ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là sự tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư. Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình, các chính sách hỗ trợ người nghèo được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng theo quy định; một số mô hình chăn nuôi, phát triển sản xuất được nhân rộng, góp phần giảm nghèo bền vững.

14/09/2023 16:53

Theo đánh giá của ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện, nguyên nhân nghèo chủ yếu hiện nay là do ốm đau, bệnh nặng, không có sức lao động, thiếu vốn sản xuất, thiếu phương tiện sản xuất. Bên cạnh đó là sự ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh đã tác động đến sinh kế, việc làm nên hộ nghèo, cận nghèo càng khó có khả năng vươn lên. Mặt khác, trên thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ người nghèo phụ thuộc hoàn toàn vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước dẫn đến trông chờ, ỷ lại, không tự lực phấn đấu, thậm chí mong muốn được vào diện hộ nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi. Ngoài những nguyên nhân trên, các yếu tố kinh tế vĩ mô như thất nghiệp, việc làm, lạm phát, chính sách an sinh xã hội, thu nhập, chất lượng nguồn nhân lực, cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở, y tế, an ninh, giáo dục,... cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp, dẫn đến những nỗ lực thoát nghèo bền vững rất khó khăn.

Huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững - Ảnh 2.

Để công tác giảm nghèo đi vào thực chất, huyện Quan Hóa thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể phụ trách từng lĩnh vực và phụ trách chỉ đạo điểm. Mỗi tháng ít nhất một lần cử cán bộ xuống thôn, bản để tuyên truyền về chủ trương, chính sách giảm nghèo, hướng dẫn sản xuất, phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, như: thực hiện cải tạo vườn tạp, trồng rau màu, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm...; tiến hành điều tra, rà soát xác định rõ nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của từng hộ, ưu tiên nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có lao động, có đất hoặc một phần đất canh tác nhưng thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất được hỗ trợ trước. Các nhóm hộ có lao động nhưng thiếu đất sản xuất thì hỗ trợ đất sản xuất hoặc hỗ trợ công cụ sản xuất thay cho hỗ trợ đất...

Hằng năm, trên cơ sở điều tra, rà soát hộ nghèo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo của địa phương, trong đó xác minh rõ mục tiêu cụ thể và các giải pháp tác động theo từng nhóm nguyên nhân nghèo, về các chiều thiếu hụt để có giải pháp thực hiện. Bên cạnh đó, các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đúng quy định, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

Huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững - Ảnh 3.

Huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững - Ảnh 4.

Cùng với đó huyên cũng đã thực hiện triển khai hiệu quả các chương trình, dự án như: Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Dự án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình;

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, trong thời gian qua huyện Quan Hóa đã chỉ đạo các địa phương rà soát, điều tra, xác định chính xác đối tượng thụ hưởng chính sách bảo đảm tính minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, từ đó hỗ trợ tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất nhằm khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại của đối tượng thụ hưởng... Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ để người dân áp dụng vào phát triển kinh tế nhằm xóa nghèo nhanh và bền vững. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, vì vậy ý thức vươn lên thoát nghèo của người nghèo được thay đổi. Bằng các giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Quan Hóa đạt được những chuyển biến tích cực, số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm và có xu hướng bền vững. Nhiều hộ nghèo nhờ được thụ hưởng các chính sách, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, cộng đồng, xã hội đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Đơn cử như Hộ gia đình Ông: Lò Khăm Xiêm Bản Poong 1, xã Hiền Kiệt;  Gia đình Ông: Lương Văn Bình Bản Chiềng, xã Phú Sơn; Gia đình Ông: Vi Văn Quý Bản Dôi, xã Thiên Phủ; Gia đình bà lương thị niên Bản bất, xã Nam Động .. Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương thông qua các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo và hơn hết là sự nỗ lực khắc phục khó khăn của từng thành viên trong gia đình đã mở ra cơ hội để các hộ gia đình có vốn sản xuất, có việc làm, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững - Ảnh 5.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trong thời gian tới, huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tiếp tục hoàn thiện, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Có thể nói Với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận vươn lên của nhân dân, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã có cuộc sống tốt hơn, từng bước giảm nghèo bền vững. Việc thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần ổn định xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Phấn đấu, phấn đấu đến năm 2025 đạt tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo của tỉnh, của huyện đã đề ra như: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm theo tiêu chí mới của giai đoạn2024 - 2025 từ 4-5% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân hằng năm từ 3% trở lên.

Nguồn: Chuyên mục Trang địa phương 14/9/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Trường Trung học cơ sở Cù Chính Lan: Đổi mới - Sáng tạo - Vươn lên

Trường Trung học cơ sở Cù Chính Lan: Đổi mới - Sáng tạo - Vươn lên

15:40 , 20/11/2023

Năm học 2023- 2024 là năm thứ 3 trường Trung học cơ sở Cù Chính Lan thực hiện "Đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trở thành trường trọng điểm của thành phố Thanh Hóa. Với phương châm "Đổi mới cách nghĩ- Sáng tạo cách làm- Vươn lên tầm mới", trường đã từng bước thay da đổi thịt, khẳng định vị thế mới trong ngành giáo dục thành phố.

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 15/11/2023

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 15/11/2023

15:29 , 20/11/2023

Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật. Sau đây là những tin tức đáng chú ý.

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 08/11/2023

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 08/11/2023

14:09 , 09/11/2023

Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sau đây là những tin tức nổi bật đáng chú ý.

Nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thuế hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thuế hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

09:52 , 09/11/2023

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, năm 2023 nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn nộp thuế đã và đang được các cấp, ngành triển khai thực hiện. Thông qua các chính sách đó góp phần giúp cho nhiều doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, từng bước vươn lên phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Xu hướng thiết kế không gian mở tại các nhà hàng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Xu hướng thiết kế không gian mở tại các nhà hàng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

15:08 , 02/11/2023

Không gian mở đã dần trở nên quen thuộc với mọi lối kiến trúc, đặc biệt là có xu hướng phát triển trong thiết kế các nhà hàng kinh doanh trong những năm gần đây trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 01/11/2023

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 01/11/2023

14:42 , 02/11/2023

Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sau đây là những tin tức đáng chú ý.

Huyện Bá Thước tổ chức thành công diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023

Huyện Bá Thước tổ chức thành công diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023

16:33 , 27/10/2023

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Để đạt được kết quả tốt, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Bá Thước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ. Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, huyện Bá Thước đã tổ chức thành công cuộc diễn tập Chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2023 bảo đảm nghiêm túc, an toàn, sát với tình hình thực tế của từng địa phương.

Phát huy vai trò Người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ  trí thức, doanh nhân người dân tộc thiểu số xây dựng quê hương Bá Thước

Phát huy vai trò Người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân người dân tộc thiểu số xây dựng quê hương Bá Thước

16:26 , 27/10/2023

Trong những năm qua, người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân người dân tộc thiểu số ở huyện Bá Thước, đã phát huy tốt vai trò là “chỗ dựa” vững chắc, là “cầu nối” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc. Họ luôn là cánh chim đầu đàn vững vàng, động viên Nhân dân chung tay giữ gìn khối đoàn kết các dân tộc, xây dựng thôn, bản yên vui, phát triển.

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 25/10/2023

Tin tổng hợp hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa ngày 25/10/2023

22:50 , 26/10/2023

Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sau đây là những tin tức đáng chú ý.

Thành phố Thanh Hóa chú trọng phát triển đảng viên trong các Doanh nghiệp

Thành phố Thanh Hóa chú trọng phát triển đảng viên trong các Doanh nghiệp

22:07 , 26/10/2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Không nên hẹp hòi. Nhưng việc phát triển Đảng phải làm cẩn thận, không được cẩu thả". Thực hiện lời Bác dạy, trong thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới trong các cơ quan, doanh nghiệp, xem đây là công việc trọng tâm, hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.