ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo

Huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng giao thông khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao dẫn đến những khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Tuy nhiên vượt lên mọi khó khăn, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã có nhiều nỗ lực giảm nghèo trên cơ sở phát huy nội lực với tinh thần chủ động, sáng tạo và sự hỗ trợ từ các chính sách, nguồn vốn của trung ương, của tỉnh.

Minh Thuý - Xuân Dần

07/11/2023 15:02

Quang Chiểu là một trong những xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát. Thời điểm năm 2015, trên địa bàn xã còn tới trên 43% hộ nghèo, cá biệt có bản hộ nghèo chiếm tới trên 80%. Vì vậy Đảng bộ, chính quyền xã xác định xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân là nhiệm vụ then chốt. Với sự hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xã Quang Chiểu đã ưu tiên xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo- Ảnh 1.

Giao thông nội đồng được mở rộng, kênh mương được kiên cố hóa tạo điều kiện để xã mở rộng diện tích trồng lúa nước lên 400 ha. Giờ đây những mùa vàng no ấm đang hiện hữu trên những cánh đồng của xã Quang Chiểu. Bà con trong xã cũng dần thay đổi tư duy, không còn trông chờ vào trợ cấp của Nhà nước mà mạnh dạn vay vốn theo điều kiện, khả năng của gia đình để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã Quang Chiểu chỉ còn 28,6% hộ và hơn 200 hộ cận nghèo. Anh Lò Văn Hợp, Bản Pùng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát chia sẻ: "Rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến người dân, nay được Nhà nước đầu tư kênh mương nội đồng, vụ mùa cũng như vụ chiêm đều cấy được hết diện tích hiện có, không còn thiếu nước như trước. Bản đã bê tông hóa đường làng ngõ xóm".

Huyện Mường Lát bước vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều khó khăn, thách thức. Nền kinh tế còn nhiều hạn chế, yếu kém. Tập quán sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện chưa thực sự thoát khỏi tính tự túc, tự cấp. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã tạo cơ sở để Mường Lát vươn lên. Song vấn đề đặt ra là phương pháp và cách làm để có thể phát triển bền vững.

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo- Ảnh 2.

Một trong những giải pháp trọng tâm được Đảng bộ huyện tập trung triển khai đó là đưa nguồn vốn giảm nghèo đến với người dân để đầu tư sản xuất, tạo sinh kế lâu dài, vươn lên thoát nghèo. Những chương trình tín dụng có vốn vay ưu đãi đã được triển khai thực hiện có hiệu quả theo quy định. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chủ động khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để đáp ứng nhu cầu cho vay phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2023, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát đã cho hơn 5.100 khách hang vay vốn với tổng dư nợ đạt hơn 285 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2022, trong đó tập trung vào 5 chương trình tín dụng: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay tạo việc làm, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất.

Ông Đỗ Tất Nguyên, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường Lát cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, góp phần giảm tỷ lệ hô nghèo. Hàng tháng cán bộ chính sách đã hướng dẫn bà con sử dụng vốn vay, phát huy hiệu quả nguồn vốn. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được vay vốn, cán bộ ngân hàng đã xuống tận thôn, bản".

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo- Ảnh 3.

Hiện nay 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Lát đã triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Từ nguồn vốn chương trình, huyện đã đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, hỗ trợ sinh kế cho người dân, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, từng bước nâng cao thu nhập; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chương trình giảm nghèo đã tạo ra nguồn lực đầu tư rất lớn để huyện tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Năm 2022, huyện Mường Lát đã có 859 hộ thoát nghèo; 305 hộ thoát cận nghèo, toàn huyện còn 4.203 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 47,71%). Ước đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 39,34% giảm 16,8% so với năm 2021, bình quân giảm 8,4%/năm; đạt 119,7% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 25,2 triệu đồng. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ thương mại trên địa bàn từng bước phát triển; kết cấu hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa thôn, công sở xã, nước sinh hoạt, các công trình giao thông, thủy lợi, khắc phục thiên tai, xây dựng các khu tái định cư và các công trình phụ trợ khác… được quan tâm đầu tư. Cùng với đó là dịch vụ thương mại trên địa bàn cũng phát triển khá đa dạng phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo- Ảnh 4.

Ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cho biết: "Huyện Mường Lát thực hiện song hành các chương trình mục tiêu quốc gia. Các chương trình đều hướng tới mục tiêu giảm nghèo. Có rất nhiều mô hình dự án phù hợp với các điều kiện miền núi. Đầu tư cơ sở hạ tầng, giúp cho kinh tế của huyện thay đổi đáng kể. Là chương trình rất thiết thực phù hợp với địa bàn huyện".

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mường Lát vẫn còn những hạn chế, như: tiến độ giải ngân kinh phí thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn chậm. Trong cơ cấu kinh phí phân bổ cho các đơn vị chủ trì thực hiện, kinh phí phân bổ cho cấp xã làm chủ đầu tư chưa thực hiện được. Kết quả xóa đói giảm nghèo chưa thật sự bền vững, các hộ nghèo chủ yếu là thuần nông, dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; chênh lệch thu nhập giữa các hộ, nhóm hộ, các vùng, các dân tộc vẫn còn cao; tình trạng người nghèo, thậm chí một số cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước và cấp trên; tình trạng lao động trong các hộ nghèo chưa qua đào tạo, trình độ học vấn còn thấp.

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo- Ảnh 5.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện sẽ lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nông thôn mới, Nghị quyết số 11 ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" để hỗ trợ thực hiện cùng chương trình giảm nghèo. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và sẽ được triển khai thường xuyên, lâu dài. Cùng với sự quan tâm của trung ương và của tỉnh, huyện Mường Lát sẽ chủ động vận dụng những cơ chế, chính sách một cách tốt nhất nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Chặng đường phía trước đối với huyện Mường Lát vẫn còn nhiều gian nan, thách thức nhưng cũng có không ít thời cơ, thuận lợi. Với tinh thần đổi mới, quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng, với mục tiêu đến năm 2030 thoát khỏi huyện nghèo.

Mường Lát nỗ lực thoát nghèo- Ảnh 6.

 

Nguồn: Chuyên mục Đưa nghị quyết vào cuộc sống ngày 2/11/2023

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Sử dụng phân bón hữu cơ, hướng tới nền nông nghiệp an toàn

Sử dụng phân bón hữu cơ, hướng tới nền nông nghiệp an toàn

18:02 , 20/07/2024

Thanh Hóa có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, phụ phẩm nông nghiệp dồi dào. Đây là nguồn nguyên liệu tại chỗ thuận lợi cho sản xuất phân bón hữu cơ. Việc phát triển sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ cũng được xác định là giải pháp quan trọng và lâu dài, hướng tới nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn và bền vững.

Tăng cường vận động, xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

Tăng cường vận động, xúc tiến, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

09:10 , 20/07/2024

6 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đón tiếp, làm việc và trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu cho 5 đoàn nhà đầu tư nước ngoài và 15 đoàn nhà đầu tư trong nước đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 và 2025 đạt 6% và 6,2%

ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 và 2025 đạt 6% và 6,2%

08:42 , 20/07/2024

Với kết quả tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2024, Ngân hàng ADB giữ nguyên dự báo triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024 và 2025 ở mức 6% và 6,2%.

Vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 69% GDP ước tính năm 2023

Vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 69% GDP ước tính năm 2023

08:30 , 20/07/2024

Tính đến cuối tháng 6/2024, chỉ số VN-Index đạt 1.245,32 điểm, tăng 10,2% so với cuối năm trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên toàn thị trường cổ phiếu trong 6 tháng đạt 24.598 tỷ đồng/phiên, tăng 39,9% so với bình quân năm trước. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 7.066 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm trước; tương đương 69,1% GDP ước tính năm 2023.

Bộ Công Thương yêu cầu các tỉnh triển khai, giám sát việc mua bán điện trực tiếp

Bộ Công Thương yêu cầu các tỉnh triển khai, giám sát việc mua bán điện trực tiếp

08:10 , 20/07/2024

Bộ Công Thương có văn bản gửi các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực và các đơn vị liên quan đề nghị triển khai Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chương trình xây dựng thông tư năm 2024

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chương trình xây dựng thông tư năm 2024

08:00 , 20/07/2024

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký quyết định điều chỉnh Chương trình xây dựng thông tư năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước lần 2.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và liên kết chuỗi trong phát triển sản phẩm OCOP

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và liên kết chuỗi trong phát triển sản phẩm OCOP

22:14 , 19/07/2024

Tại thành phố Thanh Hóa, Hội làm vườn Việt Nam vừa tổ chức diễn đàn với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và liên kết chuỗi trong phát triển các sản phẩm OCOP trong lĩnh vực VAC ở miền Bắc”.

Ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp sản xuất giầy

Ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp sản xuất giầy

14:02 , 19/07/2024

Chiều ngày 18/7, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp sản xuất giầy tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

6 tháng qua, các doanh nghiệp Khu kinh tế Nghi Sơn nộp ngân sách hơn 15.000 tỷ đồng

6 tháng qua, các doanh nghiệp Khu kinh tế Nghi Sơn nộp ngân sách hơn 15.000 tỷ đồng

07:00 , 19/07/2024

Trong bối cảnh nền kinh tế phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã nỗ lực, linh hoạt tìm nhiều giải pháp duy trì, phát triển thị trường khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Qua đó giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp quan trọng vào tăng thu ngân sách địa phương.

Xây dựng thương hiệu sản phẩm nem chua Thanh Hóa

Xây dựng thương hiệu sản phẩm nem chua Thanh Hóa

06:45 , 19/07/2024

Nem chua là một trong những đặc sản ẩm thực nổi tiếng của Thanh Hóa. Những năm gần đây, nhiều cơ sở sản xuất nem chua trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư máy móc, nâng cao chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm. Qua đó, đã mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.