ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Tài liệu quý cho hoạt động ngoại giao Việt Nam

Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống, bản sắc ngoại giao hòa hiếu, giàu tính nhân văn của dân tộc, đường lối đối ngoại của Đảng ta luôn được phát triển và hoàn thiện qua từng giai đoạn cách mạng. Quan điểm nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng ta được đúc kết sâu sắc và thể hiện rõ nét trong cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách chính là tư liệu quý, là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Lan Phương – Sỹ Thảo

11/04/2024 10:15

Với dung lượng hơn 800 trang, cuốn sách được chia làm 3 phần, bao gồm bài tổng quan "Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"" và 85 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 52 ý kiến của các nhà chính trị, chuyên gia, học giả và bạn bè quốc tế. Nội dung cuốn sách khẳng định quan điểm toàn diện, nhất quán, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc sảo, quyết đoán của người đứng đầu Đảng ta đối với công tác đối ngoại, ngoại giao, góp phần thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về "Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân".

Những bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách là sự chắt lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của Tổng Bí thư đối với công tác đối ngoại, ngoại giao, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Tài liệu quý cho hoạt động ngoại giao Việt Nam- Ảnh 1.

Thạc sĩ Vũ Tất Thành, giảng viên chính khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Đường lối đối ngoại Việt Nam chúng ta đã được bồi đắp kế thừa và phát triển bởi không chỉ truyền thống dân tộc mà còn dựa trên cơ sở nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà nước ta sẽ tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, tư tưởng tiến bộ của nhân loại nói chung, trong đấy có đối ngoại và ngoại giao nói riêng để bổ sung phát triển đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam ta trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh; điều đó đã được Tổng Bí thư tổng kết một cách rất sâu sắc trong cuốn sách". Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cũng cho biết: "Tổng Bí thư tổng kết một cách rất  sâu sắc trong cuốn sách này và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kế thừa được những tinh hoa trong tư tưởng và đường lối đối ngoại của cha ông ta từ trước đến nay, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh như "đem lại nghĩa để thắng hung tàn lấy chí nhân thay cường bạo" hay "lấy bất biến ứng vạn biến". Đường lối đối ngoại của chúng ta là một đường lối đối ngoại thể hiện cái tinh thần yêu chuộng hòa bình, trọng hòa hiếu nhưng cũng thể hiện rất rõ được hào khí của dân tộc Việt Nam".

Một trong những nội dung nổi bật, được xem là linh hồn của cuốn sách chính là quan điểm "ngoại giao cây tre" của Tổng Bí thư. Quan điểm này được Tổng Bí thư đưa ra lần đầu tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào tháng 12/2021.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Tài liệu quý cho hoạt động ngoại giao Việt Nam- Ảnh 2.

Với việc làm rõ nội hàm của "cây tre Việt Nam": "Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", Tổng Bí thư đã khẳng định và định hướng đường lối ngoại giao của Việt Nam là: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, "tuỳ cơ ứng biến".

Quan điểm "ngoại giao cây tre" và nhiều vấn đề quan trọng về đường lối đối ngoại, ngoại giao được thể hiện trong cuốn sách có ý nghĩa định hướng, dẫn đường cho con đường ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Cũng chính việc thực hiện nhất quán đường lối ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" mà trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành công rực rỡ trong việc mở rộng và nâng cấp quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 nước, vùng lãnh thổ; quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống ngày càng sâu sắc hơn; lòng tin chính trị với nhiều nước được củng cố vững chắc; hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 7 quốc gia, trong đó có nhiều cường quốc như: Trung Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Tài liệu quý cho hoạt động ngoại giao Việt Nam- Ảnh 3.

Thạc sĩ Vũ Tất Thành, giảng viên chính khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Trên cương vị là người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đã phát triển kế thừa và nêu ra một khái niệm mới, đó là để đáp ứng tình hình thế giới đầy phức tạp hiện nay, chúng ta cần thiết phải khởi xướng một trường phái đối ngoại mới, đó là đối ngoại ngoại giao "cây tre Việt Nam". Tổng Bí thư đã nói rất rõ về nội hàm của Ngoại giao "cây tre Việt Nam", đó là "Gốc chắc, thân vững, cành lá uyển chuyển", đó là một nền ngoại giao độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác".

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cho công tác đối ngoại; cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là cẩm nang quý có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại có cái nhìn bao quát, toàn diện về quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, từ đó kiên định và giữ vững lập trường: "độc lập, tự cường và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc luôn luôn là nguyên tắc bất biến, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt" trong toàn bộ hoạt động ngoại giao các cấp; lấy đối ngoại để bảo vệ đất nước từ sớm từ xa, là bệ phóng cho sự phát triển của đất nước.

Nguồn: Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày 08/4/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học và làm theo Bác

Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học và làm theo Bác

11:06 , 17/05/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

22:45 , 16/05/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác; làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân.

Thọ Xuân phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

Thọ Xuân phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

10:02 , 15/05/2024

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu xây dựng Thọ Xuân thành huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Đến nay, Thọ Xuân đã cơ bản hoàn thành các nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia, đang trình hồ sơ thẩm tra kết quả huyện Nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả từ sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; trong đó, sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Thọ Xuân được xem là nhân tố quyết định sự thành công mục tiêu trên.

Phản bác luận điệu sai lệch về công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phản bác luận điệu sai lệch về công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

09:57 , 15/05/2024

Những ngày qua, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thiết thực tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), trên mạng xã hội vẫn có những tiếng nói lạc lõng nhân danh bình luận chính trị, nhân danh tự do ngôn luận để xuyên tạc, bẻ cong bản chất sự việc, gieo rắc sự hoài nghi trong dư luận về giá trị của chiến thắng vĩ đại này cũng như công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm. Một lần nữa, dư luận cả nước lại cho những kẻ cơ hội đó thấy rằng, không gì có thể làm lu mờ được sự trân trọng lịch sử, lòng yêu nước và tự hào dân tộc của người dân Việt Nam.

Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024

Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024

09:55 , 15/05/2024

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan, mang tính định kiến và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam được nêu trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ.

Việt Nam là thành viên trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việt Nam là thành viên trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

09:52 , 15/05/2024

Kể từ khi chính thức trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào năm 2022 đến nay, Việt Nam đã có 6 sáng kiến nổi bật tại 3 khóa họp thường kỳ, ghi dấu những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự đảm bảo quyền con người chung trên toàn thế giới.

Huyện uỷ Vĩnh Lộc cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Huyện uỷ Vĩnh Lộc cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

16:02 , 13/05/2024

Sáng 13/5, Huyện uỷ Vĩnh Lộc, Ban chỉ đạo 35 huyện đã tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, năm 2024 cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội; Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, Trưởng công an các xã, thị trấn. Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học cho hôm nay

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học cho hôm nay

17:35 , 09/05/2024

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đã ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX. Đây là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Đặc biệt, chiến dịch này đã để lại nhiều bài học quý báu, trong đó có bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng, với những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc cho đến hôm nay.

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

20:19 , 08/05/2024

Những năm qua, công tác phát triển Đảng, đoàn thể luôn được nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Qua đó, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp đã phát huy được vai trò, vị trí, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

17:12 , 08/05/2024

Ngày 22/4, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Báo cáo nhân quyền 2023 trong đó có một số nội dung cho rằng "chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền". Trước vấn đề này, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ chưa khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam. Chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Trên thực tế, quan điểm này đã được Đảng, Nhà nước ta nỗ lực hiện thực hoá bằng nhiều chủ trương, chính sách và hành động cụ thể, thiết thực, mang lại những đổi thay to lớn trong đời sống của người dân.