ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau". Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, triển khai nhiều chính sách chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Lan Phương – Sỹ Thảo

02/11/2023 17:00

Chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam đã được đề cập, phát triển qua từng giai đoạn, thể hiện trong các bản Hiến pháp và các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định "công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị". Đặc biệt Quốc hội khóa XIV đã banh hành Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết số 120 ngày 19/6/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhiều chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi được triển khai thực hiện đồng bộ tại tất cả các địa phương như: Chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, cho vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ máy móc thiết bị, phân bón, giống, cây trồng, vật nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Nhờ đó kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân được cải thiện. Bà Sùng Thị Chia, xã Phú Sơn, huyện Quan Hoá cho biết: "Trước kia nơi đây khó khăn lắm, không có đường, không điện và điện thoại, bây giờ được Đảng, Nhà nước quan tâm cuộc sống bà con đã tốt hơn rồi, có đường, điện sáng và điện thoại, con cháu được chăm lo học hành". Anh Hà Văn Ốn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát cũng cho biết: "Trước đây gia đình tôi thuộc hộ nghèo, được Nhà nước quan tâm cho vay vốn giờ đã thoát nghèo. Nhà nước rất quan tâm đến đồng bào dân tộc, làm đường, làm nhà, bà con cảm ơn Nhà nước".

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Khu vực miền núi Thanh Hoá hiện có 6 dân tộc thiểu số chủ yếu gồm: Dân tộc Mường, Thái, Mông, Thổ, Khơ Mú, Dao với dân số hơn 600.000 người. Ngoài ra còn có 21 dân tộc thiểu số khác với số lượng gần 4.500 người, phân bố rải rác tại một số vùng núi cao. Đời sống của đồng bào nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chính sách chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong những năm qua, cộng đồng dân cư các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của trung ương và của tỉnh.

Giai đoạn 2021 – 2025, Thanh Hoá được trung ương phân bổ 1.235 tỉ đồng vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó năm 2022 được phân bổ 238 tỉ đồng, năm 2023 được phân bổ 311 tỉ đồng. Vốn đối ứng của tỉnh là 123 tỉ đồng. Riêng với Mường Lát, là huyện miền núi cao nhất của tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân còn rất nhiều khó khăn, ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó dành nhiều chính sách, chương trình ưu tiên để phát triển huyện Mường Lát.

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

Với việc đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội – văn hoá – giáo dục, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Thanh Hoá ngày càng được nâng lên. Tỉ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm 7,4%, vượt 4,4% kế hoạch được Thủ tưởng Chính Phủ giao. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách, chương trình giúp đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, xoá bỏ những thủ tục lạc hậu, hoà nhập tốt hơn với cộng đồng xã hội.

Ông Mai Nhữ Thắng, Phó trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Có thể thấy chính sách dân tộc được Đảng, Nhà nước ta nhất quán thực hiện trong những năm qua đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có những bước chuyển mình quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên. Những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nghe và làm theo, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính pháp luật của Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Nguồn: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày 30/10/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng

Cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng

11:56 , 02/07/2024

Thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội rầm rộ đưa tin về một cá nhân lấy tên Thích Minh Tuệ đầu trần chân đất, khất thực dọc theo các tuyến đường từ Bắc vào Nam, thực hiện việc tu tập theo con đường khổ hạnh. Sự việc bị thổi phồng khi nhiều người quay hình, livestream đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, biến ông trở thành một "hiện tượng mạng". Không chỉ dừng lại ở đó, các tổ chức, phần tử phản động, tiêu cực đã lợi dụng sự việc này đăng các thông tin sai sự thật, nhằm xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng.

Luật Căn cước 2023 – công cụ pháp lý quan trọng hình thành công dân số, hội nhập quốc tế

Luật Căn cước 2023 – công cụ pháp lý quan trọng hình thành công dân số, hội nhập quốc tế

11:27 , 01/07/2024

Ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước năm 2023 với rất nhiều điểm mới, nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số Quốc gia, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ đối với công tác quản lý dân cư và bảo mật thông tin cá nhân của người dân. Tuy nhiên, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các quy định của bộ Luật này nhằm tạo dư luận xấu để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Dự án đường dây 500KV mạch 3: Nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giải phóng mặt bằng

Dự án đường dây 500KV mạch 3: Nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giải phóng mặt bằng

09:29 , 01/07/2024

Dư án đường dây 500KV mạch 3 từ Qảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có chiều dài hơn 500km, trong đó đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài trên 132km với 299 móng cột, 137 khoảng néo. Đây là dự án đặc biệt quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vì thế Thủ tướng Chính Phủ đã yêu cầu dồn lực để gấp rút thi công, hoàn thành công trình trong thời gian hơn nửa năm. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung cao, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó đặc biệt phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Tích cực hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tích cực hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

18:46 , 27/06/2024

Năm nay là năm thứ 4, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các đơn vị liên quan phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc. Trên cơ sở kinh nghiệm tham gia và kết quả đạt được từ những năm trước; các đơn vị, địa phương trong tỉnh Thanh Hoá đã sớm triển khai cuộc thi một cách bài bản, nghiêm túc và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn triển khai  chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tỉnh đoàn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20:33 , 26/06/2024

Trong khuôn khổ hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức vào sáng ngày 26/6, đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã được truyền đạt các chuyên đề về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đổi mới, sáng tạo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan Báo chí năm 2024

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan Báo chí năm 2024

20:28 , 26/06/2024

Ngày 26/6, Ban Tổ chức trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí năm 2024.

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

18:08 , 26/06/2024

Gia đình là tế bào của xã hội, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng gia đình và cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Huyện Quan Sơn xây dựng khu tái định cư cho đồng bào vùng thiên tai

Huyện Quan Sơn xây dựng khu tái định cư cho đồng bào vùng thiên tai

16:42 , 26/06/2024

Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, có chủ trương quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn các huyện miền núi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Tại huyện Quan Sơn, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, huyện đã nỗ lực tập trung triển khai xây dựng các khu tái định cư để di dời đồng bào có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn.

Chăm lo đời sống của Nhân dân để củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

Chăm lo đời sống của Nhân dân để củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

18:02 , 25/06/2024

Ngay từ những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quan điểm nhất quán là Đảng và Chính phủ phải quan tâm đến đời sống của Nhân dân. Nếu Đảng lãnh đạo mang lại lợi ích thiết thực cho dân, quan tâm chăm lo đời sống của dân, dân ấm no, hạnh phúc thì sẽ đặt trọn niềm tin vào Đảng, vào chế độ.

Xây dựng và phát triển con người xứ Thanh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Xây dựng và phát triển con người xứ Thanh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

15:15 , 25/06/2024

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong trong việc khơi dậy và phát huy nguồn sức mạnh nội sinh để phát triển nhanh và bền vững.