ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945

Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã đi vào lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ lịch sử mới, có ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam; là mốc son chói lọi nhất, thành quả 15 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 78 năm đã trôi qua, nhưng thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 vẫn vẹn nguyên giá trị, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, không thể nào bị xuyên tạc hay phủ nhận.

Lan Phương – Văn Lộc – Xuân Sơn

30/08/2023 10:54

Cuộc Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi trong phạm vi cả nước đã chứng minh sự đúng đắn về chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, sự lớn mạnh của lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang cách mạng, cùng sức mạnh đoàn kết đồng lòng của toàn dân tộc. Từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể quốc dân đồng bào trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 - Ảnh 2.

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành con người tự do, đất nước được độc lập. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã thức tỉnh các dân tộc trên thế giới, đặc biệt là các nước Châu Phi, Mỹ Latinh, cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 - Ảnh 3.

Thế nhưng, có một số kẻ sinh sau Cách mạng tháng Tám được sống trong hoà bình, không hề biết ơn sự hy sinh xương máu của biết bao chiến sĩ cách mạng để giành độc lập cho dân tộc mà đòi xét lại lịch sử, cho rằng không nên đánh đuổi mà phải mang ơn người Pháp đã đến Việt Nam để khai hoá văn minh và cho rằng "Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9/1945 là sự ăn may của lịch sử". Không những thế, chúng còn cố tình xuyên tạc và hạ thấp giá trị của Bản tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố trước toàn thể quốc dân đồng bào trong ngày trọng đại ấy.

Những âm mưu đen tối, những luận điệu xuyên tạc, vô lý của các thế lực thù địch không thể thay đổi được niềm tin và lòng tự hào của người dân Việt Nam về giai đoạn lịch sử thiêng liêng ấy.

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 - Ảnh 4.

Ông Lê Xuân Giang, Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Ông Lê Xuân Giang, Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết: "Các thế lực thù lịch cố tình xuyên tạc giá trị ngày 2/9/1945 và Bản tuyên ngôn độc lập nhưng đều là những luận điệu vô căn cứ".

Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9/1945 và Bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại những bài học kinh quý báu cho hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà còn là nền móng, tiền đề vững chắc trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tiến trình xây dựng, phát triển đất nước trong thời đại hiện nay.

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 - Ảnh 5.

Trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đạt được những thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Từ một quốc gia kém phát triển, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 - Ảnh 6.

Ông Hà Nam Ninh, Dân tộc Thái, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

Ông Hà Nam Ninh, Dân tộc Thái, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Với người dân tộc thiểu số chúng tôi, cách mạng tháng 8 và Quốc kháng 2/9 có ý nghĩa rất thiêng liêng. Đời sống của đồng bào dân tộc đã đổi thay, tốt hơn trước rất nhiều".

Những thành tựu to lớn của đất nước, sự đổi thay trong đời sống của nhân dân là minh chứng sinh động nhất, thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tinh thần của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và khát vọng hoà bình, độc lập, dân chủ trong bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam, là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập, tự do, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn, xứng đáng với những hi sinh to lớn của thế hệ cha ông đi trước.

Không thể phủ nhận giá trị lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945 - Ảnh 7.

Nguồn: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng

Cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng

11:56 , 02/07/2024

Thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội rầm rộ đưa tin về một cá nhân lấy tên Thích Minh Tuệ đầu trần chân đất, khất thực dọc theo các tuyến đường từ Bắc vào Nam, thực hiện việc tu tập theo con đường khổ hạnh. Sự việc bị thổi phồng khi nhiều người quay hình, livestream đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, biến ông trở thành một "hiện tượng mạng". Không chỉ dừng lại ở đó, các tổ chức, phần tử phản động, tiêu cực đã lợi dụng sự việc này đăng các thông tin sai sự thật, nhằm xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng.

Luật Căn cước 2023 – công cụ pháp lý quan trọng hình thành công dân số, hội nhập quốc tế

Luật Căn cước 2023 – công cụ pháp lý quan trọng hình thành công dân số, hội nhập quốc tế

11:27 , 01/07/2024

Ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước năm 2023 với rất nhiều điểm mới, nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số Quốc gia, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ đối với công tác quản lý dân cư và bảo mật thông tin cá nhân của người dân. Tuy nhiên, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các quy định của bộ Luật này nhằm tạo dư luận xấu để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Dự án đường dây 500KV mạch 3: Nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giải phóng mặt bằng

Dự án đường dây 500KV mạch 3: Nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy trong công tác giải phóng mặt bằng

09:29 , 01/07/2024

Dư án đường dây 500KV mạch 3 từ Qảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có chiều dài hơn 500km, trong đó đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài trên 132km với 299 móng cột, 137 khoảng néo. Đây là dự án đặc biệt quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vì thế Thủ tướng Chính Phủ đã yêu cầu dồn lực để gấp rút thi công, hoàn thành công trình trong thời gian hơn nửa năm. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung cao, huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó đặc biệt phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Tích cực hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tích cực hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

18:46 , 27/06/2024

Năm nay là năm thứ 4, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các đơn vị liên quan phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc. Trên cơ sở kinh nghiệm tham gia và kết quả đạt được từ những năm trước; các đơn vị, địa phương trong tỉnh Thanh Hoá đã sớm triển khai cuộc thi một cách bài bản, nghiêm túc và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn triển khai  chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tỉnh đoàn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20:33 , 26/06/2024

Trong khuôn khổ hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức vào sáng ngày 26/6, đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã được truyền đạt các chuyên đề về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đổi mới, sáng tạo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan Báo chí năm 2024

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan Báo chí năm 2024

20:28 , 26/06/2024

Ngày 26/6, Ban Tổ chức trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí năm 2024.

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

18:08 , 26/06/2024

Gia đình là tế bào của xã hội, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng gia đình và cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Huyện Quan Sơn xây dựng khu tái định cư cho đồng bào vùng thiên tai

Huyện Quan Sơn xây dựng khu tái định cư cho đồng bào vùng thiên tai

16:42 , 26/06/2024

Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, có chủ trương quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn các huyện miền núi, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Tại huyện Quan Sơn, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, huyện đã nỗ lực tập trung triển khai xây dựng các khu tái định cư để di dời đồng bào có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai đến nơi an toàn.

Chăm lo đời sống của Nhân dân để củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

Chăm lo đời sống của Nhân dân để củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

18:02 , 25/06/2024

Ngay từ những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quan điểm nhất quán là Đảng và Chính phủ phải quan tâm đến đời sống của Nhân dân. Nếu Đảng lãnh đạo mang lại lợi ích thiết thực cho dân, quan tâm chăm lo đời sống của dân, dân ấm no, hạnh phúc thì sẽ đặt trọn niềm tin vào Đảng, vào chế độ.

Xây dựng và phát triển con người xứ Thanh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Xây dựng và phát triển con người xứ Thanh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

15:15 , 25/06/2024

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong trong việc khơi dậy và phát huy nguồn sức mạnh nội sinh để phát triển nhanh và bền vững.