ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đọc và làm theo báo Đảng

Báo, tạp chí của Đảng chính là cầu nối tin cậy giữa Đảng với Nhân dân. Đọc và làm theo báo Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Năm 1996, Bộ Chính trị khóa VIII đã ban hành Chỉ thị số 11, nêu rõ: "Mỗi chi bộ Đảng, mỗi Ủy ban Nhân dân, Hội dồng Nhân dân xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có báo Nhân Dân (hằng ngày) và các báo của Đảng bộ địa phương mình". Năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 173 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo và đi vào nền nếp.

Cẩm Tú - Lê Quang

07/11/2023 15:37

Nhiều năm qua, Chi bộ tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa vẫn thường xuyên duy trì việc đọc báo Đảng. Hàng ngày sau khi nhận báo, đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng phố là những người đầu tiên đọc, chủ động nắm bắt và thông tin kịp thời đến các đảng viên những nội dung mới liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Những tờ báo Đảng được bảo quản, lưu giữ, luân chuyển cho nhiều người đọc như tài liệu tuyên truyền của Chi bộ.

Đọc và làm theo báo Đảng- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Sinh, Bí thư Chi bộ tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa cho biết: "Hàng ngày, báo Nhân dân và báo Thanh Hóa được gửi kịp thời cho các Chi bộ. Chúng tôi nhận báo về, các cụ hưu trí tập trung tại nhà văn hóa đọc hoặc mượn về nhà đọc. Chúng tôi còn gửi báo đến các hội, nhất là Cựu chiến binh, họ là những người tuyên truyền trong hội viên chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phong trào của địa phương".

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy Thiệu Hóa luôn quan tâm lãnh đạo các Chi bộ, Đảng bộ trong huyện thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Bưu điện huyện khảo sát tình hình mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Việc đọc báo Đảng không chỉ giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh mà còn tiếp cận những mô hình hay, cách làm mới, những nhân tố tiêu biểu trên các lĩnh vực để học hỏi, áp dụng vào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa...

Thực hiện Kết luận số 173 năm 2020 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII), tháng 1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 87 về việc mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thị, Thành ủy đẩy mạnh việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng; xác định đây là tài liệu sinh hoạt Đảng và tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, mở rộng kiến thức về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đọc và làm theo báo Đảng- Ảnh 2.

Để công tác phát hành báo và tạp chí của Đảng được thực hiện kịp thời, hiệu quả, Bưu điện tỉnh đã nâng cấp, hoàn thiện và mở rộng mạng lưới phát hành báo; nâng cao công tác quản lý, chất lượng dịch vụ phát hành báo. Để đưa được báo, tạp chí của Đảng đến các xã, phường, thị trấn trong ngày xuất bản, Bưu điện tỉnh đã cải tiến hành trình đường thư, nâng cao tốc độ giao nhận, vận chuyển, phát và tăng cường đầu tư phương tiện vận chuyển; phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Công ty Cổ phần In Báo Thanh Hóa trong việc giao nhận báo Đảng địa phương, rút ngắn thời gian và chủ động trong việc giao nhận báo. Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả đặt mua báo, tạp chí của Đảng, Bưu điện tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc tổ chức nhận đặt mua và kiểm tra, giám sát việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng; tuyên truyền, vận động các Đảng bộ, Chi bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh mua, đọc báo, tạp chí của Đảng.

Ông Trịnh Phương Nam, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa

Nhằm thu hút độc giả, đưa báo Đảng địa phương gần hơn với công chúng, Báo Thanh Hóa cũng đã và đang không ngừng nỗ lực, có nhiều bước đột phá cả về cơ cấu ấn phẩm, nội dung và hình thức thể hiện, tuyên truyền kịp thời, toàn diện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; những sự kiện lớn của quê hương, đất nước; đồng thời phản ánh sinh động tình hình sản xuất, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.

Thông tin trên Báo Thanh Hóa đã góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, cổ vũ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa.

Nhà báo Ngô Quang Tự, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, việc mua, đọc báo và tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được duy trì ổn định, từng bước đi vào nền nếp. Trong tháng 10/2023, toàn tỉnh có 100% chi bộ khu dân cư đã được cấp báo Nhân dân và báo Thanh Hóa. Đối với Khối Cơ quan Đảng ủy - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân cấp huyện và xã, phường, thị trấn, tỷ lệ bao phủ báo Nhân dân đạt 99%, báo Thanh Hóa đạt 98%.

Trong quý 3 năm 2023, số lượng báo, tạp chí của Đảng phát hành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều tăng so với quý 2 năm 2023. Trong đó các ấn phẩm Báo Thanh Hóa và Thanh Hóa hằng tháng đạt trên 1,1 triệu tờ. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2022, số lượng báo Đảng phát hành trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 99%. Đặc biệt trong tháng 10/2023, một số huyện có tỉ lệ cơ quan Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đặt báo Nhân dân, Thanh Hóa thấp. Nhiều cơ quan Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn không đặt đủ báo Đảng theo quy định; cá biệt có những đơn vị không đặt bất kỳ loại báo Đảng nào.

Đọc và làm theo báo Đảng- Ảnh 3.

Trong kỷ nguyên số, công chúng có rất nhiều cách thức để tiếp cận thông tin, song cũng dễ bị "nhiễu thông tin" bởi vô số "tin rác", "tin giả", "tin sai sự thật"… tràn lan trên mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, báo, tạp chí của Đảng là lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; là "cầu nối" giữa Đảng với Nhân dân, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Việc mua, đọc và làm theo báo Đảng cần thường xuyên được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả; bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong bài viết "Cần phải xem báo Đảng" đăng trên Báo Nhân dân, năm 1954: "Đảng ta mạnh vì Đảng ta tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, suốt từ trên xuống dưới. Tờ báo của Đảng có nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành động thông suốt và thống nhất".

Nguồn: Chuyên mục Xây dựng Đảng ngày 3/11/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Phát huy dân chủ để khơi dậy sức dân

Phát huy dân chủ để khơi dậy sức dân

23:03 , 07/11/2023

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của "dân chủ" với định hướng "Phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân". Thực hiện quan điểm trên, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Thạch Thành luôn lấy phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" là mục tiêu thực hiện. Qua đó góp phần khơi dậy sức mạnh toàn dân để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện uỷ Như Xuân tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Huyện uỷ Như Xuân tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

22:00 , 07/11/2023

Xác định việc giải quyết kịp thời, thấu đáo đơn thư của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có vai trò quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; những năm qua, Ban thường vụ huyện uỷ Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chỉ đạo cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư. Thực tế tại huyện Như Xuân cho thấy, do chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là giải quyết đơn thư, nên tình hình chính trị, an ninh – trật tự trên địa bàn luôn giữ ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội thảo khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội thảo khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

19:37 , 07/11/2023

Sáng ngày 7/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh dự và chỉ đạo hội thảo. Tham dự hội thảo có đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo

15:02 , 07/11/2023

Huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng giao thông khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao dẫn đến những khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tuy nhiên vượt lên mọi khó khăn, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã có nhiều nỗ lực giảm nghèo trên cơ sở phát huy nội lực với tinh thần chủ động, sáng tạo và sự hỗ trợ từ các chính sách, nguồn vốn của trung ương, của tỉnh.

"Cầu nối" giữa ý Đảng - lòng dân

"Cầu nối" giữa ý Đảng - lòng dân

16:42 , 06/11/2023

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ thôn, bản, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa đã trở thành cầu nối truyền tải kịp thời chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào, tạo sự gắn bó, đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng các dân tộc anh em. Với sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, họ đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở vùng biên giới phía Tây của tỉnh.

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

17:00 , 02/11/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau". Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, triển khai nhiều chính sách chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Quy định mới về xếp loại hằng năm trong hệ thống chính trị

Quy định mới về xếp loại hằng năm trong hệ thống chính trị

16:27 , 02/11/2023

Ngày 4/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 124 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Theo đó, Quy định 124 có một số điểm mới so với Quy định số 132 ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị như sau:

Thành phố Thanh Hóa chú trọng phát triển đảng viên trong các Doanh nghiệp

Thành phố Thanh Hóa chú trọng phát triển đảng viên trong các Doanh nghiệp

22:07 , 26/10/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Không nên hẹp hòi. Nhưng việc phát triển Đảng phải làm cẩn thận, không được cẩu thả". Thực hiện lời Bác dạy, trong thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới trong các cơ quan, doanh nghiệp, xem đây là công việc trọng tâm, hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

Ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

16:54 , 25/10/2023

Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tạo dựng hành lang pháp lý bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

Tạo dựng hành lang pháp lý bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

16:34 , 25/10/2023

Trong những năm qua, các thế lực thù địch luôn ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hóa bình" với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt. Chúng thường xuyên nhắm vào vấn đề dân chủ, xuyên tạc rằng ở nước Việt Nam chỉ có dân chủ hình thức, người dân bị tước mọi quyền lên tiếng và tham gia vào những công việc, quyết sách chung của đất nước; không được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Trên thực tế, quyền làm chủ của Nhân dân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta khẳng định từ rất sớm trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, trong Hiến pháp và Pháp luật.