ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đảng bộ huyện Thọ Xuân nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thọ Xuân là huyện có số đơn vị hành chính lớn, dân số đông, địa bàn thuộc 1 trong 4 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện có ảnh hưởng quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu chung của cả tỉnh. Với việc tập trung đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác, cùng sự nỗ lực của các ngành, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Thọ Xuân đạt được những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

An Thư - Thanh Sơn

20/02/2024 22:11

Một trong những kết quả nổi bật mà huyện Thọ Xuân đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới là một cuộc "cách mạng" không có điểm kết, huyện đã chỉ đạo gắn kết chặt chẽ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với xây dựng cơ sở vật chất theo tiêu chí phường và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, từ đó tạo nên những vùng quê đáng sống, những "chốn bình yên, hạnh phúc" cho mỗi người dân. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đòi hỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, trong đó, chính quyền có vai trò kiến tạo và tổ chức thực hiện, người dân là chủ thể. Giai đoạn 2021-2025, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; thành lập 3 tổ công tác hướng dẫn, chỉ đạo các xã tại 3 vùng, tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và giảm nghèo bền vững; ban hành Đề án xây dựng Thọ Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Đảng bộ huyện Thọ Xuân nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 1.

Quyết tâm chính trị và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt đã tạo ra những "quả ngọt" trong thực tiễn. Giai đoạn 2021 – 2023, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân đạt 5,17%, bằng 152% so với mục tiêu đề ra. Đến hết năm 2023, toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn kiểu mẫu, 17 thôn nông mới kiểu mẫu, đứng đầu toàn tỉnh. Thọ Xuân đang nỗ lực phấn đấu để được công nhận huyện Nông thôn mới nâng cao trong quý 1 năm 2024. Toàn huyện có 2 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể, 12 vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng; 32 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Những kết quả trong thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới ở huyện Thọ Xuân thời gian qua luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị xã hội, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ và nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân.

Ông Lê Văn Định, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Về xây dựng Đảng, trước hết chúng tôi xác định là bắt đầu từ sự đoàn kết thống nhất, từ sự nỗ lực của chúng tôi, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá rất cao, và là một trong 30 xã, thị trấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm. Đời sống Nhân dân thực sự có thay đổi, chúng tôi xây dựng thành công mô hình chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ".

Đảng bộ huyện Thọ Xuân nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 2.

Bên cạnh kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, Thọ Xuân còn ghi được dấu ấn trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của tỉnh; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, chỉ số DDCI 2 năm liền xếp thứ nhất cả tỉnh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2023 đạt 10,79%, xếp thứ 3 toàn tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; đô thị phát triển theo hướng hiện đại. Huyện đã ưu tiên vốn ngân sách và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị đồng bộ. Nhiều công trình, dự án về đê điều, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng.

Cùng với những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện Thọ Xuân có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Nổi bật là Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; chất lượng giáo dục mũi nhọn duy trì tốp 4 toàn tỉnh. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt trên 97%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm. Đặc biệt, năm 2023, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn thách thức, Thọ Xuân đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26/26 chỉ tiêu tỉnh giao; trong số 38 chỉ tiêu Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề ra, có 33 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân và sự quản lý điều hành linh hoạt với UBND huyện nên trong năm 26/26 chỉ tiêu tỉnh giao thì huyện đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Trong đó khó nhất đó là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước thì cũng đã vượt trên30%, đấy là một trong những điều kiện tạo đà cho huyện Thọ Xuân thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu của 2024".

Đảng bộ huyện Thọ Xuân nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 3.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ sau nửa nhiệm kỳ, đặc biệt là từ hành trình "vượt khó" năm 2023, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã rút ra 3 bài học kinh nghiệm, trong đó bài học về giữ vững đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được đặt lên hàng đầu. Thứ 2 là phải kịp thời triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đảm bảo phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế, rõ người, rõ việc. Và thứ 3 là phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục các hạn chế, yếu kém, gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được và các bài học kinh nghiệm được rút ra sẽ là nền tảng, là động lực để Đảng bộ huyện Thọ Xuân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 29/29 chỉ tiêu chủ yếu của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đã đề ra, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 10 ngày 10/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quyết tâm hoàn thành xây dựng Thọ Xuân thành huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2024, đến năm 2025 trở thành 1 trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh và xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, huyện đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Đảng bộ huyện Thọ Xuân nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 4.

Cụ thể, huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ưu tiên nguồn lực phát triển đồng bộ hệ thống đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục, thể thao; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân..v..v…

Trước mắt, trong năm 2024, năm có ý nghĩa quan trọng, năm tăng tốc để về đích các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, Thọ Xuân quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38/38 chỉ tiêu chủ yếu mà Ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng Nhân dân huyện đã quyết nghị, trong đó có 15 chỉ tiêu về kinh tế; 15 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 4 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về an ninh - trật tự và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng bộ huyện Thọ Xuân nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 5.

Ông Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Ông Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra 38 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng; đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể, đồng bộ trên từng lĩnh vực, trong đó trọng tâm; thứ nhất là lãnh đạo, chỉ đạo của các ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; thứ hai là tập trung đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng toàn diện bền vững; thứ ba là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị; thứ 4  là nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, thực hiện tốt công tác giảm nghèo giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển; thứ năm là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đản,g đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới".

Đảng bộ huyện Thọ Xuân nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh 6.

Với những kết quả quan trọng đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm lớn, nỗ lực cao của toàn hệ thống chính trị, huyện Thọ Xuân đang phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 29/29 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, quyết tâm hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong Quý 1 năm 2024, đến năm 2025 trở thành 1 trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh và xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nguồn: Chuyên mục Đảng trong cuộc sống ngày 9/1/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Phát động sáng tác tranh cổ động về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động sáng tác tranh cổ động về Quân đội nhân dân Việt Nam

16:07 , 03/04/2024

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân năm (22/12/1989 - 22/12/2024).

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ

16:04 , 03/04/2024

Trong bài viết nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu thực hiện thật tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng viên

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng viên

07:33 , 27/03/2024

Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá luôn quan phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng; góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Thanh Hóa xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Thanh Hóa xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

21:55 , 24/03/2024

Tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn dài 213,6 km. Xác định biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Do vậy, những năm qua, 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn luôn chú trọng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Vĩnh Lộc tổng kết 2 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Vĩnh Lộc tổng kết 2 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

23:15 , 23/03/2024

Ngày 23/3, tại Di tích Chùa Xuân Áng, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc đã bế giảng 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 79 học viên là các quần chúng ưu tú thuộc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trong huyện và học sinh trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Hà Trung tích cực hưởng ứng cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hà Trung tích cực hưởng ứng cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

22:03 , 18/03/2024

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc thi, huyện Hà Trung đã tích cực tuyên truyền, có nhiều cách làm sáng tạo để đông đảo cán bộ, nhân dân biết đến và tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Kiên định đường lối đổi mới của Đảng

Kiên định đường lối đổi mới của Đảng

22:01 , 18/03/2024

Để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, một trong những yêu cầu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi xây dựng Văn kiện Đại hội XIV đó là phải nắm vững và xử lý tốt "4 kiên định", nhất là kiên định đường lối đổi mới của Đảng.

Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh

Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh

21:57 , 18/03/2024

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách điện tử "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên trang https://sachquocgia.vn.

Sẽ tổ chức gặp mặt nhân chứng chiến dịch Điện Biên Phủ các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng tại Thanh Hoá

Sẽ tổ chức gặp mặt nhân chứng chiến dịch Điện Biên Phủ các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng tại Thanh Hoá

22:47 , 13/03/2024

Trong cuộc làm việc mới đây với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin sẽ phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức cuộc gặp mặt nhân chứng trong chiến dịch Điện Biên Phủ các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Sông Hồng. Cuộc gặp mặt sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, thời gian dự kiến vào ngày 10/4/2024.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

21:58 , 13/03/2024

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là nguyên tắc căn bản, là điều kiện tiên quyết trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh của quân đội. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị của người lính cụ Hồ trong tình hình mới, đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.