ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 12/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Cẩm Tú - Xuân Trường

12/01/2024 20:04

Năm 2023, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy các cấp giao; tham mưu tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp; kịp thời định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 1.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban hành nhiều chương trình, hướng dẫn về công tác lý luận chính trị; chủ động, tích cực hướng dẫn, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường theo dõi, nắm bắt, kịp thời xử lý, báo cáo các vụ việc nhạy cảm, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung cao độ đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Công tác nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử Đảng được đầu tư công phu, các công trình xuất bản bảo đảm tính Đảng, tính lịch sử, tính khoa học. Công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng báo chí tiếp tục thực hiện nghiêm theo nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin, đảm bảo thống nhất, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, để báo chí giữ thế định hướng chủ động, tạo đồng thuận trong xã hội. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Công tác khoa giáo có nhiều đổi mới, bám sát đời sống xã hội để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 2.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt công tác, trong đó trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân; tạo động lực quan trọng cho tỉnh phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị: năm 2024, ngành Tuyên giáo cần bám sát chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và xuất phát từ thực tiễn của tỉnh, tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quy định, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; tận dụng tối đa công nghệ, nền tảng, ứng dụng chuyển đổi số để tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực tuyến và phát thanh, truyền hình trực tiếp để không chỉ cán bộ, đảng viên mà toàn thể Nhân dân trong tỉnh cũng được tham gia học tập.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 3.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cần quan tâm sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương theo hướng dẫn, trong đó chú trọng đến nghiên cứu, tổng kết thực tiễn các nghị quyết về xây dựng Đảng, như: nhất thể hóa Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận cấp ủy là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc... Tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với 3 nhiệm vụ trọng tâm là học tập, nêu gương và làm theo. Tiếp tục triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng đến đảng viên, Nhân dân đối với tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí quyết tâm và hành động trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực.

Ngành Tuyên giáo trong tỉnh phải chủ động và làm tốt hơn nữa việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tư tưởng của Nhân dân, kịp thời tham mưu, định hướng, không để xảy ra tình huống bất ngờ, không hình thành điểm nóng. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm, các vấn đề ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản... Đồng thời, nắm chắc tình hình công nhân trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 4.

Ngành Tuyên giáo cần triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, quan tâm tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh, tạo không khí thi đua lao động sản xuất trong Đảng bộ; động viên, khuyến khích các văn nghệ sĩ, các nhà báo có nhiều tác phẩm hay để cổ vũ tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng vượt qua khó khăn, thách thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: năm 2024 là năm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vì vậy, ngành Tuyên giáo theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần tích cực tham gia chuẩn bị văn kiện Đại hội, nhất là văn kiện ở các Đảng bộ cấp xã; đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 5.

Nhân dịp này, 21 tập thể, 31 cá nhân đã được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023.

Nguồn: Bản tin thời sự tối ngày 12/1/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

10:06 , 22/04/2024

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Xuân Phú

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Xuân Phú

23:18 , 21/04/2024

Sáng 21/4, Đảng bộ xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (28/4/1954 – 28/4/2024).

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

16:32 , 21/04/2024

Đảng bộ xã Thành Yên, huyện Thạch Thành vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (20/4/1954 - 20/4/2024).

Tập huấn công tác dân vận tại huyện Thạch Thành

Tập huấn công tác dân vận tại huyện Thạch Thành

23:06 , 20/04/2024

Mới đây, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hoá đã phối hợp với Huyện ủy Thạch Thành tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận trong tình hình mới; trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc

20:02 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, Đảng bộ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (20/4/1954 - 20/4/2024).

Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

19:53 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá đã tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là một trong những xã đầu tiên của huyện Thiệu Hoá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá.

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đông Sơn

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đông Sơn

19:47 , 20/04/2024

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), chiều nay, 20/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách có công trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại huyện Đông sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Sơn.

Quyết tâm hoàn thành dự án Đường dây 500 kV mạch 3 trong tháng 6/2024

Quyết tâm hoàn thành dự án Đường dây 500 kV mạch 3 trong tháng 6/2024

19:46 , 20/04/2024

Sáng ngày 20/4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và động viên cán bộ, công nhân thi công dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại 2 huyện Nga Sơn và Hậu Lộc. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành cấp tỉnh và 2 huyện Nga Sơn, Hậu Lộc.

Thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Bá Thước

Thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Bá Thước

20:04 , 19/04/2024

Chiều ngày 19/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các đối tượng chính sách huyện Bá Thước tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Lao động,Thương binh và Xã hội; Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh và huyện Bá Thước.

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2024

20:01 , 19/04/2024

Ngày 19/4 (tức 11/03 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Mai An Tiêm năm 2024.