ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11

Ngày 16/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với Đề án Phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 và một số nội dung quan trọng khác.

Hữu Đại – Hồng Thư

16/11/2023 20:10

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số sở ngành, địa phương liên quan.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thế mạnh và nhận diện những tồn tại, hạn chế, Đề án Phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng hiện đại, tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, đào tạo gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và theo nhu cầu của thị trường lao động; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh, các tỉnh trong khu vực và hướng tới đào tạo nhân lực cho nước bạn Lào. Xây dựng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trường đa ngành, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của tỉnh, phục vụ phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, góp phần xây dựng nông dân, nông nghiệp, nông thôn Thanh Hoá phát triển nhanh và bền vững.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị

Đề án xác định mục tiêu đến năm 2030, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá trở thành trường cao đẳng có hệ thống quản trị hiện đại, thông minh và chuyên nghiệp; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao (trong đó tập trung vào 4 ngành: Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản), nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ; đến năm 2045 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận trình độ nhóm 4 nước ASEAN có nền kinh tế phát triển và quốc tế.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng Đề án Phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, thể hiện được mong muốn phát triển của nhà trường. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: sau hơn 2 năm thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, đến nay, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đã đi vào nề nếp, tổ chức bộ máy được kiện toàn, nội bộ đoàn kết, thống nhất, công tác tuyển sinh, đào tạo đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là nâng cao vị thế của một trường nghề nông nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, nông thôn, việc xây dựng và ban hành đề án phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá là rất cần thiết. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện đề án, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và có tính khả thi cao khi tổ chức thực hiện. Trong đó, cần tập trung làm rõ hơn vị trí, vai trò và năng lực hiện tại của nhà trường trong tương quan so sánh với yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh, các tỉnh lân cận và nhu cầu thực tế của xã hội, nhất là những dự báo về nhu cầu thị trường nghề nông lâm nghiệp trong tương lai. Từ đó nhận diện rõ tiềm năng lợi thế và những khó khăn, hạn chế, yếu kém để có giải pháp phù hợp.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 4.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cơ bản thống nhất với các giải pháp trong Đề án; đồng thời lưu ý: Đề án phải bám sát Quy hoạch tỉnh, Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành để xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng cường hoạt động hợp tác, mở rộng phạm vi, quy mô đào tạo và tăng cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên; có định hướng nghiên cứu xây dựng trung tâm kỹ thuật nông nghiệp để vừa tạo cơ sở đào tạo, thực hành tay nghề cho học sinh, sinh viên, vừa cung cấp các dịch vụ, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cho thị trường. Ban Giám hiệu nhà trường cần chủ động, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, các địa phương trong tỉnh, nhất là những địa phương có cơ cấu, tỷ trọng nông nghiệp cao, phối hợp chặt chẽ với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá trong công tác tổ chức thực hiện Đề án khi được ban hành, nhất là trong lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tờ trình xin ý kiến về Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Tờ trình nêu rõ: Chương trình phát triển đô thị theo định hướng của Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 là cơ sở để xác định các khu vực phát triển đô thị, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được theo từng giai đoạn. Bên cạnh các nội dung, giải pháp cụ thể hóa kế hoạch xây dựng, phát triển đô thị, Chương trình cũng xác định các giải pháp khắc phục những tiêu chí còn thiếu, còn yếu, để từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, đặc biệt là sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; đồng thời nêu rõ: Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 nhằm cụ thể hoá Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Đây là một trong những điều kiện cần và đủ để nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa trước năm 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng bám sát Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để làm rõ căn cứ trong việc tổ chức thực hiện; chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Chương trình, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 7.

Các đại biểu dự hội nghị

Cũng trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với tờ trình xin ý kiến việc giao số lượng lao động hợp đồng giáo viên được hỗ trợ kinh phí trong các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 111 của Chính phủ; Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2023 và kế hoạch giao biên chế năm 2024; Phương án điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của các dự án; dự thảo Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2024; dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị "Về thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; và một số nội dung quan trọng khác.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Huyện Vĩnh Lộc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai một số Nghị quyết

Huyện Vĩnh Lộc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai một số Nghị quyết

20:37 , 23/02/2024

Ngày 23/2, Huyện ủy Vĩnh Lộc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai một số Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động cụ thể để chỉ đạo triển khai trên địa bàn.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giáo viên, học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giáo viên, học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã

20:29 , 23/02/2024

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 23/2, Ban lãnh đạo, nhân viên, đội ngũ y, bác sĩ Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thạch Thành tổ chức Tọa đàm tiếp lửa truyền thống "Vinh quang người chiến sỹ"

Thạch Thành tổ chức Tọa đàm tiếp lửa truyền thống "Vinh quang người chiến sỹ"

20:22 , 23/02/2024

Sáng 23/2, tại trường THPT Thạch Thành 3, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm tiếp lửa truyền thống "Vinh quang người chiến sỹ" .

Cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý khai thác công trình hồ Cửa Đạt

Cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý khai thác công trình hồ Cửa Đạt

20:12 , 23/02/2024

Chiều 23/2, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về vận hành hồ Cửa Đạt, cấp nước cho sản xuất và cung ứng điện. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh triển khai chương trình phối hợp năm 2024

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh triển khai chương trình phối hợp năm 2024

20:09 , 23/02/2024

Chiều 23/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá công tác phối hợp thực thi pháp luật triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, ký kết chương trình phối hợp năm 2024. Đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn

20:00 , 23/02/2024

Chiều 23/2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 1887 đã kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn; công tác giải phóng mặt bằng cho một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn triển khai hiệu quả Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn triển khai hiệu quả Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội

19:48 , 22/02/2024

Sáng ngày 22/2, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành có liên quan và đại diện một số doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2024

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2024

19:47 , 22/02/2024

Sáng ngày 22/2, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, đánh giá tình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa.

Duyệt nội dung chương trình Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá lần thứ VII

Duyệt nội dung chương trình Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá lần thứ VII

19:46 , 22/02/2024

Sáng ngày 22/2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã chủ trì Hội nghị duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hoá lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ: Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Khoa học và Công nghệ.

Tạo sự đột phá mạnh mẽ, sớm đưa Như Thanh trở thành huyện khá của tỉnh

Tạo sự đột phá mạnh mẽ, sớm đưa Như Thanh trở thành huyện khá của tỉnh

20:30 , 21/02/2024

Sáng ngày 21/2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Như Thanh, kiểm tra tình hình, kết quả sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.