ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từ năm 1996 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Quang Tùng - Quốc Cường - Đức Tình

21/04/2024 14:42

Quán triệt các Chỉ thị , Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành ủy; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình kế hoạch về phát triển Đảng trong doanh nghiệp, trong đó có Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về : phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Do vậy công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực cả về số lượng và chất lượng ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức Đảng trong doanh nghiệp từng bước được nâng lên rõ rệt. Đến thời điểm này Thanh Hóa có khoảng 27.000 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 350.000 lao động. Trong những năm vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang có nhiều đóng tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến phát triển Đảng và các tổ chức đoàn thể.

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân- Ảnh 1.

Là một doanh nghiệp sớm có chi bộ Đảng, năm2022, Đảng bộ Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông được thành lập trực thuộc Đảng bộ thành phố Thanh Hóa. Từ một chi bộ với 6 đảng viên, đến nay, Đảng bộ Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông đã có gần 60 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ. Với vai trò hạt nhân chính trị, các chi bộ đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và của Đảng bộ Công ty trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quan tâm chăm lo công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Kính, Bí thư chi bộ, Giám đốc Nhà máy Tiến Nông 3 cho biết: "Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chi bộ đã tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên triển khai tới chi bộ theo định kỳ sinh hoạt hàng tháng". Ông Nguyễn Công Tuấn, Trực Đảng ủy; Chủ tịch Công Đoàn, Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cũng cho biết: "Đảng bộ có 5 chi bộ, Đảng ủy chúng tôi định kỳ ra các Nghị quyết để chỉ đạo cho cấp ủy của đảng thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ cũng như của công ty. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong doanh nghiệp để tạo một phong trào thi đua chung trong sản xuất kinh doanh".

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân- Ảnh 2.

Tại Khu công nghiệp Hoàng Long – Thành phố Thanh Hóa có gần 20 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh, trong đó có 04 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với gần 30.000 lao động. Năm 2019, Đảng bộ Khu công nghiệp Hoàng Long được thành lập, ban đầu trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, nay trực thuộc Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay Đảng bộ Khu công nghiệp Hoàng Long có 5 chi bộ Đảng với tổng số gần 60 đảng viên. Trong thời gian qua, cùng với lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban chấp hành Đảng ủy Khu công nghiệp Hoàng Long đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên đến các chi bộ, cán bộ đảng viên trong doanh nghiệp. Công tác phát triển Đảng viên và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trẻ trong các doanh nghiệp được quan tâm chú trọng hơn.

Ông Hoàng Thiện, Phó Bí thư Đảng bộ Khu công nghiệp Hoàng Long cho biết: "Đảng bộ Khu công nghiệp Hoàng Long có 5 chi bộ trực thuộc và 5 chi bộ đấy thì có một chi bộ là liên doanh với nước ngoài, còn lại các chi bộ thuộc công ty cổ phần cho nên chúng tôi căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của từng chi bộ, các đồng chí đảng ủy viên được phân công các chi bộ kết hợp xuống các chi bộ để họp đồng thời triển khai các chủ trương chính sách". Ông Đỗ Văn Tác, Bí thư Chi bộ, Công ty TNHH Hoàng Tuấn cho biết: "Bản thân Ban Giám đốc công ty cũng xác định con người là  nhân tố rất quan trọng và đặc biệt quan tâm đến đội ngũ đảng viên. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ cũng luôn là những người đầu tàu, luôn luôn gương mẫu và tìm tòi sáng tạo trong công việc, luôn luôn hoàn thành tốt trách nhiệm được giao".

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân- Ảnh 3.

Thực tế cho thấy ở doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng, thì ở đó nhận thức chính trị của người lao động thường cao hơn và việc định hướng tư tưởng cho người lao động cũng thuận lợi hơn. Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khu vực tư nhân nói riêng, đã từng bước phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền, vận động người quản lý doanh nghiệp, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phát triển doanh nghiệp; tham gia xây dựng và thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế, nội quy lao động trong doanh nghiệp; vận động công nhân lao động tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị tại các địa phương, đơn vị....

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích, song công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng còn quá ít so với tổng số doanh nghiệp hiện đang hoạt động. Đến nay, trong số 27.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chỉ có hơn 360 doanh nghiệp có tổ chức Đảng với trên 10.600 đảng viên. Phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn, chưa thành lập được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thành phố Thanh Hóa đang có gần 9.300 doanh nghiệp với gần 27.500 lao động. Trong đó có 113 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đảng chiếm tỷ lệ trên 1,2 %. Qua khảo sát đáng giá của Ban tổ chức Thành ủy Thành phố Thanh Hóa, không ít chủ doanh nghiệp chưa nhận thức và quan tâm đúng mức đến việc thành lập tổ chức Đảng. Một bộ phận chủ doanh nghiệp tư nhân cũng như người lao động không mặn mà đối với việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng, lo ngại việc sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị ảnh hưởng đến thời gian làm việc. Một số doanh nghiệp tuy có tổ chức Đảng, nhưng chất lượng sinh hoạt Đảng chưa cao, năng lực trình độ và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng ở các chi bộ còn hạn chế do chưa được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, cập nhật kiến thức mới về công tác Đảng thường xuyên...

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân- Ảnh 4.

Để góp phần tìm ra các nguyên nhân giải pháp nhằm phát triển và nâng cao vao trò tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp, mới đây Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề " Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ở Thanh Hóa hiện nay". Tọa đàm khoa học đã thu hút sự tham gia của đại diện một số cấp ủy Đảng; các Ban của Tỉnh ủy, các chủ doanh nghiệp và đại diện các Đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời hai đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp đào tạo bồi dưỡng với nội dung:" Nghiên cứu giải pháp xây dựng, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa , giai đoạn 2024 - 2025 định hướng đến năm 2030". Theo đó hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp thường xuyên để cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cấp ủy viên của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, phát triển Doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân hiện nay; phối hợp nghiên cứu và tổng kết thực tiễn.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Trong thời gian sắp tới, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền sâu rộng và hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp có chi bộ Đảng còn yếu kém, chưa thể hiện được vai trò của mình và tăng cường kết nối với trường chính trị để có nhiều buổi hội thảo, nhiều chương trình để phổ biến cho các doanh nghiệp nói chung và từng đảng viên nói riêng trong doanh nghiệp tư nhân ý thức được điều đó trong sản xuất kinh doanh và nâng cao vai trò vì thế của người đảng viên, doanh nghiệp cũng phải hiểu được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp rất quan trọng, đó là nòng cốt, là then chốt để đi vào cuộc sống".

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân- Ảnh 5.

Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025, có 70% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện, thành lập được tổ chức Đảng. Coi việc phát triển đảng viên, đoàn viên và thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, là nhân tố quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế, uy tín chính trị - xã hội của doanh nghiệp. Bởi vậy phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm, sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng lao động và của cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động. Từ đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vũng mạnh, đồng lòng chung sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển toàn diện của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

Nguồn: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống ngày 16/04/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học và làm theo Bác

Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học và làm theo Bác

11:06 , 17/05/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

22:45 , 16/05/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác; làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân.

Thọ Xuân phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

Thọ Xuân phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

10:02 , 15/05/2024

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu xây dựng Thọ Xuân thành huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Đến nay, Thọ Xuân đã cơ bản hoàn thành các nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia, đang trình hồ sơ thẩm tra kết quả huyện Nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả từ sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; trong đó, sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Thọ Xuân được xem là nhân tố quyết định sự thành công mục tiêu trên.

Phản bác luận điệu sai lệch về công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phản bác luận điệu sai lệch về công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

09:57 , 15/05/2024

Những ngày qua, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thiết thực tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), trên mạng xã hội vẫn có những tiếng nói lạc lõng nhân danh bình luận chính trị, nhân danh tự do ngôn luận để xuyên tạc, bẻ cong bản chất sự việc, gieo rắc sự hoài nghi trong dư luận về giá trị của chiến thắng vĩ đại này cũng như công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm. Một lần nữa, dư luận cả nước lại cho những kẻ cơ hội đó thấy rằng, không gì có thể làm lu mờ được sự trân trọng lịch sử, lòng yêu nước và tự hào dân tộc của người dân Việt Nam.

Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024

Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024

09:55 , 15/05/2024

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan, mang tính định kiến và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam được nêu trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ.

Việt Nam là thành viên trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việt Nam là thành viên trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

09:52 , 15/05/2024

Kể từ khi chính thức trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào năm 2022 đến nay, Việt Nam đã có 6 sáng kiến nổi bật tại 3 khóa họp thường kỳ, ghi dấu những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự đảm bảo quyền con người chung trên toàn thế giới.

Huyện uỷ Vĩnh Lộc cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Huyện uỷ Vĩnh Lộc cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

16:02 , 13/05/2024

Sáng 13/5, Huyện uỷ Vĩnh Lộc, Ban chỉ đạo 35 huyện đã tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, năm 2024 cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội; Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, Trưởng công an các xã, thị trấn. Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học cho hôm nay

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học cho hôm nay

17:35 , 09/05/2024

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đã ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX. Đây là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Đặc biệt, chiến dịch này đã để lại nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng, với những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc cho đến hôm nay.

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

20:19 , 08/05/2024

Những năm qua, công tác phát triển Đảng, đoàn thể luôn được nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Qua đó, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp đã phát huy được vai trò, vị trí, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

17:12 , 08/05/2024

Ngày 22/4, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Báo cáo nhân quyền 2023 trong đó có một số nội dung cho rằng "chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền". Trước vấn đề này, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ chưa khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam. Chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Trên thực tế, quan điểm này đã được Đảng, Nhà nước ta nỗ lực hiện thực hoá bằng nhiều chủ trương, chính sách và hành động cụ thể, thiết thực, mang lại những đổi thay to lớn trong đời sống của người dân.