ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Nga Sơn

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu về phát triển đảng viên mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã triển khai nhiều giải pháp "căn cơ", đồng bộ và hiệu quả, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên.

Minh Thúy- Linh Sơn

19/03/2023 22:11

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban tổ chức Huyện ủy Nga Sơn đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 05 ngày 6/1/2021 về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Mục tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm của Đảng bộ huyện giai đoạn 2020-2025 đạt từ 3-4% tổng số đảng viên của toàn huyện.  

Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên, coi công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, trước mắt và lâu dài, là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp tạo nguồn cảm tình Đảng, phát triển đảng viên phải thật cụ thể; giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đối với các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. Kết quả phát triển đảng viên mới hàng năm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức Đảng, đảng viên và cá nhân người đứng đầu cấp ủy.

Đảng bộ huyện Nga Sơn: nhiều cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên - Ảnh 2.

Ngay sau khi được quán triệt Chỉ thị số 05 và các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, các Đảng bộ cơ sở đã chỉ đạo các chi bộ tập trung triển khai đến đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đồng thời giao cho các đảng viên tìm hiểu, phát hiện đoàn viên, thanh niên, quần chúng ưu tú, nhiệt tình hoạt động phong trào để tuyên truyền, vận động, giác ngộ lý tưởng của Đảng, trong đó tập trung vào những đối tượng là học sinh; thanh niên tại địa phương có thành tích trong phát triển kinh tế hộ gia đình, bộ đội xuất ngũ và các đoàn viên, hội viên sinh hoạt ở các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Công đoàn tại doanh nghiệp... để bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cho chi bộ.

Xã Nga Liên có tới 91% dân số là đồng bào theo đạo công giáo. Đảng bộ xã có 16 chi bộ, với 230 đảng viên, trong đó 9 chi bộ khu dân cư, 7 chi bộ ngành. Những năm trước đây, công tác phát triển đảng viên trong các chi bộ khu dân cư gặp rất nhiều khó khăn, do phần lớn thanh niên trong xã đi làm ăn xa, không thường xuyên cư trú tại địa phương; một số người đang ở địa phương thì chưa có tư tưởng phấn đấu vào Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Huyện ủy, căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cho từng năm và cả nhiệm kỳ, trong đó đề ra những chỉ tiêu, giải pháp và phân công nhiệm vụ rất cụ thể. Do vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Nga Liên đã có chuyển biến tích cực, mỗi năm kết nạp được từ 7 đến 8 đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu được giao. ông Phạm Ngọc Đỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nga Liên, huyện Nga Sơn cho biết: "Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy Nga Sơn, xã Nga Liên tổ chức đăng ký thi đua, Đảng ủy xã tập trung thực hiện triển khai các chi bộ, giới thiệu nguồn cho Đảng. Các chi bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng, động viên các thanh niên có tư tưởng phấn đấu".

Đảng bộ huyện Nga Sơn: nhiều cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên - Ảnh 3.

Một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Nga Sơn, đó là việc tập trung tạo nguồn  phát triển đảng viên từ trong các nhà trường trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, những năm qua, việc phát triển đảng viên trong các trường học luôn được Đảng bộ các trường Trung học phổ thông, trường Trung cấp nghề trên địa bàn huyện Nga Sơn quan tâm sâu sát.

Tại trường Trung cấp nghề Nga Sơn, song song với việc đào tạo nghề và đào tạo văn hóa, nhà trường đã chú trọng  công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xem đây là yếu tố quan trọng để  học sinh nhà trường có thêm hành trang vững bước khi sau khi tốt nghiệp. Để phát triển Đảng trong học sinh, nhà trường tích cực tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, tạo môi trường cho các em phấn đấu. Từ các phong trào ấy, các đoàn viên, thanh niên trong nhà trường có thể bộc lộ bản thân thông qua kết quả  học tập và rèn luyện. Các kết quả này sẽ giúp nhà trường lựa chọn những đoàn viên ưu tú là học sinh để giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng. Từ năm 2018 đến nay, đã có 28 học sinh được kết nạp Đảng trong nhà trường.  Mỗi năm nhà trường đều lựa chọn 30 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện để cử đi học các lớp cảm tình Đảng. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Nga Sơn cho biết: "Nhà trường đã chú trọng giao nhiệm vụ cho các chi bộ, đặc biệt là các đoàn thể để kịp thời phát hiện những tấm gương ưu tú theo dõi giới thiệu cho Đảng. Chúng tôi cũng nhận thấy là việc quan tâm phát hiện sớm những đoàn viên ưu tú trong đoàn thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng, chúng tôi thường vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra".

Đảng bộ huyện Nga Sơn: nhiều cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên - Ảnh 4.

Không chỉ riêng trường Trung cấp nghề Nga Sơn, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh cũng được các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện quan tâm. Trường trung học phổ thông Mai Anh Tuấn, trường trung học phổ thông Ba Đình cũng là những điểm sáng trong phát triển Đảng của toàn huyện. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nên từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm các nhà trường đều có từ 2-4 học sinh được kết nạp Đảng. Hàng chục học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực trong phong trào đoàn thể được giới thiệu đi học cảm tình Đảng và được giới thiệu về Đảng ủy các địa phương để tiếp tục phấn đấu.

Đảng bộ huyện Nga Sơn: nhiều cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên - Ảnh 5.

Chỉ riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nga Sơn đã mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 273 quần chúng ưu tú là học sinh trên địa bàn huyện. Tham gia lớp học, các em được nâng cao nhận thức về Đảng thông qua các bài giảng về lịch sử Đảng, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, học tập làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Các giảng viên sẽ truyền đạt kiến thức, liên hệ sát với thực tiễn phù hợp với học sinh bậc trung học phổ thông, sử dụng phương pháp và phương tiện giảng dạy phù hợp qua đó giúp học viên dễ tiếp thu bài học. Từ đó giúp các em học sinh có động cơ trong sáng phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Cùng với quan tâm phát triển đảng viên về số lượng, các tổ chức Đảng ở Đảng bộ huyện Nga Sơn cũng rất chú trọng đến chất lượng đảng viên mới.  Thực tế cho thấy, công tác phát triển đảng viên đã góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường lực lượng cán bộ nòng cốt; tạo niềm tin, sự ủng hộ của người dân trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Không chỉ đóng góp tích cực vào phong trào, nhiệm vụ ở địa phương, các đảng viên còn là những tấm gương trên nhiều lĩnh vực, qua đó lôi cuốn, tập hợp quần chúng làm theo, đồng thời tạo động lực để các quần chúng ưu tú phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chị Trần Thị Bích, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa: "Đối với công tác phát triển Đảng của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đoàn viên gốc giáo có những khó khăn nhất định nhưng tôi cùng các đồng chí trong ban chấp hành đoàn xã đã có những giải pháp để vận động đoàn viên thanh niên sinh hoạt tham gia các phong trào tại địa phương, từ đó đấu mối kết hợp với chi bộ thôn, đổi mới các hoạt động thu hút đoàn viên tham gia, phát hiện những đoàn viên ưu tú bồi dưỡng cho Đảng".

Đảng bộ huyện Nga Sơn: nhiều cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên - Ảnh 6.

Với những giải pháp căn cơ, đồng bộ và hiệu quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Nga Sơn đạt được nhiều kết quả tích cực và luôn hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2022, Đảng bộ huyện đã kết nạp 209 đảng viên mới, đạt 122,9% kế hoạch. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã ban hành Công văn số 861 về việc giao chỉ tiêu kế nạp đảng viên mới giai đoạn 2023-2025 và năm 2023 cho các Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ trực thuộc, với mục tiêu mỗi năm kết nạp từ 350 đảng viên mới trở lên.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Nga Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phát triển đảng viên, phấn đấu tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong giai đoạn mới.

Nguồn: Chuyên mục xây dựng Đảng ngày 17.3.2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023

Chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023

20:35 , 18/05/2023

Thiết thực kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 18/5, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức chung kết Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

23:07 , 15/05/2023

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số: Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số: Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta

21:23 , 15/05/2023

Từ trước đến nay, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng tiến bộ. Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả to lớn trong thực hiện chính sách dân tộc. Những thành quả đó là minh chứng hùng hồn để phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc hòng hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Đảng bộ huyện Thọ Xuân đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ huyện Thọ Xuân đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17:52 , 15/05/2023

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân đã giành được nhiều kết quả nổi bật. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã gắn việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác.

Huyện Quan Sơn đẩy mạnh phát triển rừng bền vững

Huyện Quan Sơn đẩy mạnh phát triển rừng bền vững

16:23 , 15/05/2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định, phát triển rừng bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đó, trong những năm vừa qua, huyện Quan Sơn đã tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ diện tích rừng hiện có và đẩy mạnh trồng rừng. Đến nay, Quan Sơn trở thành huyện có độ che phủ rừng cao nhất toàn tỉnh, đạt gần 90%.

Quan Hóa đẩy mạnh phát triển rừng sản xuất gắn với chế biến

Quan Hóa đẩy mạnh phát triển rừng sản xuất gắn với chế biến

15:12 , 15/05/2023

Huyện Quan Hóa có tiềm năng lớn về chế biến lâm sản với trên 86 nghìn ha rừng các loại, trong đó, rừng sản xuất chiếm hơn 48 nghìn ha. Đây là những lợi thế rất lớn để huyện đẩy mạnh phát triển rừng sản xuất gắn với chế biến. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa cũng xác định: Phát triển kinh tế lâm nghiệp là một trong ba chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

23:32 , 11/05/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Thanh Hóa: 27 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị tại 5 cụm

Thanh Hóa: 27 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị tại 5 cụm

23:26 , 11/05/2023

Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Hội thi giảng viên lý luận chính trị.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

23:15 , 11/05/2023

Thời gian qua, các ngành trong khối Nội chính tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành với tinh thần thượng tôn pháp luật, đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thị xã Bỉm Sơn sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII

Thị xã Bỉm Sơn sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII

18:36 , 11/05/2023

Thị ủy Bỉm Sơn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.