ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đường giao thông nông thôn

Cựu chiến binh Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới

Cựu chiến binh Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới

08:47 , 05/12/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều cách làm riêng, hiệu quả. Qua đó góp phần cùng với chính quyền và nhân dân các địa phương từng bước hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới nâng cao

19:44 , 01/11/2023

Nhờ phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tạo được sự đồng thuận của mọi tầng lớp Nhân dân. Đến nay toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hết năm 2023, sẽ có thêm 3 xã Nông thôn mới nâng cao.

Những con đường của "Ý Đảng - lòng Dân"

Những con đường của "Ý Đảng - lòng Dân"

10:27 , 22/10/2023

Với phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở huyện Triệu Sơn đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng bộ huyện về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn".

Thanh Hóa hoàn thành vượt kế hoạch xã Nông thôn mới nâng cao

Thanh Hóa hoàn thành vượt kế hoạch xã Nông thôn mới nâng cao

21:11 , 18/08/2023

Mặc dù triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 với nhiều nội dung cao hơn, nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có thêm 23 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, đạt 105% kế hoạch cả năm. Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực, linh hoạt trong cách làm của các địa phương. Dự kiến đến hết năm 2023, toàn tỉnh sẽ có thêm khoảng 10 xã Nông thôn mới nâng cao.

Vai trò các Chi bộ cơ sở ở huyện Triệu Sơn trong công tác vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn

Vai trò các Chi bộ cơ sở ở huyện Triệu Sơn trong công tác vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn

23:25 , 07/05/2023

Với vai trò là hạt nhân chính trị, các chi bộ cơ sở ở huyện Triệu Sơn đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ các cấp, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành thực hiện giải phóng mặt bằng, tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, từ đó góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao

10:42 , 04/05/2023

Theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao phải đạt 19 tiêu chí nâng cao toàn diện, tăng thêm 4 tiêu chí so với trước đây. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo chương trình Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu toàn tỉnh có thêm 21 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Huyện Yên Định xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Huyện Yên Định xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

20:49 , 19/04/2023

Giai đoạn 2021- 2022, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa có thêm 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã nông thôn mới nâng cao, 11 thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, đạt trên 50% mục tiêu đề ra.

Cột điện ở lòng đường gây mất mỹ quan ảnh hưởng hưởng tới an toàn giao thông của người dân

Cột điện ở lòng đường gây mất mỹ quan ảnh hưởng hưởng tới an toàn giao thông của người dân

21:11 , 13/03/2023

Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, người dân các địa phương tại huyện Thiệu Hóa đã hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, bất cập ở đây chính là các cột điện vốn nằm ở lề đường nay lại ra lòng đường. Thực hiện công văn số 6357 của UBND tỉnh, hiện nay huyện Thiệu Hóa đang phối hợp vơi các ngành liên quan, chỉ đạo các địa phương xử lý các cột điện nằm trong lòng đường.

Huyện Thiệu Hóa di dời cột điện nằm dưới lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông

Huyện Thiệu Hóa di dời cột điện nằm dưới lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông

10:23 , 05/03/2023

Trong quá trình mở rộng đường giao thông nông thôn, một số cột điện trước đây nằm bên lề đường nhưng sau khi đường mở rộng thì lại nằm trong lòng đường, gây cản trở và mất an toàn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua huyện Thiệu Hóa đã dành nguồn vốn ngân sách huyện để hỗ trợ các xã đẩy nhanh tiến độ xử lý, di dời cột điện gây mất an toàn giao thông.

Nông dân Thiệu Hóa tham gia hiến đất xây dựng Nông thôn mới

Nông dân Thiệu Hóa tham gia hiến đất xây dựng Nông thôn mới

18:39 , 08/01/2023

Hưởng ứng chương xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn; qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện.

Đồng bào công giáo Nga Sơn chung sức xây dựng Nông thôn mới

Đồng bào công giáo Nga Sơn chung sức xây dựng Nông thôn mới

09:09 , 21/12/2022

Với tinh thần sống “Tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, đồng bào Công giáo huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đã được đồng bào Công giáo huyện Nga Sơn tích cực tham gia, đóng góp nhiều kết quả tích cực.

Huyên Triệu Sơn đồng loạt ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022

Huyên Triệu Sơn đồng loạt ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022

17:59 , 11/12/2022

Hôm nay, 11/12, huyện Triệu Sơn đã tổ chức ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022.

Xã Nam Giang vận động vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Xã Nam Giang vận động vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông xây dựng Nông thôn mới nâng cao

16:36 , 03/09/2022

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những ngày qua, xã Nam Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trong năm 2022. Trong đó, địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất và tháo dỡ các công trình của hộ gia đình để mở rộng đường giao thông liên thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Hàng trăm hộ dân xã Đông Thanh hiến đất xây dựng Nông thôn mới

Hàng trăm hộ dân xã Đông Thanh hiến đất xây dựng Nông thôn mới

10:56 , 10/08/2022

Với phương châm“ nhà nước và nhân dân cùng làm”, 2 năm qua, cán bộ và nhân dân xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Phong trào đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu vào năm 2023.