1/2000, 1/500 đã được phê duyệt phải quản lý thật tốt và kêu gọi đầu tư hiệu quả; tiếp tục xây dựng các quy hoạch chuyên ngành về phát triển sản xuất, đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển đô thị, các quy hoạch trong lĩnh vực văn hoá – xã hội. Thành phố phải làm tốt quy hoạch phát triển đô thị gắn với chỉnh trang đô thị, tránh tình trạng đẹp nhà tư nhưng xấu đô thị; cần thiết có thể xây dựng một tổ tham mưu, giúp việc để giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị.

Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng thành phố Thanh Hoá phải tập trung huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; trong đó quan trọng là đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư. Trong tương lai, thành phố cùng các sở ngành phải tính toán, cân đối lại nguồn lực từ việc phát triển quỹ đất; phải đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh từ đó tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, chứ không chỉ trông chờ chủ yếu vào quỹ đất. Thành phố Thanh Hoá cũng phải xác định trách nhiệm cao trong việc triển khai các dự án lớn của tỉnh, từ công tác chuẩn bị đầu tư cho đến giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các điểm nghẽn. Thường xuyên chăm lo và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá – xã hội với quan điểm: thành phố Thanh Hoá là nơi thể hiện rõ nhất những tinh tuý của văn hoá xứ Thanh; do vậy phải có những chương trình, kế hoạch hành động xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo triển khai các biện pháp đảm bảo quốc phòng – an ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn các lực lượng chức năng tiếp tục làm tốt nhiệm vụ này; đặc biệt là việc đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư, đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh với các đối tượng xuyên tạc, lan truyền những thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến yêu cầu Thành uỷ thành phố Thanh Hoá phải xây dựng và hoàn thiện ngay quy chế làm việc ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình hình; phải có những quy định về thẩm quyền tổ chức thực hiện giữa các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu trong hệ thống chính trị; tiếp tục giữ vững và xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của thành phố Thanh Hoá, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cơ bản thống nhất về chủ trương; đồng thời giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành phối hợp với thành phố Thanh Hoá để thực hiện./.

Bản tin Thời sự tối TTV 


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai

Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai

19:49 , 22/05/2024

Ngày 22/5 là ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam. Chủ đề của ngày phòng chống thiên tai năm nay là: “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai”. Đây vừa là thông điệp, đồng thời cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng chống thiên tai trong điều kiện tình hình thời tiết, thiên tai có nhiều diễn biến bất thường như hiện nay.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Như Thanh lần thứ IV, năm 2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Như Thanh lần thứ IV, năm 2024

19:48 , 22/05/2024

Sáng ngày 22/5, UBND huyện Như Thanh đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024. Dự đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2024

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2024

19:47 , 22/05/2024

Ngày 22/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Uỷ viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

19:46 , 22/05/2024

Ngày 22/5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV bước sang ngày làm việc thứ 3. Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung quan trọng, đồng thời thực hiện công tác nhân sự. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính

18:02 , 22/05/2024

Theo nội dung Chỉ thị số 16 vừa được ban hành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đại lễ Phật đản 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đại lễ Phật đản 2024

16:29 , 22/05/2024

Sáng 22/5, nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - dương lịch 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới chúc mừng lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và dự đại lễ Phật đản với chức sắc, tăng ni, Phật tử tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

16:27 , 22/05/2024

Sáng 22/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh làm việc tại huyện Quảng Xương

Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh làm việc tại huyện Quảng Xương

16:00 , 22/05/2024

Sáng 21/5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá đã có buổi làm việc với huyện Quảng Xương về tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an

14:44 , 22/05/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.

16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (tính đến 22/5/2024)

16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (tính đến 22/5/2024)

10:52 , 22/05/2024

Danh sách 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (tính đến 22/5/2024)