ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động, là người lãnh đạo sự cách mạng của đất nước. Trong suốt chặng đường gần 1 thế kỷ qua, Đảng ta luôn xác định việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vai trò quan trọng đối với việc củng cố uy tín, năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên, giữ vững vị thế cầm quyền của Đảng; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự sống còn của Đảng. Chính vì vậy, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm nâng cao đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên. Mới đây nhất, ngày 9/5/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 144 quy định cụ thể hơn về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Lan Phương – Thanh Tùng

05/06/2024 17:21

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh, đạo đức là "gốc" của người cách mạng, "người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân". Cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm nêu gương, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải làm sao cho dân tin, dân phục, dân yêu.

Thấm nhuần sâu sắc chỉ dạy của Người, trong hơn 94 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; là yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với trọng trách được Nhân dân tin tưởng giao phó.

Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên- Ảnh 1.

Tại Đại hội XII, Đảng ta khẳng định: "Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị". Đến Đại hội XIII, Đảng ta đặt ra yêu cầu: "Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên "tự soi", "tự sửa". Sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ông Lê Như Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá cho rằng: "Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta rất quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Xuyên suốt quá trình các mạng, Đảng ta có rất nhiều văn bản mang nội dung về giáo dục và rèn luyện đạo đức. Trong 3 nhiệm kỳ qua, Đảng ta liên tục ban hành các Nghị quyết, Kết luận về công tác xây dựng Đảng, trong đó nội dung giáo dục về đạo đức cách mạng cho đảng viên được đặc biệt chú trọng. Trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã nêu rất rõ 27 biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa để cán bộ đảng viên tự soi tự sửa".

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144 đã tiếp tục cho thấy Đảng ta chưa bao giờ ngừng quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên- Ảnh 2.

Quy định 144 gồm 6 điều, với 21 điểm, nêu rất cụ thể yêu cầu về 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, bao gồm: "Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời". Quy định chỉ rõ, đạo đức cách mạng là sống lành mạnh, trong sạch, không xa hoa, lãng phí, không tham ô, không đặc quyền, đặc lợi; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết; tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với Nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh…

Bà Trần Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Tôi nhận thức rằng ở trong bối cảnh hiện nay, Quy định 144 với những nội dung cụ thể về tiêu chuẩn đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên là rất cần thiết. Bởi vì đối với cán bộ đảng viên thì việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh là rất cần thiết. Sau khi tiếp nhận các quy định cụ thể về tiêu chuẩn đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo Quy định 144 của Đảng, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bổ sung vào trong các tiêu chí rèn luyện đối với đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, để làm cơ sở cho cán bộ đảng viên, cũng như các tổ chức cơ sở Đảng rèn luyện, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cũng đồng thời làm thước đo để đánh giá đối với cán bộ đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh".

Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên- Ảnh 3.

Không chỉ dừng lại ở việc giáo dục, bồi dưỡng về nhận thức, tư tưởng; quyết tâm xây dựng đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên còn thể hiện thông qua những hành động cụ thể, quyết liệt. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những trường hợp đảng viên không gương mẫu, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỉ luật trên 600 tổ chức Đảng và 24.000 đảng viên, trong đó có 5.000 cấp uỷ viên. Nhiều trường hợp cán bộ lãnh đạo cấp cao đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến tháng 1/2024, đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Vũ Đình Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Ủy ban Kiểm tra xác định phải tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra để tăng cường kiểm tra đối với các tổ chức cơ sở Đảng, đối với cán bộ đảng viên để thực hiện thật nghiêm đầy đủ theo đúng Quy định 144, để cán bộ đảng viên nêu cao tính tiền phong gương mẫu, chuẩn mực đạo đức và thực hiện thật tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc".

Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên- Ảnh 4.

Trong giai đoạn hiện nay, trước những yêu cầu cấp thiết của công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, việc xây dựng, nâng cao đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng. Người cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có tri thức, đạo đức cách mạng trong sáng tất yếu sẽ có những hành xử đúng đắn trong thực thi nhiệm vụ, hướng đến lợi ích chung của tập thể, của Nhân dân. Việc rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phải thực hiện thường xuyên, liên tục, suốt đời, ở mọi lúc, mọi nơi, để thực sự xứng đáng là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.

Nguồn: Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày 3/6/2024

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Lang Chánh thực hiện Nghị quyết 06 về phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống

Lang Chánh thực hiện Nghị quyết 06 về phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống

10:37 , 12/06/2024

Với mục tiêu khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu của địa phương, ngày 6/5/2021, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh đã ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển du lịch, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 06, lĩnh vực du lịch của huyện Lang Chánh đã có sự khởi sắc mới, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Huyện Thạch Thành phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Huyện Thạch Thành phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

11:07 , 11/06/2024

Thạch Thành là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng, đặc sắc, với nhiều di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, thuận lợi cho phát triển du lịch. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phát triển du lịch là 1 trong 3 chương trình trọng tâm. Vì vậy, những năm gần đây, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thạch Thành đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Nền tảng thi đua yêu nước từ những công việc hằng ngày

Nền tảng thi đua yêu nước từ những công việc hằng ngày

09:58 , 11/06/2024

Cách đây 76 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” với mục đích là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm và cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân. Lời kêu gọi thi đua ái quốc xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, đem lại độc lập tự do cho dân tộc, sự ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam.

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024

16:13 , 05/06/2024

Tiếp nối thành công của hai kỳ tổ chức trước, cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ III, năm 2024 đã được chính thức khởi động, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức.

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc thực hiện nghị quyết về phát triển du lịch

22:43 , 01/06/2024

Xác định chương trình phát triển du lịch là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã ban hành Nghị quyết và Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2025. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng các kế hoạch về phát triển du lịch nhằm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đến nay, việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa kết nạp mới 157 đảng viên là học sinh THPT

Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa kết nạp mới 157 đảng viên là học sinh THPT

11:25 , 01/06/2024

Chiều 31/5, chi bộ các Trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 157 quần chúng ưu tú là học sinh lớp 12.

Đảng bộ phường Quảng Tiến kỷ niệm 70 năm thành lập

Đảng bộ phường Quảng Tiến kỷ niệm 70 năm thành lập

23:08 , 31/05/2024

Sáng 31/5, Đảng bộ phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn kỷ niệm 70 năm thành lập (1/06/1954 - 01/06/2024).

Tỉnh Thanh Hóa tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Tỉnh Thanh Hóa tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

09:37 , 29/05/2024

Ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 22 về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025, với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện Chỉ thị này, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và tập trung triển khai để nhanh chóng hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

Đấu tranh với luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức Công đoàn

Đấu tranh với luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò của tổ chức Công đoàn

22:44 , 27/05/2024

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của tổ chức Công đoàn cũng như phủ nhận những kết quả mà tổ chức Công đoàn đã và đang nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Đây là mưu đồ rất thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động công nhân lao động; làm suy yếu mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động với tổ chức Công đoàn Việt Nam; hướng đến mục tiêu cuối cùng là chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Huyện Bá Thước khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Huyện Bá Thước khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030

22:42 , 27/05/2024

Huyện Bá Thước cần khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là yêu cầu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh tại buổi làm việc mới đây với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bá Thước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ.