ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Nông nghiệp hữu cơ

Thanh Hóa có 1.511 ha sản xuất được cấp mã số vùng trồng

Thanh Hóa có 1.511 ha sản xuất được cấp mã số vùng trồng

16:23 , 04/05/2024

Để thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc, gắn sản xuất với các quy trình, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của thị trường, nhất là xuất khẩu, ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hướng dẫn, khuyến khích và xây dựng các vùng sản xuất đủ tiêu chuẩn cấp mã số vùng trồng.

Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

21:25 , 17/06/2023

Sản xuất hữu cơ đang được các địa phương tập trung phát triển nhằm hướng đến nền nông nghiệp an toàn, bền vững. Trên cơ sở đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá triển khai thực hiện, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, ít gây tác động đến môi trường.

Quan Sơn phát triển nông nghiệp hữu cơ

Quan Sơn phát triển nông nghiệp hữu cơ

16:10 , 17/09/2022

Đầu năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, kết hợp du lịch sinh thái huyện Quan Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đề án mở ra hướng đi cho nông nghiệp Quan Sơn phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; các chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển du lịch để phát huy tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp hữu cơ và du lịch trên địa bàn huyện.