ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW về văn học, nghệ thuật

Chiều ngày 23/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Đức Đồng - Hồng Thư

23/03/2023 20:13

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW về văn học, nghệ thuật - Ảnh 2.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên khẳng định: văn học nghệ thuật là một lĩnh vực rất quan trọng trong đời sống xã hội, là nhu cầu thiết yếu của con người hướng tới những giá trị Chân - Thiện - Mỹ, là một trong những động lực to lớn góp phần thúc đẩy xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhấn mạnh những kết quả quan trọng mà Thanh Hóa đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ chính trị, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung đánh giá toàn diện, làm rõ thực trạng, tình hình, chỉ ra những nguyên nhân của kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW về văn học, nghệ thuật - Ảnh 3.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trình bày báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới

Báo cáo do đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trình bày tại hội nghị nêu rõ: trong 15 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23 trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật được nâng lên. Quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra được cụ thể hóa, đưa vào các chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW về văn học, nghệ thuật - Ảnh 4.

Các đại biểu dự hội nghị

Hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có bước phát triển với dòng mạch chính là "chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc". Trong 15 năm qua, đội ngũ văn nghệ sỹ Thanh Hóa đã sáng tác hơn 45.000 tác phẩm văn học, nghệ thuật ở các thể loại, trong đó có hơn 1.200 tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi, giải thưởng cấp tỉnh và cấp quốc gia; có 7 nghệ sỹ Thanh Hóa được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, như: Tác phầm "Vùng trời thủng" của cố nhà văn Kiều Vượng; Tập truyện ngắn "Mối tình chàng Lung Mù" của nhà văn Từ Nguyên Tĩnh; cụm tác phẩm "Những bài ca đám cưới người Mường Thanh Hóa", "Nàng Út Lót Đạo Hồi Liêu", "Lễ Pôồn Êng Tráng" của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Cao Sơn Hải; Trường ca "Lê Lợi mài gươm", "Mạch đất hồn trống đồng", "Hát nơi cửa sóng" của nhà văn Nguyễn Minh Khiêm…đã khẳng định sự nỗ lực không ngừng trong lao động sáng tạo nghệ thuật của các văn nghệ sĩ, đồng thời góp phần tôn vinh những giá trị tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Xứ Thanh. Công tác nghiên cứu, phát triển lý luận, phê bình văn học nghệ thuật đã góp phần làm rõ những vấn đề bản chất của văn học nghệ thuật. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ được quan tâm. Đến nay, Thanh Hóa đã có 7 nghệ sỹ Nhân dân, 41 nghệ sỹ Ưu tú, 3 nghệ nhân Nhân dân, 62 nghệ nhân Ưu tú. Hoạt động của Hội văn học - nghệ thuật có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Công tác giao lưu và hợp tác quốc tế về văn học nghệ thuật đã góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Xứ Thanh đến bạn bè, đối tác quốc tế. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng, bảo tồn, truyền dạy và phát triển văn nghệ quần chúng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.300 đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ nghệ thuật đang hoạt động rất hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật được tăng cường.

Có thể khẳng định, kết quả thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ chính trị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục, bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ cho Nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW về văn học, nghệ thuật - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến thảo luận tại hội nghị dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đã phân tích, chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 23 trên địa bàn tỉnh; làm rõ nguyên nhân, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để khắc phục, nhằm tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW về văn học, nghệ thuật - Ảnh 6.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ chính trị, qua đó không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển nền văn học nghệ thuật của tỉnh trong thời kỳ mới, tiếp tục làm sâu dày hơn nữa truyền thống văn hóa, lịch sử của Xứ Thanh, mà còn có những đóng góp quan trọng cho đời sống văn học, nghệ thuật của nước nhà. Đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: sau hội nghị này, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; đồng thời tích cực chuẩn bị cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Trung ương Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật nước nhà từ sau ngày thống nhất đất nước.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW về văn học, nghệ thuật - Ảnh 7.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW về văn học, nghệ thuật - Ảnh 8.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã khái quát lại những kết quả nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua; nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị được vinh danh khen thưởng tại Hội nghị. Chỉ rõ những hạn chế trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể, nhất là đội ngũ văn nghệ sỹ cần tập trung khắc phục kịp thời, hiệu quả; nhất là việc phải nhanh chóng lấp đầy những khoảng trống về văn hóa ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao; qua đó không chỉ đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu hưởng thụ văn học nghệ thuật, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, mà còn góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên địa bàn.

Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể và đội ngũ văn nghệ sỹ trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23, Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án của tỉnh trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Cần phải xác định công tác xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị; coi văn học, nghệ thuật là nguồn lực, là sức mạnh nội sinh góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW về văn học, nghệ thuật - Ảnh 9.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật thành các cơ chế, chính sách và các quy định phù hợp thực tiễn; rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật. Tiếp tục cải thiện môi trường sáng tạo, môi trường làm nghề của văn nghệ sĩ; tôn trọng quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để góp phần phát huy tiềm năng, tinh thần cống hiến và trách nhiệm công dân của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học, nghệ thuật; đổi mới công tác xuất bản các tác phẩm văn học, nghệ thuật, đảm bảo phong phú, đa dạng về nội dung đề tài, tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Chú trọng làm tốt ba khâu: sáng tác - công bố tác phẩm - phát hành; mở rộng các hình thức công bố tác phẩm, đưa tác phẩm đến với công chúng, nhất là trong trường học, các cơ quan, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh; phấn đấu có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đạt giải trong các cuộc thi quốc gia và khu vực. Nâng cao chất lượng các giải thưởng văn học, nghệ thuật của tỉnh, đặc biệt là giải thưởng văn học, nghệ thuật Lê Thánh Tông. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và bố trí phù hợp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác, giao lưu văn học, nghệ thuật với các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh; tích cực chuyển đổi số; chú trọng phát triển các lĩnh vực dịch vụ văn học, nghệ thuật, tạo cơ sở vững chắc xây dựng thị trường các sản phẩm văn học, nghệ thuật phát triển đồng bộ, hiện đại trong bối cảnh mới. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh vững mạnh toàn diện; khuyến khích, động viên đội ngũ sáng tác bám sát thực tiễn đời sống xã hội để có những tác phẩm văn học, nghệ thuật mang đậm nét văn học, phản ánh hơi thở của cuộc sống.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Dự báo cháy rừng từ ngày 31/5-03/6/2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Dự báo cháy rừng từ ngày 31/5-03/6/2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

16:35 , 31/05/2023

Theo thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm và thông tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 31/5 - 03/6/2023, thời tiết trên địa bàn tỉnhThanh Hóa tiếp tục nắng nóng gay gắt, không có mưa; nguy cơ cháy rừng rất cao, cụ thể tại các huyện như sau:

Vĩnh Lộc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Vĩnh Lộc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

11:42 , 31/05/2023

Ngày 30/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ra mắt mô hình điểm “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID”

Ra mắt mô hình điểm “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID”

21:00 , 30/05/2023

Sáng ngày 30/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Sở Y tế tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm cấp tỉnh “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID”. Tới dự có Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp xã giao các nhà đầu tư Singapore

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp xã giao các nhà đầu tư Singapore

20:34 , 30/05/2023

Sáng ngày 30/5, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của các nhà đầu tư Singapore đến nghiên cứu, đầu tư các dự án vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung quy định 132 QĐ/TW của Bộ chính trị

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung quy định 132 QĐ/TW của Bộ chính trị

20:33 , 30/05/2023

Sáng ngày 30/5, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung quy định 132 ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Quốc hội thảo luận ở tổ và tại hội trường

Quốc hội thảo luận ở tổ và tại hội trường

20:21 , 30/05/2023

Ngày 30/5, Quốc hội thảo luận ở tổ và tại hội trường. Tổ 18 gồm các đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Kon Tum, Tiền Giang đã thảo luận cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết và dự án Luật Giao dịch điện tử.

Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh

20:14 , 30/05/2023

Chiều ngày 30/5, tại thành phố Sầm Sơn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh đã gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

19:46 , 30/05/2023

Sáng ngày 30/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 5, năm 2023

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 5, năm 2023

19:46 , 30/05/2023

Ngày 30/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tháng 5, cho ý kiến vào Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 5 Khu Kinh tế Nghi Sơn; nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá; Đề án thành lập Kiểm ngư tỉnh Thanh Hoá và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Cán bộ sợ sai, né tránh, không dám làm sẽ bị thay thế

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Cán bộ sợ sai, né tránh, không dám làm sẽ bị thay thế

18:43 , 30/05/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Chỉ thị 10 về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.