Longform
img

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng ngày 9/5, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy tới các điểm cầu cơ sở với hơn 43.000 cán bộ, đảng viên tham gia. 

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. 

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 3.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu dự hội nghị

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 4.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về quá trình biên tập, những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh". 

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 2.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu dự hội nghị

Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; thể hiện sự kiên trì đấu tranh không ngừng, không nghỉ; sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Cuốn sách cũng thể hiện tầm nhìn, những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư về các biện pháp, giải pháp khoa học, bài bản, chắc chắn nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 7.

Cuốn sách được chia thành 3 phần, gồm 623 trang, 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Phần thứ nhất có tiêu đề: "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam". Phần thứ hai có tiêu đề: "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc". Phần thứ ba có tiêu đề: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", giới thiệu ý kiến đánh giá của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 5.

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú; thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công cuộc quan trọng này. Qua cuốn sách, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống "giặc nội xâm"; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là "một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược", nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận "gốc" tham nhũng, tiêu cực.

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 6.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cáo tinh thần học tập nghiêm túc của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là thực sự cần thiết và kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự tổng kết thực tiễn phong phú, từ đó rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Đây chính là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề được xem là cốt lõi trong xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 7.

Để việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất, góp phần lan tỏa tinh thần cuốn sách trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm đưa các nội dung của tác phẩm thấm sâu đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động với tinh thần "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"; thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn nhiệm vụ này với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 8.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; đưa việc giới thiệu nội dung cốt lõi và giá trị của tác phẩm vào trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề của từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được nêu trong tác phẩm; biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế để tiến hành công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không ngừng nghỉ; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với bối cảnh, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lấy kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu.

Cùng với đó, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.  

Học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 9.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ, trọng danh dự, tích cực lên án, phê phán và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, không lãng phí, không tiêu cực. Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tương tự của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng và các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị của cả nước và của tỉnh Thanh Hoá; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Hữu Đại – Hồng Thư
Khánh Phượng

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận