ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Lan toả giá trị cuốn sách về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 12/4/2023, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau khi Kế hoạch được triển khai, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách được tổ chức sâu rộng ở tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc học tập nội dung cuốn sách có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tại mỗi địa phương, đơn vị.

Lan Phương – Thanh Tùng

21/11/2023 22:00

Để nội dung cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được lan toả sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có hướng dẫn cụ thể để các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập và nghiên cứu. 

Lan toả giá trị cuốn sách về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Ngày 30/5/2023, huyện uỷ Đông Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai các Kế hoạch của Ban thường vụ huyện uỷ với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Ngay sau đó, nhiều xã như Đông Tiến, Đông Thịnh đã tổ chức đợt học tập, nghiên cứu sâu rộng nội dung cuốn sách cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã.

Bà Lê Thị Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Tại trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá, nội dung cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được các khoa phòng chuyên môn nghiên cứu đưa vào chương trình giảng dạy của nhà trường. Ngoài 4 tiết học cố định, đã có thêm các buổi thảo luận để các học viên được chủ động trao đổi, tìm hiểu sâu hơn thông qua việc đặt câu hỏi cho giảng viên, liên hệ với thực tiễn công tác tại cơ sở. 

Lan toả giá trị cuốn sách về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Từ tháng 5/2023 đến nay, có trên 1.600 học viên là cán bộ, đảng viên các địa phương, các đơn vị trong tỉnh và học viên Lào được học tập, nghiên cứu nội dung cuốn sách. Tháng 9/2023, nhà trường đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu nội dung cuốn sách, thu hút hàng trăm học viên tham gia dự thi.

Lan toả giá trị cuốn sách về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Để nội dung cuốn sách được lan toả sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ngoài việc tổ chức học tập nghiên cứu thông qua hình thức hội nghị, hay đưa nội dung cuốn sách vào chương trình giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố; tại các cuộc họp chi bộ, nhiều nội dung trong cuốn sách được đưa ra thảo luận, bàn bạc sôi nổi, trở thành đề tài thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Lan toả giá trị cuốn sách về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Là một trong những địa phương thành lập sớm nhất Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Thanh Hóa cho thấy quyết tâm chính trị lớn trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng ngừa, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh - trật tự, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Lan toả giá trị cuốn sách về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Trong bối cảnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đang được tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo quyết liệt, cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là cuốn "cẩm nang", là tài liệu quý giá, chứa đựng những kinh nghiệm sâu sắc về lý luận và thực tiễn, có ý nghĩa định hướng đối với hoạt động của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Đúng như quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng là "không ngừng, không nghỉ" "kiên quyết, kiên trì", việc học tập, nghiên cứu cuốn sách cũng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, trở thành đợt sinh hoạt chính trị có sức lan toả sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Lan toả giá trị cuốn sách về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Những giá trị lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và chỉ đạo sâu sát, toàn diện của đồng chí Tổng bí thư trong nội dung cuốn sách chính là kim chỉ nam cho các địa phương học tập và làm theo trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Nguồn: Phòng chống tham nhũng 21/11/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh

20:34 , 09/02/2024

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

20:27 , 09/02/2024

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024),Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Những Đảng viên trẻ làm theo lời Bác

Những Đảng viên trẻ làm theo lời Bác

22:24 , 03/02/2024

Đảng viên trẻ là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ, hun đúc ước mơ, hoài bão phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Ngày nay, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nơi đâu cũng có những tấm gương đảng viên trẻ gương mẫu, nỗ lực thực hiện lời Bác dạy: “Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, để đóng góp cho sự phát triển của Đảng, của quê hương, đất nước.

Đảng vì hạnh phúc của nhân dân

Đảng vì hạnh phúc của nhân dân

20:35 , 03/02/2024

Kể từ khi ra đời ngày 3/2/1930, trong suốt 94 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: Đảng ta không có một lợi ích nào khác ngoài lợi ích và hạnh phúc của Nhân dân. Do vậy, Đảng thường xuyên chăm lo, xây dựng mối quan hệ gắn bó với Nhân dân. Chính sự gắn bó ấy là cơ sở, cội nguồn sức mạnh của Đảng, sức mạnh của dân tộc; và cũng là nguyên nhân mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Thườnng trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam, thành phố Thanh Hóa

Phó Bí thư Thườnng trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam, thành phố Thanh Hóa

19:48 , 02/02/2024

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), sáng 2/2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa đã dự lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tổ dân phố Tân Nam, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Thanh Hóa.

Chương trình Chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca mùa xuân".

Chương trình Chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca mùa xuân".

15:31 , 31/01/2024

Chương trình Chính luận nghệ thuật "Bản hùng ca mùa xuân", kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) sẽ được THTT trên kênh TTV, Livestream trực tiếp trên Fanpage- Kênh Youtube: Truyền hình Thanh Hóa, vào lúc 20h10, ngày 2/2/2024. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!

Cựu chiến binh Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới

Cựu chiến binh Thanh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới

16:37 , 29/01/2024

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã tôn vinh quân đội nhân dân Việt Nam “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, không chỉ trong chiến tranh mà trong cuộc sống đời thường, đông đảo cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã đảm nhận và tham gia thực hiện nhiều công việc cụ thể, thiết thực để xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở tại địa phương. Đóng góp của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá trong xây dựng nông thôn mới là một ví dụ.

Phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024"

Phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024"

16:00 , 25/01/2024

Ban Chỉ đạo 35 Trung ương vừa phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024". Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương đến hết ngày 15/7/2024.

Huyện Như Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Như Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

21:34 , 24/01/2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò đặc biệt quan trọng của điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Người cho rằng, cần tích cực tuyên truyền nhằm “Bồi dưỡng và phát huy tác dụng của điển hình, rút kinh nghiệm của điển hình mà chỉ đạo phong trào chung để tiến bộ đều”. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ huyện Như Xuân luôn kịp thời biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, qua đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Tuổi trẻ ngành y tế xung kích vì sức khoẻ cộng đồng

Tuổi trẻ ngành y tế xung kích vì sức khoẻ cộng đồng

22:26 , 14/01/2024

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên Việt Nam: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; thời gian qua, tuổi trẻ ngành y tế Thanh Hóa đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực đảm nhận, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, vì sức khỏe cộng đồng, đóng góp cho thành tích chung của ngành.