ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao

Ngày 3/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Minh Tuyết - Hồng Thư

03/12/2022 21:22

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Ảnh 1.

Cho ý kiến vào Đề án "Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030", các ý kiến đều thống nhất cao với sự cần thiết phải xây dựng đề án. Thanh Hoá có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó người Kinh chiếm tỷ lệ lớn nhất, cùng với 6 dân tộc thiểu số gồm: Mường, Thái, Mông, Thổ, Dao, Khơ Mú. Ngoài ra còn có người dân tộc khác cư trú rải rác trên địa bàn tỉnh với số lượng không đáng kể. Trong đó, 6 dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống tập trung tại 11 huyện miền núi phía Tây của tỉnh. Mỗi dân tộc đều mang những nét đặc trưng riêng về văn hoá, góp phần tạo nên giá trị và bản sắc văn hoá xứ Thanh. Các đại biểu đều cho rằng: việc xây dựng Đề án "Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030" là thực sự cần thiết, thể hiện quyết tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, nhằm hiện thực hoá quan điểm, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững, toàn diện, hài hòa của tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Ảnh 2.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Việc xây dựng đề án là hết sức cần thiết vì 6 dân tộc thiểu số của tỉnh Thanh Hoá đều có tiếng nói và trang phục riêng, trong đó 3 dân tộc có chữ viết riêng đó là: Thái, Mông và Dao.

Đối với tên gọi đề án, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị sửa thành: "Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030"

Về quan điểm của đề án, ngoài những nội dung đã được nêu trong dự thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cần nhấn mạnh thêm: Đặc biệt coi trọng và bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống, xây dựng và phát triển những giá trị mới về tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào; bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc đi đôi với sử dụng ngôn ngữ, chữ viết phổ thông; khuyến khích người chưa biết tiếng phổ thông học tiếng phổ thông, khuyến khích thế hệ trẻ và đồng bào các dân tộc thiểu số phải học tập để sử dụng thành thạo tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình; phải có sự giao lưu văn hoá giữa các dân tộc khác để làm giàu văn hoá của dân tộc mình, phù hợp với quan điểm xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Ảnh 3.

Để thực hiện hiệu quả đề án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông ưu tiên tài trợ cho các tác giả người dân tộc thiểu số có khả năng sáng tạo các tác phẩm về đề tài dân tộc miền núi. Quan tâm tổ chức, điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu số. Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, mở rộng mạng lưới thông tin ở vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số để sớm giảm tỷ lệ hộ nghèo và ổn định, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, xóa mù chữ và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Khi Đề án được phê duyệt, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan khi tổ chức quán triệt, triển khai Đề án, đồng thời tập trung tuyên truyền sâu rộng để đề án nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Ảnh 4.

Cho ý kiến vào "Đề án xây dựng và phát triển các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh đến năm 2030", Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất nội dung và sự cần thiết phải ban hành đề án. Các ý kiến nêu rõ: trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, cơ chế, chính sách để phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng đô thị văn minh, hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các cấp được đầu tư sửa chữa, xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay, tiến độ xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao trên toàn tỉnh còn chậm và chưa đồng bộ, nhất là các thiết chế văn hoá, thể thao cấp tỉnh. Đa số các thiết chế văn hoá, thể thao cấp tỉnh được cải tạo từ những cơ sở cũ nên chưa đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt văn hoá của Nhân dân và chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đến nay, vẫn còn 25 trên 27 đơn vị cấp huyện chưa có nhà văn hoá thiếu nhi, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản chưa có trung tâm văn hoá, thể thao. Vì vậy, Đề án "Xây dựng và phát triển các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh đến 2030" sẽ tạo cơ sở định hướng, triển khai công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, nhằm tăng cường cơ sở vật chất văn hoá, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu hoàn thiện hạ tầng văn hoá, thể thao được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao - Ảnh 6.

Đối với Đề án "Phát triển thể thao tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng thống nhất cao với các nội dung đề án nêu. Tuy nhiên phần mục tiêu tổng quát, đồng chí đề nghị đề án phải xác định rõ mục tiêu giữ vững và phát triển thể dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa trong nhóm top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện các đề án để ban hành và triển khai thực hiện. Nguồn: Bản tin thời sự tối TTV

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh mạnh, hiệu quả với các loại tội phạm

Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh mạnh, hiệu quả với các loại tội phạm

09:37 , 21/01/2023

Với phương châm: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình; đấu tranh mạnh, hiệu quả với các loại tội phạm; góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Bước sang năm 2023 với những thời cơ, thách thức đan xen, đang đặt ra cho lực lượng Công an những nhiệm vụ hết sức nặng nề trong việc đảm bảo an ninh trật tự, góp phần cùng cả tỉnh vượt qua khó khăn, giữ vững môi trường ổn định để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Ký sự “Hành trình biển đảo mùa xuân”

Ký sự “Hành trình biển đảo mùa xuân”

21:59 , 20/01/2023

Những chuyến tàu chở mùa xuân ra biển. Nhà giàn DK1, nơi đầu sóng ngọn gió, nơi tận cùng của sự khắc nghiệt, nhưng cũng là nơi vinh quang nhất. Một hành trình gian nan nhưng nhiều ý nghĩa: Hành trình biển đảo mùa xuân.

Thành phố Thanh Hóa quán triệt một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thành phố Thanh Hóa quán triệt một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

20:18 , 19/01/2023

Chiều ngày 19/1, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Dâng hương tưởng niệm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ

Dâng hương tưởng niệm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ

20:13 , 19/01/2023

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng ngày 19/01, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ tại các địa điểm di tích lịch sử văn hóa - cách mạng.

Tăng cường gần 400 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh giữ bình yên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Tăng cường gần 400 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh giữ bình yên địa bàn thành phố Thanh Hóa

20:06 , 18/01/2023

Sáng ngày 18/1, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư thành ủy thành phố Thanh Hóa đã đến kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự của Công an thành phố Thanh Hóa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc Tết các bệnh viện

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc Tết các bệnh viện

20:01 , 18/01/2023

Sáng ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên y tế tại các đơn vị: Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và Văn phòng UBND tỉnh.

Chăm lo sức khỏe và động viên tinh thần cho bệnh nhân điều trị nội trú dịp Tết

Chăm lo sức khỏe và động viên tinh thần cho bệnh nhân điều trị nội trú dịp Tết

19:58 , 18/01/2023

Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão, chiều ngày 18/1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh và chúc Tết cán bộ, y bác sỹ, nhân viên 2 bệnh viện. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

14:51 , 18/01/2023

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND gửi các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.

Thăm, tặng quà lưu học sinh Lào nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Thăm, tặng quà lưu học sinh Lào nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

19:54 , 17/01/2023

Chiều ngày 17/1, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và tặng quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Đại học văn hóa, thể thao và du lịch và Cao đẳng y Thanh Hóa nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội tặng quà Tết tại huyện Thọ Xuân và huyện Thạch Thành

Đại biểu Quốc hội tặng quà Tết tại huyện Thọ Xuân và huyện Thạch Thành

19:50 , 17/01/2023

Sáng ngày 17/1, ông Bùi Mạnh Khoa và ông Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà Tết các người lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thọ Xuân và huyện Thạch Thành.