Longform
img
Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 2.

Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 3.

Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 4.

Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 5.

Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 6.

Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 7.

Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 8.

Chị Hoàng Thị Hiền, hướng dẫn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 10.

Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 11.

Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 12.

Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 13.

Dấu ấn kinh thành cổ Lam Kinh - Ảnh 10.


Thùy Dung
Xuân Quang - Hữu Dần
Minh Đức
Minh Hương
Đất và Người xứ Thanh ngày 5.9.2023Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận