ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Cuốn sách về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Những giá trị lý luận và thực tiễn

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời, đã được đông đảo cán bộ, Nhân dân, các học giả, nhà khoa học đón nhận, đánh giá cao, qua đó bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, gần đây trên không gian mạng xuất hiện một số bài viết, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị và ý nghĩa của cuốn sách.

Lan Phương – Linh Sơn - Đức Anh

25/04/2023 14:00

Khi cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản; nhất là khi các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm và triển khai quán triệt những nội dung cốt lõi của Cuốn sách này, trên mạng xã hội xuất hiện không ít luận điệu xuyên tạc, phản động. Chúng cho rằng việc xuất bản cuốn sách này "nhằm đánh bóng tên tuổi của Tổng Bí thư", "phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam chỉ là hình thức, khẩu hiệu"; hay "việc ra đời cuốn sách là cái cớ để thực hiện cuộc thanh trừng, đấu đá nội bộ".

Cuốn sách về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Những giá trị lý luận và thực tiễn - Ảnh 2.

Trên thực tế, ngay sau khi phát hành, cuốn sách đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài nước. Công chúng đều bày tỏ niềm tin vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng lãnh đạo, trực tiếp đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung cơ bản của cuốn sách đã đề cập đến những vấn đề quan trọng về lý luận và thực tiễn của công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng ta. Trong cuốn sách, đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ: tham nhũng, tiêu cực là "khuyết tật bẩm sinh" của quyền lực, có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia nào khi quyền lực chính trị bị tha hóa. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: cần chú trọng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là "một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược". Đấu tranh chống tham nhũng phải thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ… "Khi phát hiện sai phạm thì phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự, không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào". 

Cuốn sách về phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Những giá trị lý luận và thực tiễn - Ảnh 4.

Để thực hiện được nhiệm vụ nặng nề này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nêu cao trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải nỗ lực rèn luyện đạo đức, lối sống và phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng thời các cơ quan chức năng cần "phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng, tiêu cực".

Những nghiên cứu về lý luận, những nội dung tổng kết từ thực tiễn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc được rút ra là cẩm nang để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, hiệu quả nhất. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực trở thành xu thế, được Nhân dân mong đợi và kỳ vọng; là một trong những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất để củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây là một công việc quan trọng tạo môi trường ổn định, lành mạnh, giúp đất nước phát triển lớn mạnh hơn.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Thực tế, giá trị của cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không thể phủ nhận. Những giá trị cốt lõi cũng như những bài học kinh nghiệm thể hiện trong Cuốn sách không chỉ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, mà còn cho thấy tư tưởng lớn cùng những trăn trở, tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công cuộc đấu tranh này ở Việt Nam. Tất cả tâm huyết của Tổng Bí thư thể hiện qua cuốn sách đều hướng tới mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển hùng cường.

Nguồn: Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày 10.4.2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Tài liệu quý cho hoạt động ngoại giao Việt Nam

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Tài liệu quý cho hoạt động ngoại giao Việt Nam

10:15 , 11/04/2024

Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống, bản sắc ngoại giao hòa hiếu, giàu tính nhân văn của dân tộc, đường lối đối ngoại của Đảng ta luôn được phát triển và hoàn thiện qua từng giai đoạn cách mạng. Quan điểm nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng ta được đúc kết sâu sắc và thể hiện rõ nét trong cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách chính là tư liệu quý, là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Nhiều vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX

Nhiều vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX

10:09 , 11/04/2024

Tại Hội nghị lần thứ 30 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, nhiều nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 đã được đưa ra thảo luận.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

16:09 , 03/04/2024

Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị đã khẳng định: "Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt". Để phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, thời gian qua, cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tỉnh Thanh Hóa đã thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo.

Phát động sáng tác tranh cổ động về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động sáng tác tranh cổ động về Quân đội nhân dân Việt Nam

16:07 , 03/04/2024

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân năm (22/12/1989 - 22/12/2024).

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ

16:04 , 03/04/2024

Trong bài viết nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu thực hiện thật tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng viên

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác phát triển Đảng viên

07:33 , 27/03/2024

Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá luôn quan phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng; góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Thanh Hóa xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Thanh Hóa xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

21:55 , 24/03/2024

Tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn dài 213,6 km. Xác định biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Do vậy, những năm qua, 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn luôn chú trọng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Vĩnh Lộc tổng kết 2 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Vĩnh Lộc tổng kết 2 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

23:15 , 23/03/2024

Ngày 23/3, tại Di tích Chùa Xuân Áng, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Lộc đã bế giảng 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 79 học viên là các quần chúng ưu tú thuộc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trong huyện và học sinh trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Hà Trung tích cực hưởng ứng cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hà Trung tích cực hưởng ứng cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

22:03 , 18/03/2024

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc thi, huyện Hà Trung đã tích cực tuyên truyền, có nhiều cách làm sáng tạo để đông đảo cán bộ, nhân dân biết đến và tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Kiên định đường lối đổi mới của Đảng

Kiên định đường lối đổi mới của Đảng

22:01 , 18/03/2024

Để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, một trong những yêu cầu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi xây dựng Văn kiện Đại hội XIV đó là phải nắm vững và xử lý tốt "4 kiên định", nhất là kiên định đường lối đổi mới của Đảng.