ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Đường giao thông nông thôn

Xã Nam Giang vận động vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Xã Nam Giang vận động vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông xây dựng Nông thôn mới nâng cao

16:36 , 03/09/2022

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, những ngày qua, xã Nam Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trong năm 2022. Trong đó, địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất và tháo dỡ các công trình của hộ gia đình để mở rộng đường giao thông liên thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Hàng trăm hộ dân xã Đông Thanh hiến đất xây dựng Nông thôn mới

Hàng trăm hộ dân xã Đông Thanh hiến đất xây dựng Nông thôn mới

10:56 , 10/08/2022

Với phương châm“ nhà nước và nhân dân cùng làm”, 2 năm qua, cán bộ và nhân dân xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Phong trào đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu vào năm 2023.