ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Cán bộ tư pháp

Thanh Hóa chuyển đổi số rõ nét, thực chất

Thanh Hóa chuyển đổi số rõ nét, thực chất

22:07 , 29/12/2023

Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên số, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo quyết liệt, sát sao với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Khép lại năm 2023, Thanh Hóa đã gặt hái được nhiều trái ngọt từ công cuộc chuyển đổi số còn lắm chông gai này, khi hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, dữ liệu số được liên thông, khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo nền móng cho việc phát triển các trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Nỗ lực nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên nền tảng số hóa dữ liệu

Nỗ lực nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên nền tảng số hóa dữ liệu

17:27 , 23/07/2023

Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ - cơ quan quản lý Cổng dịch vụ công Quốc gia, nếu như năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh Thanh Hóa đạt khoảng 40% tổng số hồ sơ, thì chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, con số này đã tăng lên hơn 59%. Để đạt được kết quả này, các sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền 3 cấp tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với quan điểm, lấy số hóa hồ sơ thủ tục hành chính làm nền tảng và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ là động lực.