ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau". Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, triển khai nhiều chính sách chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Lan Phương – Sỹ Thảo

02/11/2023 17:00

Chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam đã được đề cập, phát triển qua từng giai đoạn, thể hiện trong các bản Hiến pháp và các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định "công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị". Đặc biệt Quốc hội khóa XIV đã banh hành Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết số 120 ngày 19/6/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhiều chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi được triển khai thực hiện đồng bộ tại tất cả các địa phương như: Chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, cho vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ máy móc thiết bị, phân bón, giống, cây trồng, vật nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Nhờ đó kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân được cải thiện. Bà Sùng Thị Chia, xã Phú Sơn, huyện Quan Hoá cho biết: "Trước kia nơi đây khó khăn lắm, không có đường, không điện và điện thoại, bây giờ được Đảng, Nhà nước quan tâm cuộc sống bà con đã tốt hơn rồi, có đường, điện sáng và điện thoại, con cháu được chăm lo học hành". Anh Hà Văn Ốn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát cũng cho biết: "Trước đây gia đình tôi thuộc hộ nghèo, được Nhà nước quan tâm cho vay vốn giờ đã thoát nghèo. Nhà nước rất quan tâm đến đồng bào dân tộc, làm đường, làm nhà, bà con cảm ơn Nhà nước".

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Khu vực miền núi Thanh Hoá hiện có 6 dân tộc thiểu số chủ yếu gồm: Dân tộc Mường, Thái, Mông, Thổ, Khơ Mú, Dao với dân số hơn 600.000 người. Ngoài ra còn có 21 dân tộc thiểu số khác với số lượng gần 4.500 người, phân bố rải rác tại một số vùng núi cao. Đời sống của đồng bào nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chính sách chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong những năm qua, cộng đồng dân cư các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của trung ương và của tỉnh.

Giai đoạn 2021 – 2025, Thanh Hoá được trung ương phân bổ 1.235 tỉ đồng vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó năm 2022 được phân bổ 238 tỉ đồng, năm 2023 được phân bổ 311 tỉ đồng. Vốn đối ứng của tỉnh là 123 tỉ đồng. Riêng với Mường Lát, là huyện miền núi cao nhất của tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân còn rất nhiều khó khăn, ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 11 về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó dành nhiều chính sách, chương trình ưu tiên để phát triển huyện Mường Lát.

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

Với việc đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội – văn hoá – giáo dục, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Thanh Hoá ngày càng được nâng lên. Tỉ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm 7,4%, vượt 4,4% kế hoạch được Thủ tưởng Chính Phủ giao. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách, chương trình giúp đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, xoá bỏ những thủ tục lạc hậu, hoà nhập tốt hơn với cộng đồng xã hội.

Ông Mai Nhữ Thắng, Phó trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Có thể thấy chính sách dân tộc được Đảng, Nhà nước ta nhất quán thực hiện trong những năm qua đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có những bước chuyển mình quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên. Những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nghe và làm theo, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính pháp luật của Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Nguồn: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày 30/10/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Phát huy dân chủ để khơi dậy sức dân

Phát huy dân chủ để khơi dậy sức dân

23:03 , 07/11/2023

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của "dân chủ" với định hướng "Phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân". Thực hiện quan điểm trên, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Thạch Thành luôn lấy phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" là mục tiêu thực hiện. Qua đó góp phần khơi dậy sức mạnh toàn dân để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện uỷ Như Xuân tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Huyện uỷ Như Xuân tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

22:00 , 07/11/2023

Xác định việc giải quyết kịp thời, thấu đáo đơn thư của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có vai trò quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; những năm qua, Ban thường vụ huyện uỷ Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chỉ đạo cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư. Thực tế tại huyện Như Xuân cho thấy, do chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là giải quyết đơn thư, nên tình hình chính trị, an ninh – trật tự trên địa bàn luôn giữ ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội thảo khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội thảo khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

19:37 , 07/11/2023

Sáng ngày 7/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh dự và chỉ đạo hội thảo. Tham dự hội thảo có đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Đọc và làm theo báo Đảng

Đọc và làm theo báo Đảng

15:37 , 07/11/2023

Báo, tạp chí của Đảng chính là cầu nối tin cậy giữa Đảng với Nhân dân. Đọc và làm theo báo Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Năm 1996, Bộ Chính trị khóa VIII đã ban hành Chỉ thị số 11, nêu rõ: "Mỗi chi bộ Đảng, mỗi Ủy ban Nhân dân, Hội dồng Nhân dân xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có báo Nhân Dân (hằng ngày) và các báo của Đảng bộ địa phương mình". Năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 173 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo và đi vào nền nếp.

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo

15:02 , 07/11/2023

Huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng giao thông khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao dẫn đến những khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tuy nhiên vượt lên mọi khó khăn, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã có nhiều nỗ lực giảm nghèo trên cơ sở phát huy nội lực với tinh thần chủ động, sáng tạo và sự hỗ trợ từ các chính sách, nguồn vốn của trung ương, của tỉnh.

"Cầu nối" giữa ý Đảng - lòng dân

"Cầu nối" giữa ý Đảng - lòng dân

16:42 , 06/11/2023

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ thôn, bản, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa đã trở thành cầu nối truyền tải kịp thời chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào, tạo sự gắn bó, đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng các dân tộc anh em. Với sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, họ đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở vùng biên giới phía Tây của tỉnh.

Quy định mới về xếp loại hằng năm trong hệ thống chính trị

Quy định mới về xếp loại hằng năm trong hệ thống chính trị

16:27 , 02/11/2023

Ngày 4/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 124 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Theo đó, Quy định 124 có một số điểm mới so với Quy định số 132 ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị như sau:

Thành phố Thanh Hóa chú trọng phát triển đảng viên trong các Doanh nghiệp

Thành phố Thanh Hóa chú trọng phát triển đảng viên trong các Doanh nghiệp

22:07 , 26/10/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Không nên hẹp hòi. Nhưng việc phát triển Đảng phải làm cẩn thận, không được cẩu thả". Thực hiện lời Bác dạy, trong thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới trong các cơ quan, doanh nghiệp, xem đây là công việc trọng tâm, hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

Ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

16:54 , 25/10/2023

Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tạo dựng hành lang pháp lý bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

Tạo dựng hành lang pháp lý bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

16:34 , 25/10/2023

Trong những năm qua, các thế lực thù địch luôn ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hóa bình" với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt. Chúng thường xuyên nhắm vào vấn đề dân chủ, xuyên tạc rằng ở nước Việt Nam chỉ có dân chủ hình thức, người dân bị tước mọi quyền lên tiếng và tham gia vào những công việc, quyết sách chung của đất nước; không được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Trên thực tế, quyền làm chủ của Nhân dân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta khẳng định từ rất sớm trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, trong Hiến pháp và Pháp luật.